3. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH LÊN ĐỘNG CƠ HỌC TẬP  CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC KẾT HỢP

3. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH LÊN ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC KẾT HỢP

 14:27 19/04/2021

Tóm tắt: Dạy học kết hợp đang là một trong những cách tiếp cận phổ biến trong giáo dục đại học. Để triển khai dạy học kết hợp một cách hiệu quả, người dạy cần có những thay đổi về chiến lược giảng dạy và kiểm tra đánh giá. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những ảnh hưởng của đánh giá quá trình lên nhiều mặt khác nhau của người học. Bài báo phân tích ảnh hưởng của đánh giá quá trình lên động cơ học tập của sinh viên trong dạy học kết hợp bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu kết hợp với khảo sát 215 sinh viên. Kết quả cho thấy, đánh giá quá trình trong dạy học kết hợp đã góp phần thúc đẩy hoạt động học tập của người học ở phương diện về động cơ học tập.
Từ khóa: ảnh hưởng, đánh giá quá trình, động cơ học tập, dạy học kết hợp

4. NHẬN THỨC VỀ ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

4. NHẬN THỨC VỀ ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 17:34 11/12/2020

Tóm tắt: Động cơ học tập là yếu tố ảnh hưởng đến sự khởi đầu, xu hướng, cường độ, và sự kiên trì của các hành vi liên quan đến sự tiếp thu kiến thức và những thành tích trong môi trường học tập. Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu về động cơ học tập của sinh viên. Khách thể nghiên cứu thực hiện đề tài bao gồm 212 sinh viên (71 nam, 141 nữ), độ tuổi trung bình từ 18 đến 22 tuổi đang theo học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Khách thể đã thực hiện thang đo động cơ học tập. Nghiên cứu cho thấy động cơ học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đạt mức độ khá cao. Nghiên cứu còn chỉ ra có sự khác biệt về động cơ học tập của sinh viên nam và sinh viên nữ và không có sự khác biệt giữa sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư về động cơ học tập. Kết quả này là điều cần thiết để các trường đại học giúp thúc đẩy động cơ học tập cho sinh viên.
Từ khóa: nhận thức, động cơ học tập, sinh viên, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

9. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ THÁI ĐỘ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ  CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

9. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ THÁI ĐỘ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

 10:46 30/07/2020

Tóm tắt: Vật lí là một ngành học khoa học tự nhiên, có những đóng góp quan trọng cho sự tiến bộ của khoa học công nghệ. Duy trì và phát triển động cơ học tập môn Vật lí của học sinh phổ thông là yếu tố quan trọng đối với chất lượng, hiệu quả và thái độ học tập của người học. Nhằm nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập và sự ảnh hưởng của nó đến thái độ học tập, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu với học sinh của một trường trung học cơ sở và hai trường trung học phổ thông thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Kết quả cho thấy, các yếu tố bao gồm gia đình, bạn bè, năng lực, sở thích, nhận thức và tầm quan trọng của môn Vật lí đều ảnh hưởng đến động cơ học tập của học sinh. Ngoài ra, có mối quan hệ mang ý nghĩa thống kê giữa động cơ học tập và thái độ học tập môn Vật lí ở mẫu khảo sát.
Từ khóa: động cơ học tập, thái độ học tập, Vật lí, phổ thông, học sinh

5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC TẬP  CỦA SINH VIÊN KHỐI KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHỐI KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

 16:22 15/06/2020

Tóm tắt: Qua phân tích, khảo sát yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên thuộc khối Kinh tế của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, bài viết khẳng định các yếu tố: đời sống tinh thần, năng lực giảng viên, sự phù hợp ngành học, chương trình đào tạo, nhận thức sinh viên và cơ sở vật chất có tác động đến động cơ học tập của sinh viên; trong đó, đời sống tinh thần có tác động lớn nhất. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số biện pháp quản lí cho Nhà trường nhằm cải thiện động cơ học tập, góp phần nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên và chất lượng đào tạo của nhà trường.
Từ khóa: động cơ, động cơ học tập, sinh viên khối ngành Kinh tế

31. Nghiên cứu thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức

31. Nghiên cứu thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức

 14:50 15/10/2018

Tóm tắt: Động cơ nói chung, động cơ học tập nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động học tập của sinh viên. Kết quả khảo sát trên 300 sinh viên Trường Đại học Hồng Đức cho thấy, động cơ học tập của sinh viên chịu tác động của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Bài viết điều tra thực trạng động cơ học tập của sinh viên trong Trường, qua đó khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục động cơ học tập trong việc phát huy tính tích cực, tự giác, giữ vững định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: Động cơ học tập, sinh viên, nhận thức, phương pháp giảng dạy.

14. Thực trạng động cơ học tập của học sinh tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hòa Bình

14. Thực trạng động cơ học tập của học sinh tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hòa Bình

 16:58 18/09/2018

Tóm tắt: Động cơ học tập là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động học tập và tự học của người học. Động cơ học tập không có sẵn, cũng không thể áp đặt mà được hình thành dần dần trong quá trình người học đi sâu chiếm lĩnh đối tượng học tập. Từ nhu cầu với các đối tượng học tập, từ những yếu tố bên ngoài mà hình thành nên động cơ thúc đẩy hoạt động học tập của người học. Phân tích thực trạng động cơ học tập của học sinh tại TTGDTX tỉnh Hoà Bình để thấy tính bền vững trong động cơ thôi thúc hoạt động học tập của các em, trên cơ sở đó giáo viên có thể phát huy và hình thành nên động cơ học tập tích cực nâng cao chất lượng dạy và học. Bài viết này, trình bày thực trạng động cơ học tập của học sinh tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình.
Từ khóa: Động cơ học tập, Trung tâm, Giáo dục thường xuyên, thực trạng.

10. Bồi dưỡng động cơ học tập môn Vật lí đại cương cho học viên Trường Sĩ quan Kĩ thuật quân sự

10. Bồi dưỡng động cơ học tập môn Vật lí đại cương cho học viên Trường Sĩ quan Kĩ thuật quân sự

 15:59 08/06/2018

Tóm tắt: Chất lượng đào tạo của trường đại học nói chung và Trường Sĩ quan Kĩ thuật quân sự nói riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, một trong những yếu tố quan trọng có tính quyết định đó là hoạt động học của học viên. Hoạt động học của học viên trong quá trình dạy học Vật lí đại cương ở Trường Sĩ quan Kĩ thuật quân sự chỉ đạt hiệu quả và chất lượng theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp khi các học viên có động cơ học tập tích cực. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu về việc bồi dưỡng động cơ học tập Vật lí đại cương của học viên ở Trường Sĩ quan Kĩ thuật quân sự trong hệ thống các trường đại học quân đội.
Từ khóa: Động cơ học tập, Vật lí đại cương, Trường Sĩ quan Kĩ thuật quân sự.

32.	Tạo động cơ học tập trong dạy học đọc cho học sinh lớp 1

32. Tạo động cơ học tập trong dạy học đọc cho học sinh lớp 1

 15:28 19/07/2017

Bài báo trình bày khái niệm , đặc điểm động cơ học tập và các yếu tố để tạo động cơ học tập cho học sinh lớp 1 trong dạy học vần.

36.	Tìm hiểu động cơ học tập của học sinh lớp 5 dưới tác động đánh giá của giáo viên theo thông tư 30

36. Tìm hiểu động cơ học tập của học sinh lớp 5 dưới tác động đánh giá của giáo viên theo thông tư 30

 10:54 14/07/2017

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về: múc độ tác động của đánh giá theo thông tư 30 tới động cơ học tập của học sinh; các loại động cơ học tập của học sinh lớp 5; động cơ học tập của học sinh lớp 5 xét theo các nhóm khách thể.

38.	Động cơ học tập của sinh viên trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

38. Động cơ học tập của sinh viên trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

 10:54 14/07/2017

Bài viết trình bày khái quát về động cơ học tập của sinh viên; thực trạng động cơ học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên và đưa ra một số kiến nghị.

8. Tìm hiểu động cơ học tập của học sinh trường trung học phổ thông A lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế

8. Tìm hiểu động cơ học tập của học sinh trường trung học phổ thông A lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế

 14:44 09/02/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát tìm hiểu động cơ học tập của học sinh trường trung học phổ thông A lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

8. Một số vấn đề lí luận về tạo động cơ học tập cho người học

8. Một số vấn đề lí luận về tạo động cơ học tập cho người học

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày cơ sở khoa học của việc tạo động cơ học tập là tất cả những yếu tố, thành phần từ bên ngoài, bên trung học sinh có chức năng thúc đẩy học sinh học tập một cách tích cực và thành công.

10.  Một số biện pháp hướng dẫn tự học cho học sinh trung học phổ thông

10. Một số biện pháp hướng dẫn tự học cho học sinh trung học phổ thông

 14:50 01/12/2016

Bài báo trình bày biện pháp rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh: xây dựng động cơ học tập, lập kế hoạch, tìm kiếm tư liệu và tự nắm vững nội dung tri thức, hướng dẫn đọc tài liệu, nghe giảng và ghi chép theo tinh thần tự học.

7. Động cơ học tập và những yếu tố tác động tới động cơ học tập của người lớn

7. Động cơ học tập và những yếu tố tác động tới động cơ học tập của người lớn

 16:20 24/10/2016

Bài báo trình bày một số nghiên cứu nước ngoài về động cơ học tập và những yếu tố tác động tới động cơ học tập của người lớn.

12. Lợi ích của sự hiểu biết về phong cách học tập

12. Lợi ích của sự hiểu biết về phong cách học tập

 15:44 15/09/2016

Mỗi người đều có một phong cách học tập khác nhau và học tốt hơn thông qua các phương tiện khác nhau. Biết được phong cách học tập cụ thể của chính mình và tìm cách để đáp ứng tốt nhất nhu cầu về phong cách học tập là điều cần thiết nên thực hiện trong quá trình học tập. Hiểu biết về phong cách học tập có vai trò quan trọng trong quá trình dạy và học. Một mặt, có tác dụng tích cực đến chiến lược dạy của người thầy, mặt khác, giúp người học hứng thú, học tập hiệu quả và sẽ giành thành tích cao trong học tập. Bài viết đề cập đến vấn đề hiểu biết về phong cách học tập.

22. Xây dựng động cơ và chiến lược học tiếng anh cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học không chuyên ngữ

22. Xây dựng động cơ và chiến lược học tiếng anh cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học không chuyên ngữ

 22:13 13/09/2016

Bài viết trình bày về các loại động cơ khác nhau trong học ngôn ngữ: động cơ thâm nhập và thực dụng, động cơ nội tại và bên ngoài; đưa ra các chiến lược học ngôn ngữ: ghi nhớ, nhận thức, bù đắp, siêu nhận thức, tình cảm, xã hội; thực trạng của việc dạy – học tiếng anh ở các trường cao đẳng và đại học không chuyên ngữ ở nước ta hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây