23. SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

23. SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 17:35 04/01/2019

Tóm tắt: Việc sử dụng giảng viên của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phải là vấn đề mới nhưng cũng chưa thực sự được coi trọng; nhiều trường sử dụng giảng viên chưa khoa học, làm theo cảm tính hoặc thói quen nên hiệu quả làm việc không cao. Bài viết đề xuất một số giải pháp như hoàn thiện hệ thống pháp luật về giảng viên, tạo động lực, môi trường cho giảng viên làm việc…
Từ khóa: Sử dụng, giảng viên, trường chính trị, năng lực giảng dạy, động lực.

25. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH NHU CẦU, ĐỘNG CƠ, HỨNG THÚ  SO SÁNH CỦA TRẺ 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG  HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG HÌNH DẠNG

25. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH NHU CẦU, ĐỘNG CƠ, HỨNG THÚ SO SÁNH CỦA TRẺ 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG HÌNH DẠNG

 17:35 04/01/2019

Tóm tắt: Động lực và hứng thú có ý nghĩa rất quan trọng cho việc giáo dục kĩ năng so sánh của trẻ em. Nhu cầu là động lực đầu tiên để thúc đẩy các hoạt động của trẻ em. Nếu trẻ em không có nhu cầu so sánh, sẽ rất khó khăn để tổ chức các hoạt động cho trẻ em. Nhu cầu là nguồn gốc của tính tích cực hoạt động. Cùng với nhu cầu, trẻ em phải có hứng thú với các nhiệm vụ so sánh. Có hứng thú, trẻ mới vui vẻ, nỗ lực cố gắng vượt qua những thử thách, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ so sánh. Nếu trẻ em có cả nhu cầu và hứng thú với các hoạt động so sánh thì hiệu quả giáo dục của kĩ năng này sẽ tăng lên đáng kể. Bài viết nghiên cứu và đề xuất các biện pháp khuyến khích nhu cầu, động cơ, hứng thú so sánh của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động hình thành biểu tượng hình dạng.
Từ khóa: Nhu cầu, động lực, kĩ năng so sánh, hình dạng.

18. QUẢN LÍ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

18. QUẢN LÍ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

 20:57 01/10/2017

Tóm tắt: Sự thành công của một trường đại học là nguồn nhân lực, với cốt lõi là chính sách tạo động lực để huy động sự nỗ lực, không ngừng sáng tạo khoa học của đội ngũ giảng viên, đồng thời nhằm thu hút và giữ chân người tài cho nhà trường. Nghiên cứu động lực làm việc của giảng viên có tầm quan trọng không chỉ về mặt lí luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn trong giai đoạn hiện nay của các trường đại học.
Từ khoá: động lực, giảng viên, trường đại học.

18.	Động lực hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc nâng cao kĩ năng nghề cho sinh viên

18. Động lực hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc nâng cao kĩ năng nghề cho sinh viên

 10:28 14/07/2017

Bài báo trình bày mô hình chủ yếu trong hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp; những động lực “nội tại” của sự hợp tác qua lại giữa nhà trường và doanh nghiệp.

70. Vai trò động lực của công tác đánh giá giảng viên ở các nhà trường

70. Vai trò động lực của công tác đánh giá giảng viên ở các nhà trường

 15:07 13/07/2017

Bài viết trình bày về vai trò động lực của công tác đánh giá giảng viên trong nhà trường: cơ sở khoa học để đào tạo, bồi dưỡng, động lực thúc đẩy và phát huy năng lực giảng viên; cơ sở khoa học cho bố trí và sử dụng giảng viên; cơ sở để bình xét khen thưởng và thực hiện chính sách đãi ngộ.

19. SỬ DỤNG NGUYÊN TẮC MỤC TIÊU SMART ĐỂ TĂNG ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CHO NGƯỜI HỌC

19. SỬ DỤNG NGUYÊN TẮC MỤC TIÊU SMART ĐỂ TĂNG ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CHO NGƯỜI HỌC

 15:36 11/05/2017

Giảng dạy là một công việc hàm chứa nhiều thay đổi. Để thích ứng và làm chủ những thay đổi trên, chúng tôi ứng dụng nguyên tắc quản trị Mục tiêu SMART và tiến hành một nghiên cứu hành động nhằm giúp người học tránh được cảm giác chán nản, thoái chí trong các giờ học do quá trình học tập khá dài và chương trình học căng thẳng. Nguyên tắc này có thể giảm cảm xúc tiêu cực và gia tăng động lực học tập bằng cách chia nhỏ (nhiệm vụ, nỗ lực, thành tích…)

9. Viết sáng kiến kinh nghiệm- một biện pháp góp phần tạo động lực cho giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

9. Viết sáng kiến kinh nghiệm- một biện pháp góp phần tạo động lực cho giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

 15:06 13/01/2017

Bài báo trình bày vấn đề viết sáng kiến kinh nghiệm- một biện pháp góp phần tạo động lực cho giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây