13. Kiến tạo môi trường ứng xử văn hóa, văn minh phù hợp với cộng đồng học sinh đa văn hóa - tôn giáo ở Na Uy

13. Kiến tạo môi trường ứng xử văn hóa, văn minh phù hợp với cộng đồng học sinh đa văn hóa - tôn giáo ở Na Uy

 10:19 07/05/2019

Tóm tắt: Hiện Na Uy và nhiều quốc gia Âu, Mĩ có người nhập cư cùng con cái đến sinh sống thường gặp phải các vấn đề do sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo mang lại. Nghiên cứu bối cảnh các trường học thuộc hệ thống giáo dục phổ thông của Na Uy có thể rút ra những nhận xét về các mâu thuẫn dễ xảy ra đối với học sinh xuất phát từ các nền văn hóa, tôn giáo khác nhau. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp góp phần tạo môi trường ứng xử văn hóa - văn minh cho cộng đồng học sinh nhập cư nhằm giúp các em chủ động, tích cực hội nhập với cuộc sống tại các nước sở tại là các nước tiên tiến, phát triển. Bài viết đề cập kiến tạo môi trường ứng xử văn hóa văn minh, phù hợp cộng đồng học sinh đa văn hóa - tôn giáo ở Na Uy.
Từ khóa: Người nhập cư, đa văn hóa, tôn giáo, giáo dục, môi trường văn hóa.

24.	Một số vấn đề dạy học trong môi trường đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi phía bắc Việt Nam

24. Một số vấn đề dạy học trong môi trường đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi phía bắc Việt Nam

 08:44 14/07/2017

Bài viết trình bày kết quả khảo sát giáo viên về các yếu tố tác động tới hiệu quả giáo dục trong môi trường đa văn hóa; thực tiễn dạy học của giáo viên trong môi trường đa văn hóa; từ đó đưa ra một số giải pháp bồi dưỡng giáo viên nhằm thích ứng với nhiệm vụ dạy học trong môi trường đa văn hóa.

2. Tầm quan trọng của giáo dục đa văn hóa ở các trường đại học nước ta trong thời kì hội nhập

2. Tầm quan trọng của giáo dục đa văn hóa ở các trường đại học nước ta trong thời kì hội nhập

 10:10 10/01/2017

Bài báo trình bày mục tiêu, một số lợi ích của giáo dục đa văn hóa và hướng ứng dụng giáo dục đa văn hóa vào giáo dục đại học nước ta trong thời kì hội nhập.

6. Năng lực giáo viên và đào tạo giáo viên trong bối cảnh dạy học đa dân tộc, đa văn hoá

6. Năng lực giáo viên và đào tạo giáo viên trong bối cảnh dạy học đa dân tộc, đa văn hoá

 08:31 08/07/2016

Việt nam có nhiều khu vực có nhiều dân tộc cùng sinh sống, lao động, học tập từ đó hình thành những lớp học có các học sinh đến từ các dân tộc khác nhau, các khu vực văn hóa khác nhau được coi là lớp học đa dân tộc, đa văn hóa. Nhiều giáo viên được tuyển dụng biết ít hoặc không biết được vấn đề cơ bản về trẻ em, chương trình giảng dạy... một cách sâu sắc, đặc biệt là vùng núi, vùng khó khăn. Từ những lý luận và thực tiễn tác giả đã trình bày: - Tóm lượt về một số điều kiện, đặc điểm giáo dục, văn hóa vùng đa dân tộc; - Nghiên cứu và đề xuất bổ sung một số năng lực của giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học đa dân tộc - đa văn hóa; - Một số đề xuất về đào tạo giáo viên theo tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu dạy học đa dân tộc - đa văn hóa.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây