46. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRONG DẠY HỌC

46. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRONG DẠY HỌC

 17:20 04/09/2019

Tóm tắt: Trong lĩnh vực giáo dục, điện toán đám mây mang đến cho các cơ sở giáo dục giải pháp công nghệ với năng lực xử lí mạnh mẽ, linh hoạt và chi phí hiệu quả để triển khai hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động giáo dục. Bài báo trình bày tóm tắt những kết quả nghiên cứu chính về cơ sở lí luận về ứng dụng điện toán đám mây trong dạy học để tạo tiền đề quan trọng cho việc nghiên cứu, triển khai ứng dụng điện toán đám mây vào dạy học; từ đó, góp phần đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng đào tạo tại Việt Nam.
Từ khóa: Điện toán đám mây, ứng dụng điện toán đám mây trong dạy học, đổi mới phương pháp dạy học

12. Sử dụng hệ thống Edmodo hỗ trợ tổ chức hoạt động tự học ngoài giờ lên lớp cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

12. Sử dụng hệ thống Edmodo hỗ trợ tổ chức hoạt động tự học ngoài giờ lên lớp cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

 22:45 22/12/2018

Tóm tắt: Bài báo trình bày giải pháp sử dụng hệ thống quản lí học tập dựa trên đám mây Edmodo hỗ trợ tổ chức hoạt động tự học ngoài giờ lên lớp cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.
Từ khóa: Sinh viên, Tự học, E-learning, Điện toán đám mây, Edmodo.

11. Cách mạng công nghiệp 4.0 - xu thế phát triển của giáo dục trực tuyến

11. Cách mạng công nghiệp 4.0 - xu thế phát triển của giáo dục trực tuyến

 11:58 08/01/2018

Tóm tắt: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa và công nghệ thông tin kéo theo những thay đổi tất yếu của hầu hết các lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Cùng với sự phát triển của công nghệ, xu thế giáo dục trực tuyến hiện đại sẽ là mô hình đào tạo phù hợp của các cơ sở giáo dục.
Bài viết đề cập xu thế phát triển công nghệ với Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động của nó với mô hình dạy học hiện đại, trong đó, giáo dục trực tuyến là một trong những mô hình tiềm năng.
Từ khóa: Trường học ảo, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, tương tác thực tại ảo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn.

14. GIÁO DỤC KĨ NĂNG PHÒNG, TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA MÔ PHỎNG TÌNH HUỐNG BẰNG VIDEO HOẠT HÌNH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

14. GIÁO DỤC KĨ NĂNG PHÒNG, TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ 5-6 TUỔI QUA MÔ PHỎNG TÌNH HUỐNG BẰNG VIDEO HOẠT HÌNH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

 16:00 22/11/2017

Tóm tắt: Tai nạn thương tích ở trẻ em là vấn đề mang tính toàn cầu. Vì vậy, việc giáo dục kĩ năng phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ là một vấn đề cần thiết và cấp bách hiện nay. Bài viết trình bày nội dung nghiên cứu của nhóm tác giả về giáo dục kĩ năng phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ 5-6 tuổi qua mô phỏng tình huống bằng video hoạt hình với sự hỗ trợ của công nghệ điện toán đám mây. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã lựa chọn công cụ GoAnimate trong việc thiết kế các video hoạt hình mô phỏng tình huống nhằm giúp trẻ có được sự trải nghiệm trong môi trường giả định, qua đó trẻ rút ra được những kinh nghiệm, kiến thức, kĩ năng ứng xử cần thiết khi gặp tình huống nguy hiểm. Cách thức này phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí, đáp ứng được nhu cầu “học mà chơi, chơi mà học” của trẻ.
Từ khóa: Trải nghiệm mô phỏng, tai nạn thương tích, điện toán đám mây

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây