02. Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện thể lực cho học viên đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh ở trường đại học chính trị hiện nay

02. Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện thể lực cho học viên đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh ở trường đại học chính trị hiện nay

 14:11 04/01/2020

Tóm tắt: Rèn luyện thể lực cho học viên đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh ở Trường Đại học Chính trị là nhiệm quan trọng, tạo ra động lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Qua đó, giúp học viên có cơ thể cường tráng, có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo đã xác định. Bài viết trình bày một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện thể lực cho học viên đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh ở Trường Đại học Chính trị hiện nay.
Từ khóa: Rèn luyện thể lực, giáo dục quốc phòng, an ninh, Trường Đại học Chính trị.

3. Quản lí dạy học môn Giáo dục quốc phòng an ninh ở các trường đại học

3. Quản lí dạy học môn Giáo dục quốc phòng an ninh ở các trường đại học

 14:12 17/02/2017

Bài báo trình bày nội dung quản lí dạy học môn Giáo dục quốc phòng an ninh ở các trường đại học nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng – an ninh , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Nguồn nhân lực - yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc, miền núi

3. Nguồn nhân lực - yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc, miền núi

 15:53 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến thành tựu và những hạn chế bất cập của nguồn nhân lực vùng dân tộc, miền núi; qua đó nêu mục tiêu và các giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc, miền núi.
Từ khóa: nguồn nhân lực, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, dân tộc, miền núi.

4. Mô hình quản lí phát triển chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên các trường đại học

4. Mô hình quản lí phát triển chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên các trường đại học

 22:21 15/09/2016

Bài viết đề cập giả thuyết của mô hình, nội dung mô hình quản lí phát triển chương trình giáo dục Quốc phòng-An ninh với quy trình quản lí như: công tác phân tích nhu cầu; xác định mục tiêu; thiết kế, xây dựng chương trình; thực thi chương trình; đánh giá chương trình cung như phân tích ý nghĩa của mô hình quản lí phát triển chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh.

18. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2

18. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2

 15:32 28/08/2016

Bài báo trình bày thực trạng đào tạo giáo dục quốc phòng – an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2, những kinh nghiệm thực tiễn rút ra trong quá trình đào tạo.

4. Một số yêu cầu trong đổi mới quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay

4. Một số yêu cầu trong đổi mới quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay

 14:01 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số vấn đề thực tiễn đổi mới quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng-an ninh trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay; bản chất của đổi mới quá trình đào tạo giáo viên quốc phòng-an ninh; một số yêu cầu trong đổi mới đào tạo giáo viên quốc phòng-an ninh ở các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: yêu cầu, đổi mới, quá trình, đào tạo giáo viên, quốc phòng, an ninh, căn bản, toàn diện.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây