10. TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO BỘ TIÊU CHUẨN AUN-QA:  MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở VIỆT NAM

10. TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO BỘ TIÊU CHUẨN AUN-QA: MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở VIỆT NAM

 04:04 19/04/2021

Tóm tắt: Hiện nay, bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo của AUN-QA được các trường đại học ở Việt Nam sử dụng nhiều nhất. Nghiên cứu này xem xét tác động của kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá AUN-QA ở một cơ sở giáo dục đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy yêu cầu từ sinh viên và hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong đã giúp đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, và xây dựng phát triển chương trình đào tạo. Kết quả nghiên cứu khẳng định vai trò của đảm bảo chất lượng bên trong với những thay đổi tích cực nhằm cải tiến chất lượng của chương trình đào tạo.
Từ khóa: giáo dục đại học, đảm bảo chất lượng, AUN-QA, chương trình đào tạo, tác động

3. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC  QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THEO TIẾP CẬN AUN-QA

3. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THEO TIẾP CẬN AUN-QA

 23:46 29/07/2020

Tóm tắt: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện nay có vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia. Trong đó, giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên là một bộ phận có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chiến lược đào tạo con người ở nước ta. Bài viết phân tích mô hình, bộ tiêu chuẩn quản lí chất lượng của AUN-QA và việc áp dụng quản lí chất lượng theo tiếp cận AUN-QA trong các trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, qua đó góp phần xây dựng và đổi mới hệ thống quản lí chất lượng ở các trung tâm trong thời gian tới. Đây là cơ sở lí luận quan trọng để định hướng, gợi mở, giúp tác giả cũng như các nhà khoa học, nhà quản lí trong các trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh tiếp tục nghiên cứu và thực hiện hoàn thiện mô hình quản lí chất lượng theo tiếp cận AUN-QA.
Từ khóa: Quản lí chất lượng, Giáo dục quốc phòng và an ninh, AUN-QA.

04. Thực trạng phát triển chương trình đào tạo ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA

04. Thực trạng phát triển chương trình đào tạo ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA

 10:08 11/11/2018

Tóm tắt: Chương trình đào tạo là xương sống của toàn bộ quá trình đào tạo tại trường đại học và là yếu tố có ý nghĩa quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của trường đại học nói chung và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng nói riêng là tập trung phát triển chương trình đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của AUN-QA. Bài viết đề cập đến nội hàm phát triển chương trình đào tạo ở trường đại học, đánh giá thực trạng phát triển và đề xuất các biện pháp phát triển chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng hiện nay.
Từ khóa: Chương trình đào tạo, AUN-QA, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

16. Một số biện pháp quản lí  phát triển chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng tiếp cận chuẩn đảm bảo chất lượng của AUN-QA

16. Một số biện pháp quản lí phát triển chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng tiếp cận chuẩn đảm bảo chất lượng của AUN-QA

 21:54 12/03/2017

Bài báo trình bày về bộ tiêu chuẩn của AUN-QA; một số biện pháp quản lí phát triển chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng tiếp cận chuẩn đảm bảo chất lượng của AUN-QA.

04. Quản lí đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo của các trường đại học hàng đầu Đông Nam Á (AUN-QA)

04. Quản lí đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo của các trường đại học hàng đầu Đông Nam Á (AUN-QA)

 03:48 07/11/2016

Tóm tắt: Công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay đã đặt ra yêu cầu trong công tác quản lí, đào tạo giáo viên - yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục. Theo đó, cần thay đổi quản lí trong đào tạo giáo viênởcác khoa/trường sư phạm để đáp ứng nhu cầu. Nghiên cứu quốc tế mới đây đã chỉ rõ cần có sự điều chỉnh trong quản lí đào tạogiáo viên để bắt kịp với sự phát triển của xã hội; đảm bảo chất lượng, văn hóa chất lượng, tăng khối lượng kiến thức sư phạm, rèn luyện kĩ năng nghề và tăng cường các cơ hội học tập trong sự hợp tác giữa các trường học… Bài viết này đề cập một cách tổng quan những nghiên cứu,quản lí đào tạo giáo viên trong và ngoài nước và đề xuất một số nội dung trong công tác quản lí, đào tạo giáo viên ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Quản lí, đào tạo, giáo viên, AUN-QA.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây