2. THỰC TRẠNG THIẾT KẾ BÀI HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 1 CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

2. THỰC TRẠNG THIẾT KẾ BÀI HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 1 CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

 14:47 19/04/2021

Tóm tắt: Đổi mới và phát triển giáo dục đang là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta quan tâm nhiều hiện nay. Việc phát triển kĩ năng thiết kế bài học, đặc biệt là thiết kế bài học Tiếng Việt lớp 1 có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả các tiết dạy của giáo viên. Bài báo phân tích thực trạng thiết kế bài học Tiếng Việt lớp 1 của giáo viên để đánh giá và xây dựng các biện pháp nhằm phát triển kĩ năng thiết kế bài học Tiếng Việt lớp 1 theo Chương trình môn Ngữ văn 2018 góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường tiểu học. Kết quả nghiên cứu là kênh thông tin hữu ích dành cho giáo viên tham khảo để thiết kế kế hoạch bài học theo định hướng phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: bài học, thiết kế bài học, tiểu học, Tiếng Việt 1, môn Ngữ văn

7. QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DẠY HỌC MỘT CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC NGỮ VĂN LỚP 6 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

7. QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DẠY HỌC MỘT CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC NGỮ VĂN LỚP 6 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 15:21 11/12/2020

Tóm tắt: Nội dung bài viết tập trung trình bày những điểm mới về quan niệm chủ đề/bài học, yêu cầu tổ chức dạy học và rubric câu hỏi kiểm tra, đánh giá phát triển năng lực theo một chủ đề/bài học. Nội dung đó được làm sáng tỏ qua việc phân tích quy trình thiết kế kế hoạch dạy học một chủ đề/bài học trong chương trình Ngữ văn 6. Quy trình này đáp ứng đúng mục tiêu Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Phân giải hệ thống yêu cầu cần đạt/mạch nội dung của chương trình lớp 6 cũng như đề xuất cách xây dựng rubric đánh giá câu hỏi trong dạy học một chủ đề/bài học là đóng góp của bài viết này.
Từ khóa: quy trình thiết kế, kế hoạch dạy học, chủ đề, bài học, ngữ văn 6, chương trình giáo dục phổ thông 2018

05. Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học qua các truyện sinh hoạt trong sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học

05. Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học qua các truyện sinh hoạt trong sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học

 14:51 12/06/2019

Tóm tắt: Trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học, cùng với các thể loại truyện thiếu nhi như: truyện cổ hiện đại, truyện danh nhân, truyện khoa học… thì truyện sinh hoạt là thể loại truyện được đưa vào giảng dạy với số lượng lớn các tác phẩm, đoạn trích. Truyện sinh hoạt là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống sinh hoạt, lao động, học tập, tâm lí lứa tuổi của các em thiếu nhi. Với ngôn ngữ giản dị, trong sáng, dễ hiểu, với nội dung phong phú đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống sinh hoạt, lao động, học tập của các em, các tác phẩm, đoạn trích thuộc thể loại truyện sinh hoạt đã có vai trò quan trọng trong việc giáo dục học sinh tiểu học trở thành những con người có sự phát triển toàn diện về nhân cách và đạo đức.
Từ khóa: Giáo dục đạo đức, truyện sinh hoạt, Tiếng Việt, học sinh tiểu học, bài học.

36. THIẾT KẾ CẤU TRÚC BÀI HỌC TRÊN LỚP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

36. THIẾT KẾ CẤU TRÚC BÀI HỌC TRÊN LỚP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 17:52 04/01/2019

Tóm tắt: Thiết kế cấu trúc bài học linh hoạt trong dạy học lịch sử giúp giáo viên chủ động, người học tích cực, hứng thú với việc học tập, góp phần quan trọng phát triển các năng lực cần thiết cho HS. Bài viết tập trung làm rõ các khái niệm như: bài học, bài học lịch sử, năng lực, năng lực học sinh, chỉ rõ hình thức dạy học trên lớp và cấu trúc bài học lịch sử truyền thống. Trên cơ sở đó, vận dụng xây dựng cấu trúc bài học lịch sử theo định hướng phát triển năng lực học sinh qua bài 20 (tiết 2) trong sách giáo khoa Lịch sử 12.
Từ khóa: Bài học, cấu trúc bài học, bài học trên lớp, phát triển năng lực.

15. Mô hình thiết kế bài học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp

15. Mô hình thiết kế bài học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp

 15:07 19/10/2017

Tóm tắt: Thiết kế bài học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp là cơ sở để phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ gắn liền với thực tiễn. Trong bài viết, tác giả không chỉ phân tích, đánh giá các khái niệm và đặc điểm bài học, thiết kế bài học, thiết kế bài học tích hợp mà còn làm sáng tỏ được quy trình, mô hình và cấu trúc thiết kế bài học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp ở trường đại học sư phạm.
Từ khóa: Bài học, thiết kế bài học, Giáo dục học, thiết kế bài học theo quan điểm sư phạm tích hợp.

14. Vận dụng bài học về sử dụng tiếng địa phương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào việc dạy học ngôn ngữ trong nhà trường hiện nay

14. Vận dụng bài học về sử dụng tiếng địa phương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào việc dạy học ngôn ngữ trong nhà trường hiện nay

 16:07 13/02/2017

Bài báo trình bày bài học về cách sử dụng tiếng Nghệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đời hoạt động cách mạng vào việc dạy học ngôn ngữ trong nhà trường hiện nay.

14. Bài học Địa lí tích hợp liên môn ở trường trung học cơ sở

14. Bài học Địa lí tích hợp liên môn ở trường trung học cơ sở

 00:28 07/01/2017

Tóm tắt: Theo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên sẵn sàng đáp ứng mục tiêu đổi mới, trong đó tăng cường năng lực dạy học theo hướng “tích hợp, liên môn” là một trong những vấn đề cần ưu tiên. Bài viết giới thiệu một vài nét về bài học tích hợp liên môn và bài học tích hợp liên môn theo chủ đề “Tìm hiểu về biển và đại dương” trong chương trình Địa lí trung học cơ sở.
Từ khóa: Tích hợp liên môn, môn Địa lí, trung học cơ sở.

20. Liên hệ giữa dạy học hóa học với các hiện tượng thực tiễn liên quan đến bài học

20. Liên hệ giữa dạy học hóa học với các hiện tượng thực tiễn liên quan đến bài học

 17:17 26/09/2016

Tóm tắt: Hóa học là môn học giúp học sinh hiểu đúng đắn về cấu tạo và sự biến đổi của các chất, nâng cao cho học sinh những kiến thức hiểu biết về thế giới, con người. Để đạt được mục đích của môn Hóa học ở trường phổ thông thì phương pháp dạy học là yếu tố quyết định. Một trong những phương pháp để giờ dạy có hiệu quả là liên hệ với các hiện tượng hóa học xảy ra trong thực tiễn có liên quan đến bài học.
Từ khóa: hóa học, phương pháp dạy học, hiện tượng thực tiễn, bài học.

14. Những vấn đề căn bản của quy trình chuẩn bị và tiến hành bài học dựa trên giải quyết vấn đề

14. Những vấn đề căn bản của quy trình chuẩn bị và tiến hành bài học dựa trên giải quyết vấn đề

 16:01 15/09/2016

Tóm tắt: Học tập dựa trên giải quyết vấn đề là một mô hình học tập lấy người học làm trung tâm, trong đó, học sinh học tập thông qua trải nghiệm giải quyết vấn đề. Mục đích của học tập dựa trên giải quyết vấn đề là nhằm giúp người học phát triển kiến thức linh hoạt, các kĩ năng giải quyết vấn đề hiệu quả, tự định hướng việc học, các kĩ năng hợp tác hiệu quả và động cơ bên trong.
Từ khóa: kĩ năng, bài học, giải quyết vấn đề.

11. Kĩ thuật và nghệ thuật huy động sự tham gia của học sinh vào bài học khi dạy học trên lớp

11. Kĩ thuật và nghệ thuật huy động sự tham gia của học sinh vào bài học khi dạy học trên lớp

 17:32 22/08/2016

Bài báo trình bày cơ sở khoa học của sự tham gia của học sinh vào bài học; các kĩ thuật và nghệ thuật huy động sự tham gia của học sinh vào bài học.

15. Quy trình xây dựng và tổ chức bài học theo hình thức dạy học kết hợp trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

15. Quy trình xây dựng và tổ chức bài học theo hình thức dạy học kết hợp trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

 10:24 05/08/2016

Bài viết trình bày khái niệm dạy học kết hợp; xây dựng bài học theo hình thức dạy học kết hợp; tổ chức dạy học theo hình thức dạy học kết hợp thông qua một ví dụ cụ thể trong dạy học cho hoạt động 1, bài 13 "Máu và môi trường trong cơ thể" (Sinh học 8).

10. Những đặc trưng của bài học kiến tạo

10. Những đặc trưng của bài học kiến tạo

 02:33 15/07/2016

Bài báo trình bày những đặc trưng của học tập kiến tạo, bài học kiến tạo (khái niệm, nguyên tắc và yêu cầu đối với một bài học kiến tạo; những quy tắc của bài học kiến tạo trong dạy học).

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây