05. Thiết kế một số bài tập hỗ trợ dạy học phần văn bản nhật dụng theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 9

05. Thiết kế một số bài tập hỗ trợ dạy học phần văn bản nhật dụng theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 9

 14:26 14/04/2020

Tóm tắt: Hiện nay, dạy học phát triển năng lực đang trở thành xu thế trên thế giới, trong đó, năng lực đọc hiểu trở thành năng lực cốt lõi trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Dựa trên quan niệm đọc hiểu của PISA, bài viết đề xuất một số bài tập hỗ trợ học sinh đọc hiểu văn bản nhật dụng đối với học sinh lớp 9 theo hướng đánh giá năng lực.
Từ khóa: đánh giá, văn bản nhật dụng, năng lực đọc hiểu, bài tập.

07. Xây dựng bài tập rèn kĩ năng viết mở bài và kết bài văn nghị luận cho học sinh trung học cơ sở

07. Xây dựng bài tập rèn kĩ năng viết mở bài và kết bài văn nghị luận cho học sinh trung học cơ sở

 15:38 05/01/2020

Tóm tắt: Xây dựng hệ thống bài tập giúp học sinh rèn kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận là nội dung quan trọng trong dạy học Tập làm văn ở trung học cơ sở bởi vì những tri thức và kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận được hình thành thông qua việc thực hiện các bài tập của học sinh. Có thể khẳng định bài tập rèn kĩ năng là công cụ hữu hiệu giúp giáo viên hướng dẫn học sinh tạo lập phần mở bài và kết bài văn nghị luận đáp ứng yêu cầu.
Từ khóa: Bài tập, mở bài, kết bài, văn nghị luận.

12. Sử dụng bài tập để rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

12. Sử dụng bài tập để rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

 17:22 26/07/2019

Tóm tắt: Trong chương trình giáo dục phổ thông mới đã xác định, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học là một trong những kĩ năng thành tố thuộc năng lực khoa học, là năng lực đặc thù của các môn khoa học trong đó có môn Sinh học. Việc hình thành, phát triển kĩ năng này cho học sinh trong quá trình dạy học là một nhiệm vụ bắt buộc đối với giáo viên phổ thông. Trong phạm vi bài viết, trên cơ sở phân tích khái niệm, biểu hiện của kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, chúng tôi đề xuất sử dụng một số dạng bài tập nhằm rèn luyện kĩ năng này và đưa ra ví dụ minh họa trong dạy học Sinh học trung học phổ thông.
Từ khóa: kĩ năng, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, rèn luyện, bài tập, sinh học.

47. XÂY DỰNG CÂU HỎI, BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TOÁN HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “HÀM SỐ”

47. XÂY DỰNG CÂU HỎI, BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TOÁN HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “HÀM SỐ”

 16:38 08/07/2019

Tóm tắt: Dạy học phát triển năng lực đã được nghiên cứu và triển khai trên bình diện quốc tế từ nhiều thập kỉ qua. Kiểu dạy học này được định hướng bởi "sản phẩm đầu ra" là năng lực người học. Trong đó, việc đánh giá kết quả học tập là một mắt xích quan trọng trong quá trình dạy học và có ảnh hưởng nhất định tới việc định hướng "sản phẩm đầu ra" đó. Trong năng lực toán học thì năng lực giải quyết vấn đề toán học là một trong những năng lực thành tố cơ bản. Bài viết đề cập một số vấn đề cơ bản của việc xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh phổ thông trong dạy học môn Toán chủ đề “Hàm số”.
Từ khóa: năng lực giải quyết vấn đề toán học, bài tập, học sinh.

08. Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực từ ngữ tiếng Việt cho học sinh lớp 5 dân tộc Tày qua hệ thống bài tập

08. Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực từ ngữ tiếng Việt cho học sinh lớp 5 dân tộc Tày qua hệ thống bài tập

 10:51 07/07/2019

Tóm tắt: Phát triển năng lực từ ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học nói chung, học sinh người dân tộc thiểu số thông qua hệ thống bài tập là một biện pháp tác động cả về nội dung và phương pháp dạy học. Từ trước đến nay, bài tập được sử dụng như một phương tiện cơ bản trong dạy học tiếng Việt. Sự ra đời của lí thuyết hoạt động lời nói với quan niệm về sự hình thành, phát triển ngôn ngữ như là hình thành, phát triển một hoạt động cũng đã góp phần khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống bài tập dạy học tiếng. Mục đích của dạy tiếng ở tiểu học là hình thành ở các em kĩ năng, năng lực hoạt động giao tiếp ngôn ngữ. Xuất phát từ thực tiễn giao tiếp và định hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học, vấn đề phát triển năng lực từ ngữ cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số được đặt ra. Mặc dù vậy, nền tảng lí luận quan trọng cho việc dạy học từ ngữ tiếng Việt trong môn Tiếng Việt vẫn bắt đầu từ những nghiên cứu cả về lí luận và thực tiễn về từ ngữ tiếng Việt.
Từ khóa: năng lực, từ ngữ, bài tập, học sinh, dân tộc, giao tiếp.

58. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  KĨ THUẬT GIẬT BÓNG THUẬN TAY CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG BÀN  LỨA TUỔI 10-11 TẠI TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN  VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

58. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KĨ THUẬT GIẬT BÓNG THUẬN TAY CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG BÀN LỨA TUỔI 10-11 TẠI TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Giật bóng thuận tay có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tập luyện và thi đấu môn Bóng bàn. Để nâng cao hiệu quả kĩ thuật giật bóng thuận tay, cần tiến hành nghiên cứu thực trạng sử dụng các bài tập nâng cao hiệu quả kĩ thuật giật bóng thuận tay; qua đó, đề xuất các biện pháp và bài tập nâng cao hiệu quả kĩ thuật giật bóng thuận tay trong tập luyện và thi đấu môn Bóng bàn.
Từ khóa: Bài tập, giật bóng thuận tay, bóng bàn, thể dục thể thao, trung tâm huấn luyện.

07. Thiết kế các dạng bài tập nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh tiểu học

07. Thiết kế các dạng bài tập nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh tiểu học

 23:41 22/12/2018

Tóm tắt: Giáo dục tư duy phản biện là một hoạt động cần thiết thực hiện cho học sinh tiểu học trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Bài viết này tập trung trình bày một số vấn đề lí luận về tư duy phản biện, từ đó hình thành thang đo các mức độ tư duy phản biện. Dựa vào thang đo, các tác giả xây dựng các dạng bài tập ứng dụng nhằm giáo dục tư duy phản biện cho học sinh tiểu học. Kết quả nghiên cứu có thể đưa vào vận dụng vào trong thực tế nhằm thúc đẩy hoạt động giáo dục tư duy phản biện ở bậc tiểu học.
Từ khóa: tư duy phản biện, mức độ tư duy phản biện, học sinh tiểu học, bài tập.

50. Thực trạng thể lực và một số bài tập nhằm phát triển thể lực cho nữ sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tây Bắc

50. Thực trạng thể lực và một số bài tập nhằm phát triển thể lực cho nữ sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tây Bắc

 10:02 19/09/2018

Tóm tắt: Dựa vào các phương pháp nghiên cứu thường quy trong lĩnh vực giáo dục thể chất, bài báo đã trình bày kết quả đánh giá thực trạng thể lực của nữ sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tây Bắc. Trên cơ sở đó đã lựa chọn được 17 bài tập phát triển thể lực cho đối tượng nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
Từ khóa: Thể lực, bài tập, nữ sinh viên, Năm thứ nhất,Trường Đại học Tây Bắc.

12. Một số dạng bài tập thực tiễn trong dạy học học phần Hóa học phân tích nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 

12. Một số dạng bài tập thực tiễn trong dạy học học phần Hóa học phân tích nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 

 10:55 05/10/2017

Tóm tắt: Sử dụng bài tập thực tiễn là một trong những biện pháp nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên những năng lực cần thiết, trong đó có năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết hiệu quả các tình huống thực tiễn. Với đặc điểm của học phần Hóa học phân tích, có rất nhiều ứng dụng liên hệ thực tế với các chuyên ngành đào tạo của nhà trường, chúng tôi đã xây dựng được hệ thống các dạng bài tập có khả năng ứng dụng trong thực tiễn liên quan đến một số kiến thức chuyên ngành mà sinh viên được tiếp cận ngay sau khi kết thúc phần kiến thức đại cương. Kết quả cho thấy, sinh viên có thể áp dụng kiến thức lí thuyết đã học để vận dụng, giải quyết các vấn đề thực tiễn, từ đó góp phần hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho sinh viên.
Từ khóa: Vận dụng kiến thức, sinh viên, hóa phân tích, bài tập, năng lực, thực tiễn.

57. Xây dựng bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy Kĩ thuật ném đĩa cho sinh viên chuyên sâu điền kinh K46 Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

57. Xây dựng bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy Kĩ thuật ném đĩa cho sinh viên chuyên sâu điền kinh K46 Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

 11:37 10/07/2017

Tóm tắt: Quá trình nghiên cứu đề tài xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy kĩ thuật ném đĩa cho sinh viên chuyên sâu điền kinh K46 Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội.
Từ khóa: Bài tập, bổ trợ chuyên môn, điền kinh, sư phạm, thể dục thể thao.

49.	SỬ DỤNG BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC

49. SỬ DỤNG BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC

 14:45 24/04/2017

Bài tập đóng một vai trò quan trọng đặc biệt là trong các hoạt động giảng dạy và học tập, bài tập cung cấp một liên kết giữa lý thuyết và thực hành. Vì vậy, sử dụng các bài tập trong quá trình dạy học sẽ góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày làm thế nào để sử dụng bài tập trong dạy tự nhiên và xã hội.

36.	VẬN DỤNG QUI TRÌNH CỦA GIẢI BÀI TẬP CỦA G. POLYA TRONG DẠY HỌC TOÁN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

36. VẬN DỤNG QUI TRÌNH CỦA GIẢI BÀI TẬP CỦA G. POLYA TRONG DẠY HỌC TOÁN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

 14:28 24/04/2017

Qui trình giải bài tập của G. Polya được tiến hành theo 4 bước: Tìm hiểu nội dung bài toán, Xây dựng chương trình giải, Trình bày lời giải, Kiểm tra và nghiên cứu lời giải. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến việc áp dụng các quy trình giải bài tập của G. Polya trong dạy toán cho học sinh tiểu học.

67. Lựa chọn hệ thống bài tập nâng cao tốc độ di chuyển đánh cầu cho nam sinh viên hệ không chuyên giáo dục thể chất trường đại học Hồng Đức

67. Lựa chọn hệ thống bài tập nâng cao tốc độ di chuyển đánh cầu cho nam sinh viên hệ không chuyên giáo dục thể chất trường đại học Hồng Đức

 15:23 31/03/2017

Qua nghiên cứu, sinh viên được nhận diện và được thực hiện các bài tập thực hành để kiểm tra môn học là nam sinh viên hệ không chuyên giáo dục thể chất trường đại học Hồng Đức. Bước đầu, những bài tập này thể hiện sự khác nhau qua quá trình đào tạo, do đó giúp bài giảng của bộ môn Giáo dục Thể chất và giảng viên có một cái nhìn thực tế hơn vào quá trình giảng dạy cho sinh viên chuyên nghiệp Giáo dục Thể chất.

57. Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực qua học phần “Sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học” cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

57. Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực qua học phần “Sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học” cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

 10:07 13/03/2017

Bài báo trình bày vấn đề đánh giá năng lực; đặc điểm của câu hỏi, bài tập và quy trình xây dựng câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực; hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực qua học phần “Sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học” cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

23. Nâng cao tính tích cực học tập trong dạy học Sinh học phổ thông bằng phương pháp sử dụng câu hỏi, bài tập

23. Nâng cao tính tích cực học tập trong dạy học Sinh học phổ thông bằng phương pháp sử dụng câu hỏi, bài tập

 16:14 13/02/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luận của việc sử dụng câu hỏi, bài tập trong dạy học sinh học và nâng cao tính tích cực học tập trong dạy học Sinh học phổ thông bằng phương pháp sử dụng câu hỏi, bài tập.

16. Tầm quan trọng của việc sử dụng bài tập trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 (Lịch sử 12, ban cơ bản)

16. Tầm quan trọng của việc sử dụng bài tập trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 (Lịch sử 12, ban cơ bản)

 10:24 13/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng và tầm quan trọng của việc sử dụng bài tập trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 (Lịch sử 12, ban cơ bản) giúp rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo cho học sinh.

19. Quy trình xây dựng bài tập kiểm tra, đánh giá môn Khoa học lớp 4

19. Quy trình xây dựng bài tập kiểm tra, đánh giá môn Khoa học lớp 4

 10:24 13/02/2017

Bài báo giới thiệu quy trình xây dựng bài tập kiểm tra, đánh giá và minh họa qua ví dụ cụ thể với môn Khoa học lớp 4.

22. Thiết kế và sử dụng bài tập hóa học thực nghiệm trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

22. Thiết kế và sử dụng bài tập hóa học thực nghiệm trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

 14:52 09/02/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề về lí luận và thực tiễn giúp thiết kế và sử dụng bài tập hóa học thực nghiệm đạt chất lượng tốt trong dạy học hóa học ở trường phổ thông.

22. Cơ sở phân loại câu hỏi, bài tập trong dạy học Sinh thái học ở phổ thông

22. Cơ sở phân loại câu hỏi, bài tập trong dạy học Sinh thái học ở phổ thông

 15:19 13/01/2017

Bài báo trình bày cơ sở phân loại câu hỏi, bài tập trong dạy học Sinh thái học ở phổ thông dựa vào yêu cầu năng lực nhận thức của học sinh và mục đích lí luận dạy học nhằm định hướng tốt hơn quá trình dạy và học phần Sinh thái học trung học phổ thông.

16. Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tác phẩm tự sự cho học sinh trung học phổ thông

16. Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tác phẩm tự sự cho học sinh trung học phổ thông

 15:06 13/01/2017

Bài báo trình bày nội dung xây dựng hệ thống bài tập đọc hiểu tác phẩm tự sự nhằm góp phần rèn luyện, phát triển năng lực, kĩ năng đọc hiểu tác phẩm tự sự cho học sinh để các em có thể đọc hiểu bất cứ văn bản nào cùng loại.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây