50. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG  NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH  TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC VI SINH VẬT (SINH HỌC 10)

50. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC VI SINH VẬT (SINH HỌC 10)

 18:03 04/01/2019

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề là một năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh ở các cấp học trong dạy học ở trường phổ thông. Trong quá trình dạy học ở mỗi môn học, giáo viên đều phải có trách nhiệm hình thành và phát triển cho học sinh năng lực này. Trong nội dung bài báo này, trên cơ sở nghiên cứu khái niệm và cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề, chúng tôi xác định quy trình xây dựng và sử dụng bài tập tình huống nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật (Sinh học 10). Thông qua thực nghiệm sơ bộ trên đối tượng học sinh lớp 10, chúng tôi muốn chứng minh việc xây dựng và sử dụng bài tập tình huống phù hợp sẽ phát triển được năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.
Từ khóa: năng lực, năng lực giải quyết vấn đề, bài tập tình huống, sinh học vi sinh vật.

45. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  BẰNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC “SINH THÁI HỌC”  (SINH HỌC 12) Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

45. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC “SINH THÁI HỌC” (SINH HỌC 12) Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 13:06 30/06/2018

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực cốt lõi cần phải phát triển cho người học, nó có vai trò quan trọng giúp người học giải quyết được các tình huống trong quá trình học tập và trong cuộc sống. Bài viết trình bày các nguyên tắc, quy trình xây dựng và quy trình sử dụng bài tập tình huống để dạy học các kiến thức Sinh thái học nhằm góp phần nâng cao kiến thức Sinh thái học và năng lực giải quyết vấn đề cho người học.
Từ khóa: Năng lực, Năng lực giải quyết vấn đề, bài tập tình huống, Sinh thái học.

10. Cách thức tổ chức cho học sinh đề xuất và giải quyết  bài tập tình huống trong dạy học Ngữ văn bậc trung học

10. Cách thức tổ chức cho học sinh đề xuất và giải quyết bài tập tình huống trong dạy học Ngữ văn bậc trung học

 15:09 23/02/2017

Bài báo giới thiệu 2 cách thức chính trong tổ chức cho học sinh đề xuất và giải quyết bài tập tình huống trong dạy học Ngữ văn bậc trung học góp phần hoàn thiện quá trình tự học, tự giáo dục cho học sinh.

19. Thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp cho học sinh trong dạy học phần tiến hóa(Sinh học 12)

19. Thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp cho học sinh trong dạy học phần tiến hóa(Sinh học 12)

 15:51 04/01/2017

Bài báo đề cập việc sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp cho học sinh trong dạy học phần tiến hóa nhằm nâng cao chất lượng và đổi mới phương pháp dạy học sinh học.

20. Sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện cho học sinh  các kĩ năng nhận thức trong dạy học sinh học

20. Sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện cho học sinh các kĩ năng nhận thức trong dạy học sinh học

 15:20 26/10/2016

Bài báo trình bày sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện cho học sinh các kĩ năng nhận thức: Phân tích – tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, suy luận nâng cao chất lượng trong dạy học sinh học.

16. Tiêu chuẩn và quy trình xây dựng bài tập tình huống trong dạy học Sinh học 10

16. Tiêu chuẩn và quy trình xây dựng bài tập tình huống trong dạy học Sinh học 10

 10:54 24/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày: - Tiêu chuẩn xây dựng tình huống có vấn đề bao gồm: tình huống có vấn đề phải có mâu thuẫn nhận thức; Tình huống có vấn đề phải gây ra nhu cầu nhận thức; Tình huống có vấn đề phải phù hợp với trình độ, đối tượng học sinh; - Quy trình xây dựng tình huống có vấn đề trong dạy học Sinh học gồm: Xác định mục tiêu bài học; Phân tích nội dung bài học; Tìm các tài liệu có liên quan với nội dung bài học; Tìm các khả năng có thể xây dựng tình huống có vấn đề; Diễn đạt khả năng đó thành tình huống có vấn đề; - Ví dụ một số tình huống đã xây dựng trong Sinh học 10.
Từ khoá: Tiêu chuẩn, quy trình, bài tập tình huống, dạy học, Sinh học 10.

19. Thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kĩ năng so sánh cho học sinh trong dạy học chương II, III-Sinh học 11

19. Thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kĩ năng so sánh cho học sinh trong dạy học chương II, III-Sinh học 11

 02:06 15/07/2016

Bài báo trình bày khái niệm và vai trò của bài tập tình huống; thiết kế bài tập tình huống để rèn luyện kĩ năng so sánh cho học sinh (quy trình thiết kế bài tập tình huống; ví dụ minh hoạ); sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kĩ năng so sánh cho học sinh (quy trình sử dụng và ví dụ minh hoạ).

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây