10. QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC TIỄN  NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC  CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC  CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” (SINH HỌC 11)

10. QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC TIỄN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” (SINH HỌC 11)

 10:46 30/07/2020

Tóm tắt: Vận dụng kiến thức vào thực tiễn là một trong ba thành tố năng lực đặc thù của môn Sinh học. Vì vậy, việc hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng của giáo viên Sinh học khi thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong bài viết này, quy trình thiết kế và sử dụng các bài tập thực tiễn để phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trong dạy học chương “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” (Sinh học 11) được đề xuất dựa trên nghiên cứu bản chất năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Bài viết này giúp cho giáo viên có thể tham khảo trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông đáp ứng mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Từ khóa: Bài tập thực tiễn, năng lực vận dụng kiến thức, chuyển hóa vật chất và năng lượng, sinh học 11

12. Xây dựng bài tập thực tiễn trong dạy học sinh thái học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh hệ giáo dục thường xuyên, tỉnh Trà Vinh

12. Xây dựng bài tập thực tiễn trong dạy học sinh thái học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh hệ giáo dục thường xuyên, tỉnh Trà Vinh

 11:28 20/01/2020

Tóm tắt: Bài tập thực tiễn có vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực tự học cho học sinh, giúp các em nắm vững những kiến thức. Đồng thời, thông qua thực hiện các bài tập thực tiễn, học sinh có thể vận dụng những kiến thức đã học trên lớp vào thực tiễn cuộc sống, lao động và sản xuất. Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả đề xuất quy trình xây dựng bài tập thực tiễn trong dạy học sinh thái học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh hệ giáo dục thường xuyên, tỉnh Trà Vinh.
Từ khóa: năng lực tự học, bài tập thực tiễn, giáo dục thường xuyên.

55. ĐÁNH GIÁ BÀI TẬP THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO” (SINH HỌC 10)

55. ĐÁNH GIÁ BÀI TẬP THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO” (SINH HỌC 10)

 16:46 08/07/2019

Tóm tắt. Sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học giúp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Việc đánh giá bài tập thực tiễn cần đảm bảo những tiêu chí nhất định, nhằm mang lại hiệu quả trong việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một số bài tập thực tiễn phát triển năng lực giải quyết vấn đề và kết quả đánh giá bài tập thực tiễn trong dạy học chương “Thành phần hóa học của tế bào” (Sinh học 10).
Từ khóa: Bài tập thực tiễn, giải quyết vấn đề, thành phần hóa học của tế bào, Sinh học 10.

36. Tìm hiểu lí thuyết giáo dục toán học gắn với thực tiễn và vận dụng xây dựng bài tập thực tiễn trong dạy học môn Toán

36. Tìm hiểu lí thuyết giáo dục toán học gắn với thực tiễn và vận dụng xây dựng bài tập thực tiễn trong dạy học môn Toán

 09:43 19/09/2018

Tóm tắt: Bài báo này trình bày một số quan điểm cơ bản của lí thuyết Giáo dục toán học gắn với thực tiễn (RME) về quá trình dạy học môn toán cho thấy tính phù hợp của lí thuyết này với tình hình giáo dục Toán học nước ta. Dựa trên nền tảng lí thuyết, đó, chúng tôi định nghĩa khái niệm Bài tập thực tiễn, đề ra một số biện pháp xây dựng các bài tập thực tiễn cũng như bàn luận về cách thức sử dụng chúng trong dạy học.
Từ khoá: Giáo dục toán học gắn với thực tiễn, bài tập thực tiễn.

14. Sử dụng bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trong dạy học chủ đề “Di truyền học người và bảo vệ vốn gen của loài người” phần Di truyền học, Sinh học 12

14. Sử dụng bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trong dạy học chủ đề “Di truyền học người và bảo vệ vốn gen của loài người” phần Di truyền học, Sinh học 12

 16:23 07/09/2017

Tóm tắt: Bài tập thực tiễn có vai trò quan trọng trong hoạt động dạy và học, nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh. Bài viết đi sâu phân tích biện pháp sử dụng bài tập thực tiễn, nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học phổ thông trong dạy học chủ đề “Di truyền học người và bảo vệ vốn gen của loài người”, phần di truyền học, Sinh học 12.
Từ khóa: Bài tập thực tiễn, năng lực, giải quyết vấn đề, di truyền học, sinh học.

10. Thiết kế bài tập thực tiễn đánh giá năng lực tự học của học sinh trong dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12

10. Thiết kế bài tập thực tiễn đánh giá năng lực tự học của học sinh trong dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12

 09:55 22/08/2017

Tóm tắt: Phát triển năng lực tự học cho người học được xem là nhiệm vụ thiết yếu trong nhà trường phổ thông. Để đánh giá được năng lực tự học giáo viên cần thiết kế các công cụ và tiêu chí đánh giá. Chúng tôi cho rằng, học sinh tự học không chỉ có kiến thức mà quan trọng là vận dụng được kiến thức đó vào thực tiễn. Vì vậy, trong bài viết này chúng tôi trình bày một công cụ sử dụng đánh giá năng lực tự học trong dạy học Sinh thái học (Sinh học 12) đó là các bài tập thực tiễn.
Từ khóa: năng lực tự học; đánh giá năng lực tự học, bài tập thực tiễn, sinh thái học.

14. Sử dụng bài tập thực tiễn trong thực hành luyện tập nhằm đổi mới phương pháp dạy học toán ở tiểu học

14. Sử dụng bài tập thực tiễn trong thực hành luyện tập nhằm đổi mới phương pháp dạy học toán ở tiểu học

 08:54 23/02/2017

Bài báo trình bày việc tìm tòi, thiết kế các bài tập có nội dung thực tiễn sử dụng trong giờ học thực hành luyện tập nhằm phát hiện và củng cố tri thức cho học sinh theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học toán ở tiểu học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây