25. Phương pháp hướng dẫn học sinh tiểu học giải bài toán "Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó"

25. Phương pháp hướng dẫn học sinh tiểu học giải bài toán "Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó"

 14:44 30/03/2017

Bài viết nhằm mục đích giới thiệu những bước cần thiết trong việc dạy học sinh tiểu học giải bài toán "Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó".
- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu kĩ đề bài.
- Dạy học sinh cách nhận dạng bài toán
- Hướng dẫn học sinh giải bài toán: Những bước cơ bản cần thiết khi giải quyết bài toán.
Và sau tất cả, những hướng dẫn được trình bày để giải quyết những bài toán phức tạp hơn như giấu tổng hoặc ti, tìm 3 số khi biết tổng và tỉ của chúng....

26. Các hướng đi tìm nhiều cách giải cho một bài toán

26. Các hướng đi tìm nhiều cách giải cho một bài toán

 14:44 30/03/2017

Để tìm nhiều lời giải cho một bài toán, cần phân tích bài toán dưới nhiều khía cạnh, nhiều góc độ khác nhau, vấn đề quan trọng là cách nhìn bài toán, cách tiếp cận bài toán, khai thác hết mọi khía cạnh biểu hiện của bài toán; nhìn bài toán dưới dạng chính quy, cơ bản, đưa bài toán về dạng điển hình. Hơn nữa, phải biết cách nhìn bài toán trong bối cảnh chung, kết hợp nhìn bài toán ở hoàn cảnh cụ thể trong mối tương quan với những bài toán khác.

27. Dùng bất đẳng thức côsi để tìm cực trị trong đại số và hình học

27. Dùng bất đẳng thức côsi để tìm cực trị trong đại số và hình học

 14:44 30/03/2017

Bài toán bất đẳng thức được ứng dụng nhiều trong các dạng bài toán khác nhau và được sử dụng nhiều khi ôn tập, ôn thi, kì thi học sinh giỏi, đặc biệt là thi học sinh giỏi khối 8, khối 9. Do đó, học sinh được yêu cầu nắm kiến thức cơ bản về bất đẳng thức và tìm cực trị, sử dụng bất đẳng thức cũng như biết vận dụng bất đẳng thức để giải các loại bài tập khác. Bài toán tìm cực trị trong đại số và hình học giúp học sinh mở rộng tầm nhìn; có những cách làm sáng tạo độc đáo.

19. Giúp học sinh rèn luyện tư duy thông qua việc khai thác kết quả một bài toán

19. Giúp học sinh rèn luyện tư duy thông qua việc khai thác kết quả một bài toán

 09:55 13/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện tư duy và phát triển năng lực trí tuệ thông qua việc khai thác kết quả một bài toán nhằm nâng cao hiệu quả dạy học.

17. Chuyển từ ngôn ngữ đại số sang ngôn ngữ số học trong việc hướng dẫn học sinh tiểu học giải các bài toán có lời văn

17. Chuyển từ ngôn ngữ đại số sang ngôn ngữ số học trong việc hướng dẫn học sinh tiểu học giải các bài toán có lời văn

 01:12 08/01/2017

Bài báo trình bày một số bài toán cụ thể và trình bày phương pháp khai thác các cách giải khác nhau bằng cách lập phương trình bậc nhất 1 ẩn và hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn.

14. Sáng tạo bài toán mới từ bài toán ban đầu về bất đẳng thức nhằm rèn luyện tư duy độc lập, sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông

14. Sáng tạo bài toán mới từ bài toán ban đầu về bất đẳng thức nhằm rèn luyện tư duy độc lập, sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông

 16:18 07/01/2017

Bài báo trình bày một số cách sáng tạo bài toán mới thông qua bài toán ban đầu về bất đẳng thức nhằm rèn luyện tư duy độc lập, sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông.

16. Phát triển năng lực tư duy và trí tưởng tượng không gian cho học sinh tiểu học qua bài toán về cắt – ghép hình

16. Phát triển năng lực tư duy và trí tưởng tượng không gian cho học sinh tiểu học qua bài toán về cắt – ghép hình

 09:18 01/12/2016

Bài báo trình bày bài toán về cắt – ghép hình chữ thập với diện tích không đổi, qua đó thấy được sự phong phú và đa dạng của các bài toán về cắt – ghép hình ở tiểu học từ đó năng lực tư duy và trí tưởng tượng không gian của học sinh được bồi dưỡng rèn luyện và phát triển.

16. Phát triển năng lực tư duy cho học sinh thông qua việc khai thác một bài toán trong sách giáo khoa

16. Phát triển năng lực tư duy cho học sinh thông qua việc khai thác một bài toán trong sách giáo khoa

 15:24 30/09/2016

Tóm tắt: Từ một bài toán cơ bản trong sách giáo khoa, giáo viên có thể linh hoạt khai thác thành nhiều bài toán mới nhằm giúp học sinh sáng tạo thông qua hoạt động dẫn dắt, định hướng cách suy luận, qua đó, học sinh biết cách giải quyết vấn đề và phát triển tư duy. Xuất phát từ ý tưởng đó, bài viết đưa ra một số ví dụ là các bài tập toán ở tiểu học và hướng dẫn cách khác thác mới đối với bài toán ban đầu nhằm phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong quá trình dạy học toán.
Từ khóa: năng lực tư duy, học sinh, bài toán, sách giáo khoa

11. Khai thác một số dạng bài toán hình học ở tiểu học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

11. Khai thác một số dạng bài toán hình học ở tiểu học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

 11:12 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số ví dụ minh họa, đề xuất quy trình dạy học trong khai thác một số dạng bài toán hình học ở tiểu học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh.
Từ khóa: khai thác, bài toán, hình học, tiểu học, tích cực hóa, nhận thức, học sinh.

17. Rèn luyện thao tác tư duy phân tích và tổng hợp cho học sinh lớp 9 thông qua các bài toán giải bằng phương pháp vẽ thêm hình phụ

17. Rèn luyện thao tác tư duy phân tích và tổng hợp cho học sinh lớp 9 thông qua các bài toán giải bằng phương pháp vẽ thêm hình phụ

 10:40 27/09/2016

Tóm tắt: Một bài toán hình học có thể có nhiều cách giải khác nhau, nhưng có những bài toàn với dữ kiện đã cho học sinh có thể gặp bế tắc, không tìm ra cách giải nếu không vẽ thêm hình phụ giúp học sinh tìm được lời giải dễ dàng và thuận lợi hơn, thậm chí có bài toán phải vẽ thêm hình phụ mới tìm được lời giải. Bài viết đưa ra một số phương pháp vẽ thêm hình phụ thông qua một số ví dụ, qua đó rèn luyện thao tác tư duy phan tích và tổng hợp cho học sinh.
Từ khóa: tư duy, phân tích, tổng hợp, học sinh lớp 9, bài toán, hình phụ.

16. Bài toán cực trị hình học trong chương trình toán trung học cơ sở

16. Bài toán cực trị hình học trong chương trình toán trung học cơ sở

 14:51 19/09/2016

Bài viết đề cập bài toán cực trị hình học trong chương trình toán trung học cơ sở với các ví dụ cụ thể: bài tập tính toán hoặc chứng minh các kết quả toán học; bài tập về tìm tập hợp điểm; bài tập về dựng hình; một số phương pháp giải toán cực trị trong hình học phẳng; vận dụng kiến thức vào giải các bài tập cực trị hình học; một số bài tập luyện tập.

21. Rèn luyện tư duy cho học sinh thông qua khai thác và phát triển bài toán trong sách giáo khoa

21. Rèn luyện tư duy cho học sinh thông qua khai thác và phát triển bài toán trong sách giáo khoa

 16:14 15/09/2016

Để bồi dưỡng, phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh, giáo viên có thể hệ thống hóa kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, tìm tòi nhiều cách giải khác nhau, đi đến sáng tạo và đề xuất bài toán mới. Qua đó, gây hứng thú và niềm say mê học tập cho học sinh. Quá trình tìm tòi, khám phá ra các cách giải khác nhau cho một bài toán góp phần rèn luyện và phát triển khả năng sáng tạo cho học sinh trong dạy và học Toán.

19. Sử dụng hình học cao cấp soi sáng một số kiến thức của hình học sơ cấp cho sinh viên sư phạm Toán

19. Sử dụng hình học cao cấp soi sáng một số kiến thức của hình học sơ cấp cho sinh viên sư phạm Toán

 09:22 14/09/2016

Trong dạy học Toán, có nhiều vấn đề của toán học sơ cấp nói chung và hình học sơ cấp nói riêng chỉ có thể được hiểu đúng bản chất nếu chúng được nhìn từ khía cạnh của toán học cao cấp. Vì vậy, việc soi sáng kiến thức của toán học sơ cấp bằng các kiến thức của toán học cao cấp nói chung và trong lĩnh vực hình học nói riêng là rất cần thiết. Qua đó, giúp người học nắm vững kiến thức cũng như hiểu được cội nguồn của các kiến thức trong hình học sơ cấp.

17. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua bài toán có yêu cầu học sinh tham gia quá trình xây dựng đề toán

17. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua bài toán có yêu cầu học sinh tham gia quá trình xây dựng đề toán

 17:21 12/09/2016

Bài viết trình bày một số biện pháp sáng tạo bài tập có yêu cầu học sinh tham gia vào quá trình xây dựng đề toán, gồm: yêu cầu học sinh tìm các đối tượng toán học thỏa mãn điều kiện cho trước, phát biểu bài tập đảo của bài tập cho trước, sử dụng bài tập ban đầu, giữa nguyên kết luận, yêu cầu học sinh tìm giả thiết mới.

22. Một số vấn đề hóa học phân tích định tính (tách, tinh chế, nhận biết) ở trường phổ thông

22. Một số vấn đề hóa học phân tích định tính (tách, tinh chế, nhận biết) ở trường phổ thông

 16:09 10/09/2016

Nhiệm vụ của hóa học phân tích định tính là xác định bản chất của chất nghiên cứu. Thông thường, ta sẽ biết nguồn gốc của các chất phân tích; dó đó, có thể định hướng được các loại chất cần xác định, và kiểm tra sự có mặt của nó theo dự đoán. Bài viết nêu lên một số vấn đề hóa học phân tích định tính (tách, tinh chế, nhận biết) ở trường phổ thông.

16. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc khai thác các bài toán trong dạy học bất đẳng thức

16. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc khai thác các bài toán trong dạy học bất đẳng thức

 16:57 22/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số biện pháp phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh: rèn luyện cho học sinh biến đổi hình thức bài toán để sáng tạo ra bài toán mới; sử dụng phép tương tự hóa, khái quát hóa để sáng tạo bài toán mới; rèn luyện cho học sinh khả năng vận dụng kết quả các bài toán đã giải, bài toán tổng quát để giải quyết bài toán tương tự.
Từ khóa: tư duy sáng tạo, học sinh, khai thác, bài toán, bất đẳng thức.

19. Thực trạng xây dựng và sử dụng bài toán chẩn đoán kĩ thuật trong dạy học kĩ thuật tại các cơ sở đào tạo kĩ thuật

19. Thực trạng xây dựng và sử dụng bài toán chẩn đoán kĩ thuật trong dạy học kĩ thuật tại các cơ sở đào tạo kĩ thuật

 10:28 05/08/2016

Chẩn đoán là một quá trình thu thập và xử lí thông tin để nhận biết được đối tượng, phát hiện các vấn đề tiềm ẩn của đối tuonwgj, dự đoán những khả năng có thể xả ra ở đối tượng để đưa ra cách thức giải quyết phù hợp. Bài viết trình bày một số quan niệm về chẩn đoán kĩ thuật; thực trạng xây dựng và sử dụng bài toán chẩn đoán kĩ thuật trong các cơ sở đào tạo kĩ thuật.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây