12. Xây dựng bài toán nhận thức phần hóa học phi kim lớp 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

12. Xây dựng bài toán nhận thức phần hóa học phi kim lớp 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

 16:18 07/09/2017

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề, là một trong những năng lực cốt lõi quan trọng của học sinh phổ thông. Có thể sử dụng nhiều biện pháp và phương pháp dạy học tích cực khác nhau trong dạy học nói chung và dạy học môn Hóa học nói riêng để góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Bài viết đề cập vấn đề phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua các bài toán nhận thức cụ thể phần Hóa học phi kim lớp 11, từ đó xây dựng thang đánh giá năng lực giải quyết vấn đề qua các bài toán nhận thức.
Từ khóa: Năng lực, Năng lực giải quyết vấn đề, Bài toán nhận thức.

18. Sử dụng bài toán nhận thức để tổ chức hoạt động cho học sinh theo phương pháp dạy học dự án phần cơ chế di truyền và biến dị

18. Sử dụng bài toán nhận thức để tổ chức hoạt động cho học sinh theo phương pháp dạy học dự án phần cơ chế di truyền và biến dị

 15:44 17/02/2017

Bài báo giới thiệu dự án học tập phần cơ chế di truyền và biến dị và sử dụng bài toán nhận thức làm phương tiện tổ chức hoạt động cho học sinh theo phương pháp dạy học dự án.

17. Sử dụng bài toán nhận thức trong dạy học các quy luật kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin ở trường đại học

17. Sử dụng bài toán nhận thức trong dạy học các quy luật kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin ở trường đại học

 16:35 26/09/2016

Tóm tắt: Trong dạy học các quy luật kinh tế, phải luôn gắn liền những vấn đề lí luận với việc lí giải các vấn đề KT-XH trong thực tiễn, vì thế việc nêu và giải quyết vấn đề chính là phương pháp đáp ứng được nhiệm vụ đó của khoa học Lí luận chính trị. Đây là phương pháp dạy học luôn đặt người học trước nhiệm vụ nhận thức và kích thích năng lực tự giải quyết nhiệm vụ nhận thức đó một cách sáng tạo.
Từ khóa: bài toán nhận thức, quy luật kinh tế, chủ nghĩa Mác - Lênin.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây