04. Quy trình phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở thông qua phương pháp bàn tay nặn bột

04. Quy trình phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở thông qua phương pháp bàn tay nặn bột

 17:43 06/03/2019

Tóm tắt: Bàn tay nặn bột là một phương pháp dạy học tích cực, thích hợp cho việc dạy học các kiến thức khoa học tự nhiên, đặc biệt là đối với cấp trung học cơ sở. Ở cấp học này học sinh đang ở giai đoạn bắt đầu tìm hiểu mạnh mẽ các kiến thức khoa học, hình thành các khái niệm cơ bản và phát triển các năng lực. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo là một trong những năng lực cốt lõi cần hình thành và phát triển cho học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Bài báo trình bày quy trình phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở thông qua phương pháp bàn tay nặn bột.
Từ khóa: Năng lực, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, trung học cơ sở, bàn tay nặn bột.

25.Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” để tổ chức dạy học phần “Cảm ứng thực vật” (Sinh học 11)

25.Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” để tổ chức dạy học phần “Cảm ứng thực vật” (Sinh học 11)

 21:39 16/07/2017

Hiện nay, với định hướng của Bộ GD-ĐT là dạy học định hướng phát triển năng lực người học. Vấn đề thay đổi phương pháp dạy, học cho phù hợp là một tất yếu. Trong đó, phương pháp bàn tay nặn bột (LAMAP) được vận dụng vào điều kiện giáo dục Việt Nam và đã phát huy được sự tích cực, chủ động của người học. Phương pháp LAMAP dựa trên cơ sở là sự tìm tòi - nghiên cứu. Sinh học là môn khoa học thực nghiệm nên vận dụng phương pháp LAMAP để tổ chức dạy học, đồng thời phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh là tương đối thuận lợi. Bài viết đề cập đến việc vận dụng phương pháp LAMAP để tổ chức dạy học phần cảm ứng ở thực vật, Sinh học 11 trung học phổ thông.

19. Bước đầu nghiên cứu áp dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” ở bộ môn hóa học theo hướng phát triển một số năng lực cho học sinh phổ thông

19. Bước đầu nghiên cứu áp dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” ở bộ môn hóa học theo hướng phát triển một số năng lực cho học sinh phổ thông

 15:20 26/10/2016

Bài báo trình bày nguyên tắc cơ bản của phương pháp “bàn tay nặn bột” và quy trình thực hiện phương pháp “bàn tay nặn bột” vận dụng trong môn hóa học lớp 9 nhằm phát triển một số năng lực cho học sinh phổ thông.

15. Dạy học môn Khoa học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” và vấn đề phát triển năng lực cho học sinh

15. Dạy học môn Khoa học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” và vấn đề phát triển năng lực cho học sinh

 16:59 27/09/2016

Tóm tắt: “Bàn tay nặn bột” là một phương pháp học tích cực trong việc phát triển năng lực học sinh, được nhiều giáo viên sử dụng. Bài viết phân tích những quan điểm dạy học và các bước tiến hành, các nguyên tắc của việc thực hiện theo phương pháp “bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học, xác định những năng lực, kĩ năng được hình thành và phát triển cho học sinh khi thực hiện dạy học môn Khoa học theo phương pháp này và minh họa bằng một bài học cụ thể.
Từ khóa: bàn tay nặn bột, môn Khoa học, năng lực, phát triển năng lực

19. Thiết kế bộ công cụ đánh giá kết quả dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột trong môn hóa học

19. Thiết kế bộ công cụ đánh giá kết quả dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột trong môn hóa học

 10:38 12/09/2016

Bài viết đề xuất những yêu cầu của bộ công cụ đánh giá, quy trình xây dựng và sử dụng bộ công cụ đánh giá dạy học bằng phương pháp bàn tay nặn bột trong môn Hóa học theo mục đích đánh giá, giới thiệu một số mẫu phiếu đánh giá.

16. Hướng dẫn sinh viên ngành giáo dục tiểu học vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học môn tự nhiên và xã hội

16. Hướng dẫn sinh viên ngành giáo dục tiểu học vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học môn tự nhiên và xã hội

 15:30 28/08/2016

Bài báo trình bày khái quát về phương pháp “Bàn tay nặn bột”, đưa ra những hướng dẫn cụ thể giúp sinh viên ngành giáo dục tiểu học lựa chọn nội dung dạy học và thiết kế tình huống dạy học môn tự nhiên xã hội theo phương pháp đó.

7. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Hóa học bằng phương pháp bàn tay nặn bột ở các trường trung học cơ sở tại Bình Định

7. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Hóa học bằng phương pháp bàn tay nặn bột ở các trường trung học cơ sở tại Bình Định

 14:56 09/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Hóa học theo phương pháp bàn tay nặn bột ở các trường trung học cơ sở tại Bình Định: thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học tích cực theo phương pháp bàn tay nặn bột; rèn kĩ năng nghiên cứu khoa học cho học sinh phổ thông qua dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột; xây dựng và sử dụng bộ công cụ đánh giá kết quả học tập và rèn luyện kĩ năng nghiên cứu khoa học của học sinh theo phương pháp bàn tay nặn bột.
Từ khoá: biện pháp, dạy học, bàn tay nặn bột, trung học cơ sở, Bình Định.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây