5. MỘT SỐ BIỂU HIỆN ỨNG PHÓ TIÊU CỰC  CỦA HỌC SINH BỊ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG  TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

5. MỘT SỐ BIỂU HIỆN ỨNG PHÓ TIÊU CỰC CỦA HỌC SINH BỊ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 14:47 19/04/2021

Tóm tắt: Bạo lực học đường trong trường học là một vấn đề nhức nhối cần phải giải quyết hiện nay. Trên cơ sở khảo sát 482 học sinh tại 4 trường trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9 tại thành phố Hà Nội đã từng trải nghiệm qua ít nhất 1 lần bạo lực trong thời gian 3 tháng gần đây, bài báo đã phân tích về các biểu hiện ứng phó tiêu cực của học sinh bị bạo lực học đường, cụ thể như: ứng phó bằng các suy nghĩ tiêu cực, ứng phó bằng cảm xúc tiêu cực và bằng hành động tiêu cực. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những học sinh đã từng đều có những phản ứng tiêu cực điều này ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, học tập và cuộc sống của học sinh, thậm chí các em lại trở thành người gây ra bạo lực với người khác. Từ đó, bài báo đề xuất thực hiện một số hoạt động của công tác xã hội trong trường học để nâng cao năng lực cho học sinh giúp các em có những ứng phó tích cực khi bị bạo lực học đường.
Từ khóa: Bạo lực học đường, học sinh trung học cơ sở, ứng phó, công tác xã hội trường học

12. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG

12. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG

 15:38 11/12/2020

Tóm tắt: Bạo lực học đường là một vấn nạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lí, sức khỏe của học sinh, ảnh hưởng tới kết quả giáo dục của nhà trường cũng như an toàn của gia đình và xã hội. Bài viết trình bày thực trạng công tác giáo dục phòng chống bạo lực học đường ở các trường trung học cơ sở huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông. Kết quả khảo sát thực trạng là cơ sở để đề xuất các biện pháp phù hợp nhằm đẩy lùi hiện tượng tiêu cực này ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn nghiên cứu.
Từ khóa: bạo lực học đường, phòng chống bạo lực học đường, học sinh trung học cơ sở

12. THỰC TRẠNG TỆ NẠN HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

12. THỰC TRẠNG TỆ NẠN HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 09:50 11/12/2020

Tóm tắt: Tệ nạn học đường (TNHĐ) hiện là mối quan ngại của nhiều gia đình, nhà trường và là nỗi trăn trở của toàn xã hội, đã đến lúc cần gióng lên hồi chuông báo động và có những biện pháp để ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn này . Chúng tôi thực hiện việc nghiên cứu khảo sát thực trạng tệ nạn học đường các yếu tố: giới tính, nghề nghiệp của cha mẹ và sự hiểu biết về giá trị sống và bước đầu đề xuất một số giải pháp phòng, chống tệ nạn này trong trường học tại 04 trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tệ nạn học đường không chỉ là vấn đề của gia đình và nhà trường, mà là nỗi lo chung của toàn xã hội, phải có sự chung tay phối hợp với trách nhiệm cao thì mới bài trừ, ngăn chặn được.
Từ khóa: Tệ nạn học đường, Bạo lực học đường, xâm hại tình dục, Nhà trường, Trung học cơ sở

41. NỘI DUNG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ  CÓ HÀNH VI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG: MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HỌC SINH Ở THỊ XÃ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ

41. NỘI DUNG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ CÓ HÀNH VI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG: MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HỌC SINH Ở THỊ XÃ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ

 10:22 15/09/2020

Tóm tắt: Giao tiếp là một trong những hoạt động chủ đạo của học sinh trung học cơ sở. Hoạt động giao tiếp chỉ thực sự góp phần phát triển nhân cách đúng đắn cho học sinh khi các em có nội dung giao tiếp phù hợp. Hiện nay, trước những thay đổi của xã hội, một bộ phận học sinh trung học cơ sở có hành vi bạo lực học đường trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã có những sai lệch trong nội dung giao tiếp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các em chủ yếu thể hiện nội dung giao tiếp liên quan tới những vấn đề được giới trẻ quan tâm, các nội dung liên quan tới cá nhân, nhóm bạn không chính thức, bạn cùng giới, bạn khác giới, các vấn đề giới tính, ngôn ngữ trong giao tiếp,… trong khi chưa thật sự quan tâm tới các nội dung liên quan tới học tập trong nhà trường. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động giao tiếp, hoạt động học tập và sự phát triển lành mạnh của các em.
Từ khóa: nội dung giao tiếp, học sinh trung học cơ sở, bạo lực học đường, Phu Tho province

25. GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG BẮT NẠT HỌC ĐƯỜNG  CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

25. GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG BẮT NẠT HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 16:20 08/07/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập một số vấn đề lí luận về bắt nạt học đường, giáo dục phòng chống tình trạng bắt nạt học đường, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giáo dục phòng, chống bắt nạt học đường cho học sinh các trường trung học cơ sở dựa trên sự phốihợp giáo dục giữa nhà trường và cộng đồng.
Từ khóa: bạo lực học đường, bắt nạt học đường, học sinh, trung học cơ sở.

07. Một số nghiên cứu về mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường xã hội với bạo lực học đường

07. Một số nghiên cứu về mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường xã hội với bạo lực học đường

 14:02 12/06/2019

Tóm tắt: Bài viết phân tích các nghiên cứu của quốc tế và Việt Nam về bạo lực học đường, các biểu hiện của bạo lực học đường. Các nghiên cứu trên đã chỉ ra rằng, các yếu tố của môi trường xã hội là gia đình, nhà trường, nhóm bạn bè có mối quan hệ với bạo lực học đường, là các yếu tố ảnh hưởng đến các hành vi bạo lực và học sinh bị bạo lực trong trường học. Từ đó, bài viết gợi ý một số hỗ trợ của nhân viên công tác xã hội trường học trong làm việc với học sinh có liên quan tới bạo lực học đường qua giải quyết các mối quan hệ giữa học sinh với các yếu tố môi trường xã hội nhằm góp phần phòng ngừa và giảm thiểu các hiện tượng bạo lực trong trường học hiện nay.
Từ khóa: Bạo lực học đường, môi trường xã hội, công tác xã hội, công tác xã hội trường học, nhân viên công tác xã hội.

03. Một số giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non

03. Một số giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non

 15:16 20/07/2017

Tóm tắt: Bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non đang có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây, nhiều vụ bạo hành trẻ mầm non xảy ra gây ảnh hưởng xấu đến chuẩn mực đạo đức nhà giáo và khiến dư luận bất bình, phụ huynh hoang mang. Làm thế nào để giảm nguy cơ bị bạo hành của trẻ em mầm non là một vấn đề cần phải được xã hội quan tâm.
Từ khóa: giáo dục mầm non, bạo lực học đường, phòng chống.

01. Một số biện pháp giáo dục nhận thức về vấn đề “bạo lực học đường” cho học sinh tại Trường Trung học phổ thông Tân Kỳ 3, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

01. Một số biện pháp giáo dục nhận thức về vấn đề “bạo lực học đường” cho học sinh tại Trường Trung học phổ thông Tân Kỳ 3, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

 12:18 05/07/2017

Tóm tắt: Giáo dục nhận thức về vấn đề “bạo lực học đường” cho học sinh tại Trường trung học phổ thông Tân Kỳ 3, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An được thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ với một quyết tâm to lớn, từ học sinh, giáo viên, nhà trường cho đến gia đình và xã hội. Kết quả thu được rất đáng vui mừng, trường đã giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường xuống mức không còn đáng lo ngại.
Từ khóa: Giáo dục nhận thức, Bạo lực học đường, Học sinh.

4. Các lí thuyết trong nghiên cứu về bạo lực học đường hiện nay

4. Các lí thuyết trong nghiên cứu về bạo lực học đường hiện nay

 14:53 30/09/2016

Tóm tắt: Bạo lực học đường là một vấn đề rất đáng lo ngại và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, nhưng hiện nay, công tác phòng ngừa và can thiệp bạo lực học đường trong các trường phổ thông vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng. Bài viết đề cập quan niệm của các nhà nghiên cứu về bạo lực học đường, các lí thuyết trong nghiên cứu bạo lực học đường, gồm: lí thuyết sinh thái, lí thuyết căng thẳng, lí thuyết kiểm soát, lí thuyết về học tập xã hội, lí thuyết xử lí thông tin. Từ tổng quan nghiên cứu vấn đề cho thấy, các lí thuyết đã tập trung lí giải nguyên nhân, nguồn gốc dẫn đến bạo lực học đường của học sinh. Vận dụng các lí thuyết này một cách phù hợp sẽ mang lại nhiều lợi ích, giúp các nhà quản lí dễ dàng đặt ra mục tiêu cụ thể cho hoạt động phòng ngừa và can thiệp bạo lực học đường kịp thời.
Từ khóa: bạo lực học đường, lí thuyết, nghiên cứu

8. Đánh giá của học sinh, sinh viên về hậu quả của bạo lực học đường

8. Đánh giá của học sinh, sinh viên về hậu quả của bạo lực học đường

 16:17 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích một số kết quả nghiên cứu điển hình về các khía cạnh tâm lí của hành vi bạo lực học đường ở nước ta hiện nay. Kết quả khảo sát thực tiễn đánh giá của học sinh, sinh viên về hậu quả của bạo lực học đường được phân tích ở hai khía cạnh: Hậu quả về mặt thể chất do bạo lực học đường gây ra đối vơi học sinh, sinh viên; Hậu quả về mặt sức khỏe tinh thần.
Từ khóa: học sinh, sinh viên, bạo lực học đường.

4. Phân loại bạo lực học đường giữa học sinh và học sinh ở bậc trung học hiện nay

4. Phân loại bạo lực học đường giữa học sinh và học sinh ở bậc trung học hiện nay

 15:08 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến hành vi bạo lực học đường; phân loại bạo lực học đường giữa học sinh với học sinh nhằm xác định nguyên nhân và xây dựng hệ thống giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường có hiệu quả.
Từ khóa: bạo lực học đường, học sinh, trung học.

11. Nhìn nhận vấn đề bạo lực học đường và hành vi hung tính dưới tiếp cận tâm lí học

11. Nhìn nhận vấn đề bạo lực học đường và hành vi hung tính dưới tiếp cận tâm lí học

 22:13 13/09/2016

Bài viết trình bày về bạo lực học đường và xem xét đó như là một dạng biểu hiện của hành vi hung tính; hành vi hung tính dưới tiếp cận tâm lí học: có chế của hành vi rối loạn hung tính, mô hình "bốn thành phần" của hung tính, nguyên nhân hung tính; giảm thiểu hành vi hung tính.

7. Ảnh hưởng của văn hóa gia đình trong vấn đề bạo lực học đường

7. Ảnh hưởng của văn hóa gia đình trong vấn đề bạo lực học đường

 16:04 22/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về văn hóa, văn hóa gia đình (nét đẹp văn hóa gia đình truyền thống, sự tiếp nối, phát triển văn hóa gia đình, cấu trúc gia đình,...); bạo lực học đường và mối liên hệ với văn hóa gia đình.
Từ khóa: văn hóa gia đình, bạo lực học đường.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây