54. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

54. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 18:12 04/01/2019

Tóm tắt: Bản đồ tư duy được sử dụng khá phổ biến trong dạy học hiện nay bởi nó góp phần đáp ứng được mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Môn địa lí nói chung và môn địa lí ở bậc trung học phổ thông nói riêng có nhiều thuận lợi cho việc áp dụng bản đồ tư duy trong quá trình dạy học. Nội dung bài báo phân tích vai trò, thực trạng, cách sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học nói chung, dạy học địa lí Trung học phổ thông nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong các khâu của quá trình dạy học.
Từ khóa: bản đồ tư duy, địa lí, trung học phổ thông, quá trình dạy học, hiệu quả.

26. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP CHO TRẺ MẦM NON KHÁM PHÁ KHOA HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH”

26. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP CHO TRẺ MẦM NON KHÁM PHÁ KHOA HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH”

 09:59 22/02/2018

Tóm tắt: Bài viết trình bày quy trình năm bước thiết kế bản đồ tư duy trong việc giảng dạy học phần “Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về môi trường xunh quanh”. Từ đó trình bày những hoạt động giúp sinh viên áp dụng công cụ này trong việc tập trung các thông tin, tìm ra mối liên hệ giữa chúng để ghi nhớ hiệu quả và thúc đẩy tư duy linh hoạt, sáng tạo của mỗi người.
Từ khóa: bản đồ tư duy, khám phá khoa học, môi trường xunh quanh.

44.	Phát huy tính tích cực nhận thức cho sinh viên cao đẳng sư phạm với sự hỗ trợ của đồ chơi tư duy

44. Phát huy tính tích cực nhận thức cho sinh viên cao đẳng sư phạm với sự hỗ trợ của đồ chơi tư duy

 11:01 14/07/2017

Bài viết trình bày một số vấn đề về bản đồ tư duy; một số yêu cầu khi sử dụng bản đồ tư duy để phát huy tính tích cực nhận thức cho sinh viên cao đẳng sư phạm; một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của sinh viên với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy.

37. ÁP DỤNG KĨ NĂNG TƯ DUY BẬC CAO TRONG MÔN ĐỌC HIỂU

37. ÁP DỤNG KĨ NĂNG TƯ DUY BẬC CAO TRONG MÔN ĐỌC HIỂU

 16:35 11/05/2017

Mặc dù KNĐH là kĩ năng mang lại lợi ích suốt đời cho người học, nhưng rất nhiều SV lại không hứng thú với môn Đọc hiểu. Chúng tôi nhận thấy rằng khi đọc, sinh viên mới áp dụng các KN tư duy (TD) ở mức cơ bản chứ chưa áp dụng KNTD bậc cao. Chúng tôi đề xuất định hướng giúp SV đọc hiệu quả hơn, hứng thú hơn, đồng thời tăng khả năng tư duy phản biện (TDPB): 1) Thấy rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa Đọc và Viết; 2) Thường xuyên sử dụng mô hình Đọc-Viết sâu của Paul; 3) Sử dụng bản đồ tư duy, bản đồ khái niệm, và sơ đồ để tóm tắt những thông tin mà họ đã đọc.

19. Hướng dẫn trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi sử dụng bản đồ tư duy trong hoạt động nhóm

19. Hướng dẫn trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi sử dụng bản đồ tư duy trong hoạt động nhóm

 14:52 01/03/2017

Bài báo trình bày những hiểu biết cơ bản về bản đồ tư duy và cách học hiệu quả bằng bản đồ tư duy. Tác giả cũng đưa ra quy trình gồm 4 bước để hướng dẫn trẻ mẫu giáo từ 5-6 tuổi sử dụng bản đồ tư duy trong hoạt động nhóm nhằm tạo cơ hội cho trẻ phát triển nhận thức, hình thành và rèn luyện phẩm chất quan trọng như tính chủ động, độc lập, tích cực, phát triển khả năng giao tiếp và một số năng lực cần thiết.

16. Hướng dẫn học sinh xây dựng “Bản đồ tư duy” khi đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam sau năm 1975

16. Hướng dẫn học sinh xây dựng “Bản đồ tư duy” khi đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam sau năm 1975

 14:44 09/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp hướng dẫn học sinh xây dựng “Bản đồ tư duy” khi đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam nhằm tích cực hóa người học bằng chính sự vận động của tư duy.

4. Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn tâm lí học

4. Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn tâm lí học

 09:34 11/01/2017

Bài báo trình bày khái niệm và ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn tâm lí học.

7. Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học bài ôn tập Phân môn Luyện từ và câu lớp 5

7. Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học bài ôn tập Phân môn Luyện từ và câu lớp 5

 16:18 07/01/2017

Bài báo trình bày phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học bài ôn tập Phân môn Luyện từ và câu lớp 5 giúp học sinh tích cực, chủ động trong học tập, cải thiện khả năng ghi nhớ và khái quát hóa kiến thức.

13. Dạy học phân môn Tập làm văn lớp 5 với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

13. Dạy học phân môn Tập làm văn lớp 5 với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày về việc dạy học phân môn Tập làm văn lớp 5 với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy tạo hứng thú và nâng cao khả năng diễn đạt và chất lượng bài làm của học sinh.

17. Sử dụng bản đồ tư duy trong hoạt động giới thiệu chủ điểm và giới thiệu bài (phân môn tập đọc lớp 5)

17. Sử dụng bản đồ tư duy trong hoạt động giới thiệu chủ điểm và giới thiệu bài (phân môn tập đọc lớp 5)

 15:51 04/01/2017

Bài báo trình bày cách sử dụng bản đồ tư duy trong hoạt động giới thiệu chủ điểm và giới thiệu bài nhằm tiết kiệm thời gian, tăng sự linh hoạt và giúp học sinh nắm được kiến thức một cách hệ thống.

12. Tổ chức bài học Vật lí theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

12. Tổ chức bài học Vật lí theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

 10:24 05/12/2016

Tóm tắt: Tự học là năng lực cần bồi dưỡng cho học sinh. Thực tiễn dạy học cho thấy, tự học có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình học tập. Học trên lớp chỉ có thời gian nhất định còn tự học là quá trình lâu dài, học suốt đời. Hiệu quả của quá trình tự học phụ thuộc vào ý chí, tố chất, động cơ và năng lực của người học. Vì vậy, bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết đối với quá trình dạy học nói chung và dạy học vật lí nói riêng. Bản đồ tư duy là một công cụ hữu hiệu, giúp học sinh ghi nhớ, ôn tập một cách logic có thể hình thành các năng lực cho học sinh, đặc biệt là năng lực tự học. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất quy trình tổ chức hoạt động dạy học vật lí theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy.
Từ khóa: Bồi dưỡng năng lực, năng lực tự học, bản đồ tư duy.

22. Hướng dẫn học sinh sử dụng bản đồ tư duy để tổng kết bài học môn Địa lí lớp 6

22. Hướng dẫn học sinh sử dụng bản đồ tư duy để tổng kết bài học môn Địa lí lớp 6

 09:00 01/11/2016

Bài báo trình bày ý nghĩa của sử dụng bản đồ tư duy trong học tập và hướng dẫn học sinh sử dụng bản đồ tư duy để tổng kết bài học môn Địa lí lớp 6.

15. Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học học phần “Phương pháp dạy học Toán” cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

15. Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học học phần “Phương pháp dạy học Toán” cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

 15:40 24/10/2016

Bài báo giới thiệu về bản đồ tư duy, trình bày quy trình sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học học phần phương pháp dạy học Toán ở tiểu học góp phần nâng cao hiệu quả dạy học học phần phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học.

13. Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học thực hành tiếng việt ở trung học phổ thông

13. Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học thực hành tiếng việt ở trung học phổ thông

 14:14 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề xuất quy trình 3 bước khi ứng dụng bản đồ tư vào dạy học thực hành tiếng Việt cho học sinh phổ thông: Lựa chọn bài tập thích hợp; Lập bản đồ tư duy; Phát triển bản đồ tư duy thành lời giải và minh họa qua một số bài tập trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông.
Từ khóa: bản đồ tư duy, dạy học thực hành tiếng Việt, trung học phổ thông

13. Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông lập ý bài làm văn nghị luận bằng bản đồ tư duy

13. Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông lập ý bài làm văn nghị luận bằng bản đồ tư duy

 11:05 10/09/2016

Bài viết đưa ra khái niệm ý và lập ý; xác định “chìa khóa” quan hệ giữa “lập ý” và “bản đồ tư duy”; phương pháp dạy học lập ý bài làm văn nghị luận bằng bản đồ tư duy.

13. Khả năng vận dụng bản đồ tư duy vào dạy học từ loại tiếng Việt

13. Khả năng vận dụng bản đồ tư duy vào dạy học từ loại tiếng Việt

 14:18 26/08/2016

Tóm tắt: Bản đồ tư duy là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến thức bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với sự tư duy tích cực. Bài báo trình bày một số khả năng vận dụng bản đồ tư duy trong quá trình dạy học từ loại tiếng Việt: kiểm tra bài cũ, giảng bài mới, lập đề cương, tổng kết ôn tập kiến thức, hoạt động học sinh tự học.
Từ khóa: vận dụng, bản đồ tư duy, dạy học, từ loại tiếng Việt.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây