11. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

11. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 17:35 11/12/2020

Tóm tắt: Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn cầu hóa đã mang lại nhiều cơ hội cho Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển giao khoa học, công nghệ và hợp tác phát triển, nhưng cũng tạo nên những thách thức; trong đó có vấn đề giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên. Trên cơ sở phân tích thực trạng ý thức chính trị hiện nay của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên, đào tạo họ trở thành nguồn nhân lực có trình độ cao và bản lĩnh chính trị vững vàng. Kết quả của giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên nước ta nói chung và sinh viên Trường Đại học Sư pham Kỹ thuật Hưng Yên nói riêng là giáo dục lí tưởng xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người Việt Nam mới có nhân cách sống cao đẹp, sống nhân văn, nhân ái, có ý thức xây dựng và bảo vệ giai cấp công nhân, nhân dân lao động, bảo vệ những thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã giành được.
Từ khóa: ý thức chính trị, giáo dục ý thức chính trị, sinh viên, bản lĩnh chính trị

40. Nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên các trường công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay

40. Nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên các trường công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay

 10:20 10/07/2017

Tóm tắt: Bản lĩnh chính trị là nhân tố cần thiết đối với mọi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Do đó, việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên các trường công an nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục đào tạo tại các trường công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng vững mạnh. Trong giai đoạn hiện nay, những biến đổi của tình hình thực tế đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên các trường công an nhân dân. Do đó, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó đổi mới, phát huy vai trò công tác giáo dục lí luận chính trị, tư tưởng là vấn đề cốt yếu để nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên công an nhân dân.
Từ khóa: bản lĩnh chính trị, sinh viên, công an nhân dân.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây