20. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CÁN BỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO TRONG TÌNH HÌNH MỚI  Ở HỌC VIỆN HẢI QUÂN

20. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CÁN BỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO TRONG TÌNH HÌNH MỚI Ở HỌC VIỆN HẢI QUÂN

 16:06 08/07/2019

Tóm tắt: Học viện Hải quân là trung tâm đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học của quân đội và Quân chủng Hải quân, Những năm qua, học viện luôn bám sát tình hình thực tiễn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất đào tạo cán bộ, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bài báo này sơ lược đánh giá công tác giáo dục, đào tạo của Học viên Hải quân trong thời gian qua. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới ở học viên Học viện Hải quân.
Từ khóa: Bảo vệ, chủ quyền, Học viện Hải quân.

3. PHÂN TÍCH SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN  VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  TRONG THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM

3. PHÂN TÍCH SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 17:00 04/01/2019

Tóm tắt: Bài viết đã tập trung làm rõ sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin về bảo vệ Tổ quốc của Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở xã hội và điều kiện thực tiễn của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong xác định thời gian và khẳng định tính chất chính nghĩa của quá trình bảo vệ Tổ quốc; lựa chọn, phân hóa và ngăn chặn âm mưu kẻ thù; phương thức tiến hành bảo vệ Tổ quốc; trong xây dựng quân đội cách mạng; tập hợp lực lượng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Những sáng tạo của Người đã góp phần bổ sung, phát triển lí luận Mác - Lênin về bảo vệ Tổ quốc và được thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định là đúng đắn.
Từ khóa: Bảo vệ, vận dụng sáng tạo, cách mạng, thực tiễn cách mạng.

22.	 Bảo vệ quyền trẻ em với vai trò tham gia của các tổ chức xã hội

22. Bảo vệ quyền trẻ em với vai trò tham gia của các tổ chức xã hội

 15:20 19/07/2017

Bài báo trình bày một số khái niệm về quyền trẻ em, tổ chức xã hội và vấn đề bảo vệ quyền trẻ em với vai trò tham gia của các tổ chức xã hội.

59. Trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong vấn đề xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia hiện nay

59. Trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong vấn đề xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia hiện nay

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày về vấn đề xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia (biên giới quốc gia, nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia); trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

17. Sử dụng công nghệ thông tin vào dạy bài “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia” (Giáo dục quốc phòng – An ninh 11)

17. Sử dụng công nghệ thông tin vào dạy bài “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia” (Giáo dục quốc phòng – An ninh 11)

 16:17 03/09/2016

Dạy học giáo dục quốc phòng an ninh hiện nay giáo viên có thể sưu tầm nhiều loại kênh hình, kênh âm thanh như: hình ảnh QP – AN, phim tư liệu, lược đồ, biểu đồ… để thiết kế bài giảng điện tử. Bài viết đề xuất một số biện pháp sư phạm giúp gióa viên tổ chức bài học “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia” với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin ở các nội dung”: Lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ quốc gia, biên giới quốc gia, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6. Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh sinh viên trong giai đoạn hiện nay

6. Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh sinh viên trong giai đoạn hiện nay

 19:41 07/07/2016

Bài viết trình bày ý nghĩa của việc giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay; một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh, sinh viên: giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc; giáo dục ý thức, trách nhiệm cho công dân Việt Nam nói chung, cho học sinh, sinh viên nói riêng trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây