75. QUÁN TRIỆT VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC  QUỐC PHÒNG-AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

75. QUÁN TRIỆT VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

 00:16 02/10/2017

Tóm tắt: Quốc phòng-An ninh là nội dung quan trọng góp bảo vệ Tổ quốc. Việc tăng cường Quốc phòng-An ninh đã được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, trong đó, thể hiện quan điểm của Đảng trong việc đánh giá tình hình, đưa ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trên cơ sở phân tích, so sánh, chỉ ra một số điểm mới về Quốc phòng-An ninh, thể hiện tư duy lí luận mới của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, làm cơ sở để nghiên cứu, học tập, vận dụng vào thực tiễn giáo dục Quốc phòng-An ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang.
Từ khóa: Quốc phòng - An ninh, Bảo vệ Tổ quốc, Văn kiện Đại hội XII.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới

2. Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới

 10:13 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khái quát công tác giáo dục quốc phòng - an ninh ở nước ta nói chung và trong nhà trường nói riêng, những thành tựu và bất cập tồn tại và đề xuất những vấn đề cần thực hiện tốt để không ngừng nâng cao chất lượng công tác này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kì mới: nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn dân; tăng cường sự lãnh, đạo chỉ đạo về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; đổi mới nội dung, chương trình, hình thức phương pháp giáo quốc phòng - an ninh đáp ứng sự phát triển của thực tiễn, phù hợp với đối tượng; xây dựng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên vững mạnh.
Từ khóa: chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây