05. Thực trạng phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung bộ

05. Thực trạng phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung bộ

 09:47 22/08/2017

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu thực trạng phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung bộ, làm cơ sở cho đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ này đáp ứng yêu cầu đổi mới và năng cao chất lượng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay.
Từ khóa: phẩm chất, năng lực chuyên môn, đội ngũ cán bộ quản lí, trường chính trị, Bắc Trung bộ.

2. Quản lí phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

2. Quản lí phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 08:54 13/03/2017

Bài báo trình bày một số giải pháp quản lí phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ: nâng cao nhận thức; đổi mới công tác lập quy hoạch phát triển; đổi mới công tác tuyển chọn và sử dụng; nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất; đảm bảo chính sách, chế độ đãi ngộ;….

10. Giáo dục môi trường ở các trường sư phạm Bắc trung bộ

10. Giáo dục môi trường ở các trường sư phạm Bắc trung bộ

 10:38 12/09/2016

Bài viết trình bày thực trạng giáo dục môi trường ở các trường sư phạm khu vực bắc trung bộ và hiệu quả của giáo dục bảo vệ môi trường ở các trường sư phạm đối với công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; từ đó, đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác này: cần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng thái độ về môi trường và bảo vệ môi trường cho cán bộ, sinh viên; cần hình thành kĩ năng bảo vệ môi trường và giáo dục môi trường cho đội ngũ giáo viên tương lai.

8. Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lí “khoa học, dân chủ, nêu gương” tại các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ

8. Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lí “khoa học, dân chủ, nêu gương” tại các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ

 10:14 05/08/2016

Bài viết trình bày phương hướng cơ bản trong xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lí của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị; nội dung phong cách lãnh đạo, quản lí cần xây dựng của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị khu vực Bắc Trung bộ. Tiếp đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng phong cách lãnh đạo, quản lí tại các trường chính trị khu vực Bắc Trung bộ.

2. Yêu cầu phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non khu vực Bắc Trung Bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

2. Yêu cầu phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non khu vực Bắc Trung Bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

 17:21 30/05/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày thực trạng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ về số lượng, chất lượng (chuyên môn, nghiệp vụ quản lí, trình độ lí luận chính trị, ngoại ngữ và tin học); cơ cấu (về giới tính, tuổi, thâm niên, thành phần dân tộc). Từ đó, trình bày một số yêu cầu cụ thể về phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non khu vực Bắc Trung bộ và đánh giá bước đầu về xu hướng phát triển trong tương lai để hoàn thiện cơ cấu đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non trên địa bàn nghiên cứu.

Từ khoá: hiệu trưởng, giáo dục mầm non, bắc trung bộ, đổi mới giáo dục

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây