15. CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN THƯỜNG XUYÊN  CHO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT  CÁC TRƯỜNG  PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY

15. CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY

 11:07 23/06/2019

Tóm tắt: Giáo dục thể chất trường học nhằm mục tiêu trang bị cho học sinh những kiến thức, kĩ năng cơ bản về Thể dục thể thao để rèn luyện sức khoẻ, nâng cao thể lực; hình thành thói quen tập luyện thể thao thường xuyên và tạo nên nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, rèn tính kỉ luật, tinh thần tập thể và phẩm chất đạo đức.
Từ khóa: Giáo dục thể chất trường học, bồi dưỡng giáo viên, biện pháp quản lí.

53. Bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường trung học cơ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

53. Bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường trung học cơ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 22:00 26/10/2018

Tóm tắt: Trong chương trình giáo giáo dục phổ thông tổng thể, Giáo dục công dân là một trong bốn môn học bắt buộc ở trường Trung học cơ sở, môn học này có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, phẩm chất, đạo đức cho học sinh. Để nâng cao chất lượng dạy - học môn Giáo dục công dân, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên; thì việc tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức khoa học mới cho giáo viên giảng dạy Giáo dục công dân là yêu cầu cần thiết và khách quan. Bài viết này đề cập những nội dung cần bồi dưỡng cho giáo viên giảng dạy môn Giáo dục Công dân ở trường Trung học cơ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: Bồi dưỡng; giáo viên, giáo dục công dân, chương trình giáo dục phổ thông mới.

15. Giải pháp sử dụng hình thức đào tạo trực tuyến mở (MOOC) trong bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An

15. Giải pháp sử dụng hình thức đào tạo trực tuyến mở (MOOC) trong bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 14:31 15/10/2018

Tóm tắt: Ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng giáo viên mang lại giá trị lớn cho việc nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay. Bài viết giới thiệu đề xuất việc ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là “Lớp học trực tuyến quy mô lớn” (MOOC) trong bồi dưỡng giáo viên, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Từ khóa: MOOC, lớp học trực tuyến quy mô lớn, bồi dưỡng giáo viên, tỉnh Nghệ An.

6. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM  THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON  XÃ TƯƠNG GIANG, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

6. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON XÃ TƯƠNG GIANG, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

 17:04 28/06/2018

Tóm tắt: Giáo dục mầm non được quan tâm trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp là hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên các trường mầm non đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp. Bài viết trình bày thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp, làm cơ sở đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên mầm non tại xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Từ khóa: Quản lí bồi dưỡng, bồi dưỡng giáo viên, giáo viên mầm non, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, nghiệp vụ sư phạm.

5. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON  THỊ TRẤN GIA BÌNH, HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH

5. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN GIA BÌNH, HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH

 16:43 28/06/2018

Tóm tắt: Bắc Ninh đã chú ý đến việc bồi dưỡng về nội dung và phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của địa phương; tuy nhiên, việc bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp còn hạn chế. Bài viết trình bày thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mần non theo chuẩn nghề nghiệp, làm cơ sở cho đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên mầm non tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Từ khóa: Bồi dưỡng đội ngũ, giáo viên mầm non, bồi dưỡng giáo viên, chuẩn giáo viên mầm non, quản lí hoạt động bồi dưỡng.

16. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề hiện nay và kinh nghiệm các nước trên thế giới vận dụng vào Việt Nam

16. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề hiện nay và kinh nghiệm các nước trên thế giới vận dụng vào Việt Nam

 10:30 09/02/2018

Tóm tắt: Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề ban hành theo Thông tư số 19/2011/TT-BLĐTBXH cho thấy chương trình đã góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa và nâng cao năng lực sư phạm cho nhà giáo dạy nghề. Tuy nhiên hiện nay một số nước như Mĩ, Australia, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia... xác định công nghệ giáo dục là động lực cho sự phát triển xã hội. Vì vậy, một số vấn đề mới như bồi dưỡng giảng viên, xây dựng quỹ khuyến khích phát triển giảng viên, cấp chứng chỉ hành nghề, sát hạch giảng viên, chuẩn nghề nghiệp giảng viên… của họ, rất cần chúng ta nghiên cứu để vận dụng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
Bài viết hệ thống kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm áp dụng vào Việt Nam.
Từ khóa: Bồi dưỡng giáo viên, nghiệp vụ sư phạm, giáo viên dạy nghề.

10. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tập huấn bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập tại Việt Nam

10. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tập huấn bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập tại Việt Nam

 08:36 21/07/2017

Bài viết nêu thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên cho giáo dục hòa nhập tại Việt Nam dựa trên 94 phiếu khảo sát của 94 học viên tại Chương Mỹ - Hà Nội và An Giang trong năm học 2014-2915. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập tại Việt Nam như: tăng tính thực tế của nội dung tập huấn, duy trì hoạt động của mạng lưới giáo viên giáo dục hòa nhập…

43.	Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng

43. Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng

 09:29 14/07/2017

Bài viết trình bày về một số ưu điểm và hạn chế của việc bồi dưỡng giáo viên môn Giáo dục công dân tại thành phố Đà Nẵng hiện nay; một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng.

14.	Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

14. Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

 08:39 14/07/2017

Bài báo trình bày một số yêu cầu đối với giáo viên trung học trong giai đoạn hiện nay; vấn đề tự bồi dưỡng giáo viên trung học tại các cơ sở giáo dục; một số điều kiện cần thiết cho việc bồi dưỡng giáo viên.

15.	Một số giải pháp bồi dưỡng giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

15. Một số giải pháp bồi dưỡng giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 08:39 14/07/2017

Bài báo trình bày về tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh; một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thuộc trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

1.	Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

1. Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

 08:29 14/07/2017

Bài báo trình bày về đổi mới chương trình bồi dưỡng giáo viên: quy trình xây dựng chương trình bồi dưỡng; nội dung bồi dưỡng; phương pháp, hình thức bồi dưỡng; đánh giá kết quả bồi dưỡng; một số giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

5.	Một số hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông qua hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục

5. Một số hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông qua hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục

 08:29 14/07/2017

Bài báo trình bày về xây dựng nội dung bồi dưỡng dựa trên kết quả khảo sát thực trạng và nhu cầu giáo dục của địa phương; lựa chọn hình thức tổ chức bồi dưỡng phù hợp và một số kiến nghị.

16. Tập huấn chuyên sâu – một hướng đi mới trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí của SEQAP

16. Tập huấn chuyên sâu – một hướng đi mới trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí của SEQAP

 16:30 11/07/2017

Bài báo trình bày tóm lược về hoạt động tập huấn chuyên sâu: mục tiêu, nội dung hướng dẫn và quy trình triển khai; các hoạt động hỗ trợ địa phương; tổng hợp số liệu tập chuấn cho giáo viên, cán bộ quản lí tại địa phương; một số chuyên đề sư phạm tiểu biểu và một số nhận xét, đánh giá của các địa phương.

6. Nhà trường hiệu quả và vấn đề bồi dưỡng giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục

6. Nhà trường hiệu quả và vấn đề bồi dưỡng giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục

 15:50 30/03/2017

Nhà trường hiệu quả là một định nghĩa chỉ những nhà trường thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ giáo dục của nó và những mục tiêu trong cùng một điều kiện so với các trường khác. Vì một phần của việc tạo nên một nhà trường hiệu quả, cần thiết để đào tạo giáo viên theo cả hai nội dung và kỹ năng giảng dạy nhằm cải thiện kết quả đọc viết của người học. Nhằm để giúp giáo viên thực hiện thành công những nhiệm vụ của họ, những chương trình đào tạo thích hợp cho các giáo viên là điều chủ yếu trong phạm vi cải cách giáo dục hiện nay.

03. Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua hệ thống “trường học kết nối” ở trường phổ thông

03. Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua hệ thống “trường học kết nối” ở trường phổ thông

 14:54 21/02/2017

Tóm tắt: Trước nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và yêu cầu phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong xã hội nói chung và trong giáo dục nói riêng, sáng kiến “Trường học kết nối” để giúp cho việc bồi dưỡng giáo viên được triển khai một cách đồng bộ, giáo viên trên cả nước được tiếp cận với các chương trình phát triển nghề nghiệp. Đây là một trong những ý tưởng rất sáng tạo và kịp thời của Bộ Giáo dục và đào tạo. Từ năm học 2014-2015, Bộ Giáo dục và đào tạo đã triển khai hệ thống trường học kết nối, trong đó cho phép tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng internet. Bài viết trình bày một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua hệ thống trường học kết nối.
Từ khóa: Bồi dưỡng giáo viên, trường học kết nối, công nghệ thông tin.

7. Công tác dạy học ở trung học cơ sở và nhu cầu bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông ở Hà Nội hiện nay

7. Công tác dạy học ở trung học cơ sở và nhu cầu bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông ở Hà Nội hiện nay

 01:43 08/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở Hà Nội, kết quả khảo sát sơ bộ về tình hình giáo viên được đào tạo 2 môn hiện đang dạy môn 2 ở trường trung học cơ sở của thành phố Hà Nội và các tạo kết luận rút ra từ việc đánh giá chương trình đào tại các trường cao đẳng với nhu cầu sử dụng giáo viên ở trường phổ thông.

16. Thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông qua triển khai trường học kết nối tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và công tác bồi dưỡng giáo viên ở Lào Cai

16. Thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông qua triển khai trường học kết nối tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và công tác bồi dưỡng giáo viên ở Lào Cai

 15:09 03/10/2016

Bài viết trình bày về quan điểm chỉ đạo triển khai trường học kết nối tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và công tác bồi dưỡng giáo viên ở Lào Cai; quá trình triển khai tổ chức thực hiện; một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn chỉ đạo triển khai hoạt đồng động và những kiến nghị, đề xuất.

1. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm tích cực phục vụ sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

1. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm tích cực phục vụ sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

 14:53 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên hiện nay, về: nhận thức vai trò của giáo viên, phẩm chất, năng lực; phân tích nguyên nhân của một số tồn tại ở một số vấn đề như chương trình, phương pháp đào tạo, quan hệ giữa các trường đào tạo giáo viên và trường phổ thông, chất lượng đầu vào, đội ngũ giảng viên, hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ đó, tác giả trình bày nội dung bồi dưỡng phẩm chất và năng lực giáo viên; từ đó đề xuất các biện pháp vi mô và vĩ mô nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên - một nhiệm vụ quan trọng trong đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo hiện nay.
Từ khóa: bồi dưỡng giáo viên, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

6. Đổi mới công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông công lập quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

6. Đổi mới công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông công lập quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 16:56 27/09/2016

Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục được đặt lên hàng đầu, vấn đề bồi dưỡng giáo viên được đặt ra một cách cấp thiết. Bài viết phân tích các biện pháp quản lí công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo và khẳng định tính cần thiết và khả thi của các biện pháp qua khảo nghiệm đối với một số cán bộ quản lí và giáo viên trường trung học phổ thông quận Ba Đình thành phố Hà Nội.
Từ khóa: đổi mới, bồi dưỡng giáo viên, trung học phổ thông, quận Ba Đình thành phố Hà Nội

4. Đào tạo giáo viên chuẩn bị đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015

4. Đào tạo giáo viên chuẩn bị đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015

 16:40 27/09/2016

Tóm tắt: Từ việc đánh giá vai trò quan trọng của của đội ngũ giáo viên với việc đảm bảo chất lượng giáo dục trong và sự phát triển nhiều mặt của đội ngũ giáo viên những năm gần đây, bài viết phân tích các nhiệm vụ/giải pháp về đào tạo giáo viên - bước chuẩn bị cho đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

3. Đào tạo hay bồi dưỡng giáo viên?

3. Đào tạo hay bồi dưỡng giáo viên?

 15:44 15/09/2016

Để trả lời câu hỏi “Đào tạo hay bồi dưỡng giáo viên?”, tác giả đã đi tìm hiểu: - Sự khác biệt giữa bồi dưỡng giáo viên và đào tạo giáo viên; - Quá trình tự khám phá của giáo viên có quan hệ như thế nào đối với sự phát triển của giáo viên; - Những hoạt động nào có thể giúp giáo viên tự bồi dưỡng và khám phá công việc giảng dạy của mình… Qua đây cho thấy, những thay đổi mà giáo viên có được từ quá trình tự bồi dưỡng không chỉ bó hẹp trong phạm vi nghề nghiệp mà còn là nền tảng cho những thay đổi lớn hơn trong quá trình tự hoàn thiện bản thân họ.

3. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên - Biện pháp quan trọng góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay

3. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên - Biện pháp quan trọng góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay

 09:39 15/09/2016

Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên là một trong những nhiệm vụ then chốt quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay. Qua phân tích thực trạng đội ngũ giáo viên, công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên và những nhiệm vụ cơ bản của công cuộc đổi mới, bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

12. Môi trường học tập kiến tạo trong lớp bồi dưỡng giáo viên

12. Môi trường học tập kiến tạo trong lớp bồi dưỡng giáo viên

 09:22 14/09/2016

Một trong những hướng nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng thường xuyên là nâng cao chất lượng dạy học; đặc biệt là chất lượng học tập của học viên là giáo viên trong quá trình thực hiện các chương trình bồi dưỡng. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học tập của giáo viên trong bồi dưỡng thường xuyên. Môi trường học tập kiến tạo là một trong những yếu tố đó.

13. Bồi dưỡng giáo viên xây dựng chuyên đề tích hợp các môn khoa học tự nhiên

13. Bồi dưỡng giáo viên xây dựng chuyên đề tích hợp các môn khoa học tự nhiên

 10:48 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày các phân tích về các mô hình bồi dưỡng giáo viên; bồi dưỡng giáo viên thông qua nghiên cứu hành động về dạy học tích hợp.
Từ khóa: Bồi dưỡng giáo viên, chuyên đề tích hợp, khoa học tự nhiên.

3. Thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông một số tỉnh phía Nam

3. Thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông một số tỉnh phía Nam

 08:53 27/07/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng quản lí sử dụng cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông một số tỉnh phía Nam và tác giả đề xuất một số giải pháp quản lí sử dụng cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông như: - Trước hết, cần nhận thức sâu sắc về vai trò của việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lí bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; - Tăng cường cơ sở hạ tầng của công nghệ thông tin phục vụ công ác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; - Đa dạng hóa và xã hội hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; - Tổ chức học tập, tham quan các mô hình tiên tiến về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
Từ khoá: công nghệ thông tin, quản lí, bồi dưỡng giáo viên, trung học phổ thông.

17. Xây dựng một số chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên giáo viên môn Địa lí ở trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên

17. Xây dựng một số chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên giáo viên môn Địa lí ở trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên

 08:17 14/07/2016

Bài viết trình bày cơ sở xây dựng chuyên đề bồi dưỡng giáo viên môn Đại lí và xây dựng một số chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên môn Địa lí : Chuyên đề 1 “phát triển chương trình môn Khoa học xã hội và Địa lí ở trường THPT ”; chuyên đề 2 “dạy học trực tuyến môn Địa lí”; chuyên đề 3 “rèn luyện kĩ năng dạy học môn Địa lí ở trường THPT”; chuyên đề 4 “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo đối với môn Địa lí ở trường THPT”.
Từ khoá: chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên, Địa lí, trung học phổ thông

2. Bồi dưỡng giáo viên Trung học Phổ thông một số tỉnh phía Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông

2. Bồi dưỡng giáo viên Trung học Phổ thông một số tỉnh phía Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông

 19:31 03/07/2016

Bài báo trình bày những phân tích về thực trạng bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hiện nay (nội dung bồi dưỡng; phương pháp và các hình thức tổ chức bồi dưỡng). Từ những hạn chế đã xác định sau quá trình khảo sát, phân tích, tác giả trình bày một số giải pháp bồi dưỡng giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.
Từ khoá: bồi dưỡng giáo viên, trung học phổ thông, một số tỉnh phía Nam

1. Mô hình trường học mới Việt Nam và vấn đề bồi dưỡng giáo viên tiểu học

1. Mô hình trường học mới Việt Nam và vấn đề bồi dưỡng giáo viên tiểu học

 17:12 30/05/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về những nguyên tắc cơ bản cho việc xây dựng các hoạt động trong mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN). Tiếp đó, tác giả trình bày một số đổi mới trong mô hình VNEN như đổi mới trong phương pháp dạy học, đổi mới trong đánh giá học sinh, đổi mới trong sinh hoạt chuyên môn và nghiên cứu, điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học, hướng dẫn các hoạt động giáo dục. Từ đó, tác giả trình bày một số vấn đề về định hướng, công tác tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục viên đáp ứng mô hình VNEN.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây