38. Bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học chương “Mắt. Các dụng cụ quang” (Vật lí 11)

38. Bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học chương “Mắt. Các dụng cụ quang” (Vật lí 11)

 21:43 26/10/2018

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu khái niệm, các thành tố và tiêu chí đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn; trên cơ sở đó đề xuất quy trình và nguyên tắc tổ chức dạy học theo định hướng bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học chương “Mắt. Các dụng cụ quang học” (Vật lí 11).
Từ khóa: bồi dưỡng năng lực, vận dụng kiến thức, năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, mắt, các dụng cụ quang.

04. Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh

04. Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh

 11:30 21/03/2018

Tóm tắt: Tiểu học là bậc học đào tạo những cơ sở ban đầu về kiến thức, kĩ năng cơ bản, hình thành và phát triển những đường nét cơ bản của nhân cách. Do vậy, giáo dục ở bậc tiểu học mang tính chất đặc biệt, có bản sắc riêng, với tính sư phạm đặc trưng. Nội dung bài báo đề cập năng lực dạy học và một số biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học để có thể thực hiện tốt quá trình dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh.
Từ khóa: Năng lực, bồi dưỡng năng lực, giáo viên tiểu học, năng lực học sinh, phát triển năng lực.

54. MỘT SỐ GIẢI PHÁP SƯ PHẠM  NHẰM GÓP PHẦN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG “KIỂU XÂU”, TIN HỌC 11

54. MỘT SỐ GIẢI PHÁP SƯ PHẠM NHẰM GÓP PHẦN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG “KIỂU XÂU”, TIN HỌC 11

 14:48 19/12/2017

Tóm tắt: Trong chương trình Tin học 11 trung học phổ thông, nội dung “Kiểu xâu” là một trong những nội dung cơ bản giúp học sinh có thể giải quyết được bài toán một cách đơn giản hơn, đáp ứng được mục tiêu của đề bài. Việc bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong nội dung này nhằm giúp các em nắm vững tri thức hơn và phát triển tư duy là rất quan trọng.
Từ khóa: Năng lực, dạy học, bồi dưỡng năng lực, năng lực giải quyết vấn đề.

10. TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC  TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở HÀ NỘI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

10. TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở HÀ NỘI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 22:21 10/07/2017

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trường tiểu học là một yêu cầu cấp trong đổi mới giáo dục - đào tạo nói chung và TP. Hà Nội nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện tốt công tác quản lí nhà trường, cán bộ quản lí cần có những phẩm chất năng lực cơ bản về tư tưởng chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn và kĩ năng quản lí. Bài viết này đề cập thực trạng nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ quản lí trường tiểu học trên địa bàn TP. Hà Nội hiện nay và các biện pháp để nâng cao chất lượng bồi dưỡng cho cán bộ quản lí theo định hướng phát triển năng lực.

15. Vai trò bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên của giảng viên trong tổ chức dạy học

15. Vai trò bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên của giảng viên trong tổ chức dạy học

 01:12 08/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng tự học của sinh viên, cách dạy của giáo viên và một số biện pháp phát huy tính tích cực học tập, tự học của sinh viên.

12. Tổ chức bài học Vật lí theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

12. Tổ chức bài học Vật lí theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

 10:24 05/12/2016

Tóm tắt: Tự học là năng lực cần bồi dưỡng cho học sinh. Thực tiễn dạy học cho thấy, tự học có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình học tập. Học trên lớp chỉ có thời gian nhất định còn tự học là quá trình lâu dài, học suốt đời. Hiệu quả của quá trình tự học phụ thuộc vào ý chí, tố chất, động cơ và năng lực của người học. Vì vậy, bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết đối với quá trình dạy học nói chung và dạy học vật lí nói riêng. Bản đồ tư duy là một công cụ hữu hiệu, giúp học sinh ghi nhớ, ôn tập một cách logic có thể hình thành các năng lực cho học sinh, đặc biệt là năng lực tự học. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất quy trình tổ chức hoạt động dạy học vật lí theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy.
Từ khóa: Bồi dưỡng năng lực, năng lực tự học, bản đồ tư duy.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây