4. Cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ ở các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn hiện nay

4. Cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ ở các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn hiện nay

 10:09 28/09/2016

Tóm tắt: Xuất phát từ những việc phân tích một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ, bài viết đề cập nguồn tài chính đối với hoạt động này từ ngân sách nhà nước, thực trạng huy động và sử dụng nguồn tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học, là cơ sở để đề xuất những giải pháp góp phần tăng cường nguồn đầu tư cho hoạt động này trong trường đại học.
Từ khóa: cơ chế tài chính, hoạt động khoa học và công nghệ, trường đại học trực thuộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo nghị định số 115/2005/NĐ-CP

2. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo nghị định số 115/2005/NĐ-CP

 15:00 13/09/2016

Bài viết trình bày thực trạng số lượng, cơ cấu tổ chức; những tồn tại, khó khăn khi thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học – công nghệ công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thòi gian qua và đưa ra giải pháp đẩy mạnh công tác chuyển đổi trong thời gian tới.

17. Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính góp phần đổi mới công tác chỉ đạo, quản lí tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

17. Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính góp phần đổi mới công tác chỉ đạo, quản lí tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

 09:17 05/08/2016

Bài viết trình bày: - Cải cách thủ tục hành chính tại Bộ Giáo dục - Đào tạo; - Một số tồn tại, hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính; - Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính như: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện thủ tục hành chính; Đẩy mạnh công tác đánh giá tác động thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính; Tổ chức công bố, công khai thủ tục hành chính ngay sau khi thủ tục hành chính được ban hành; Tăng cường vai trò cá nhân, tổ chức tham gia trong cải cách thủ tục hành chính; Tăng cường công tác tiếp nhận, xử lí phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức và rà soát quy định thủ tục hành chính.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây