9. Đặc trưng lao động Sư phạm của giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy trong các trường/ khoa đại học sư phạm

9. Đặc trưng lao động Sư phạm của giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy trong các trường/ khoa đại học sư phạm

 15:40 24/10/2016

Bài báo trình bày những đặc trưng lao động sư phạm của giảng viên bộ môn phương pháp như: tính nghệ thuật, kết nối giữa khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, giữa dạy ở trường sư phạm với dạy ở trường phổ thông, chú trọng làm mẫu, sự kết hợp chặt chẽ giữa dạy nghề với thực hành nghề và bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp, xác lập đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên.

1. Phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy trong các trường/khoa đại học sư phạm

1. Phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy trong các trường/khoa đại học sư phạm

 10:51 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khẳng định sự cần thiết nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí về vai trò của giảng viên bộ môn phương pháp giảng dạy, nội dung xây dựng, quy hoạch, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ này trong các trường/khoa sư phạm. Phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn phương pháp giảng dạy đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và nâng cao trình độ đội ngũ này là nhiệm vụ trung tâm của các trường/khoa sư phạm, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: bộ môn phương pháp giảng dạy, giảng viên, trường sư phạm, khoa sư phạm

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây