8. TÍCH HỢP GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ  VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 9  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

8. TÍCH HỢP GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 9 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 11:20 19/04/2021

Tóm tắt: Nằm trong vùng “mưa bão” của thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Vấn đề giáo dục phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trở thành nhiệm vụ cấp thiết trong chương trình giảng dạy ở các trường phổ thông khi thiên tai và biến đổi khí hậu trở thành thách thức, nguy cơ cao đối với sự tồn tại và phát triển của con người. Bài báo trình bày cơ sở và một số hình thức, phương pháp tích hợp giáo dục phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong dạy học Địa lí 9 ở trường trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực học sinh. Nâng cao ý thức của học sinh về vấn đề này sẽ giúp các em hình thành ý thức sẵn sàng làm trong từng tình huống thiên tai cụ thể, từ đó bảo vệ sự sống còn của bản thân, gia đình và xã hội.
Từ khóa: tích hợp giáo dục, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, Địa lí 9

44. GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUA KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN, TRUNG QUỐC VÀ SINGAPORE

44. GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUA KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN, TRUNG QUỐC VÀ SINGAPORE

 17:20 04/09/2019

Tóm tắt: Biến đổi khí hậu toàn cầu được xem là mối quan tâm hàng đầu của thế giới hiện nay, đe doạ đến mục tiêu phát triển bền vững và tương lai của toàn nhân loại. Châu Á, trong đó có Việt Nam, là một trong những khu vực chịu nhiều tổn thương và hậu quả nặng nề do biến đổi khí hậu gây ra. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp về kinh tế, cơ sở hạ tầng, chính trị… thì giáo dục biến đổi khí hậu trong trường học được xem là giải pháp chiến lược và lâu dài đã được rất nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm, chú trọng. Phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu trong học đường ở một số quốc gia châu Á phát triển như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore sẽ là những kinh nghiệm thiết thực để Việt Nam nâng cao hiệu quả giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh phổ thông.
Từ khóa: biến đổi khí hậu, giáo dục, trường phổ thông, châu Á, Việt Nam

57. BIỆN PHÁP PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

57. BIỆN PHÁP PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

 16:46 08/07/2019

Tóm tắt: Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu ngày càng cao, ảnh nghiêm trọng đến cuộc sống của con người. Do đó, bảo vệ môi trường là một việc làm cần thiết, cần sự đồng lòng của toàn xã hội. Bài viết đề cập biện pháp phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng trong giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở nhằm giáo dục ý thức và hành động của các em, góp phần giữ gìn bảo vệ môi trường sống trong lành, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay.
Từ khóa: ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, giáo dục, bảo vệ môi trường, học sinh, trung học cơ sở.

08. Tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả” trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

08. Tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả” trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

 17:06 10/01/2019

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giữ vai trò quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông mới, được tiến hành song song với hoạt động dạy học trong nhà trường phổ thông. Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sẽ giúp người học đạt được các mục tiêu dạy học như: hình thành kiến thức, phát triển năng lực, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Bài viết trình bày và phân tích một số kết quả thu được trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm về chủ đề Biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong dạy học Vật lí ở Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, tỉnh Hải Dương.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, biến đổi khí hậu, dạy học Vật lí, trung học phổ thông.

53. QUY TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THEO CHỦ ĐỀ TRONG DẠY HỌC CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC SỐNG TRÊN CƠ THỂ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

53. QUY TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THEO CHỦ ĐỀ TRONG DẠY HỌC CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC SỐNG TRÊN CƠ THỂ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 18:12 04/01/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày khái quát quy trình tổ chức hoạt động tích hợp giáo dục môi trường và biến đổi khí hậu theo chủ đề trong dạy học các cấp độ tổ chức sống trên cơ thể ở trường phổ thông; từ đó đưa ra ví dụ minh họa dạy học chủ đề “Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ tổ chức sống Sinh quyển”. Kết quả nghiên cứu là tài liệu khảo cho giáo viên dạy môn Sinh học ở trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: chủ đề, tích hợp, cấp độ tổ chức sống trên cơ thể, giáo dục môi trường, biến đổi khí hậu.

37. VẤN ĐỀ TĂNG TRƯỞNG XANH GẮN LIỀN VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

37. VẤN ĐỀ TĂNG TRƯỞNG XANH GẮN LIỀN VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 09:45 23/08/2017

Bài báo này trình bày về vấn đề đạo đức môi trường hướng đến tăng trưởng xanh, tiến trình thực hiện tăng trưởng xanh ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp thực hiện tăng trưởng xanh gắn liền với đạo đức môi trường ở Việt Nam.

10. Phát triển năng lực sử dụng ICT cho học sinh thông qua dạy học Webquest chủ đề tích hợp “Hợp chất của cacbon và biến đổi khí hậu”

10. Phát triển năng lực sử dụng ICT cho học sinh thông qua dạy học Webquest chủ đề tích hợp “Hợp chất của cacbon và biến đổi khí hậu”

 10:39 07/08/2017

Tóm tắt: Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) là một trong những năng lực quan trọng của học sinh phổ thông. Việc sử dụng WebQuets trong dạy học tích hợp vừa mới mẻ, phù hợp xu thế hiện nay và mang lại hiệu quả trong dạy học phát triển năng lực ICT cho học sinh. Bài báo này giới thiệu phương pháp dạy học WebQuest và vận dụng vào thiết kế chủ đề dạy học tích hợp “hợp chất của cacbon và biến đổi khí hậu” nhằm phát triển năng lực sử dụng ICT.
Từ khóa: Dạy học tích hợp, năng lực sử dụng ICT, dạy học WebQuest, biến đổi khí hậu.

53.	 Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên – cơ sở triết luận để đánh giá biến đổi khí hậu

53. Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên – cơ sở triết luận để đánh giá biến đổi khí hậu

 15:41 19/07/2017

Bài báo trình bày quan niệm quan hệ giữa con người với tự nhiên ở phương đông (hòa hợp) và phương tây (chinh phục).

46.	 Tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học bài 37-38 “Các đặc trưng cơ bản của quần thể” (Sinh học 12) bằng việc sử dụng bài tập

46. Tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học bài 37-38 “Các đặc trưng cơ bản của quần thể” (Sinh học 12) bằng việc sử dụng bài tập

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày ý nghĩa của tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu ( THGD BĐKH ) trong dạy học Sinh học và áp dụng dạy học bài 37 – 38 “ Các đặc trưng cơ bản của quần thể” Sinh học 12.

42. Xây dựng và triển khai dự án vẽ tranh về chủ đề biến đổi khí hậu ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

42. Xây dựng và triển khai dự án vẽ tranh về chủ đề biến đổi khí hậu ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

 21:45 16/07/2017

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật trong nhà trường phổ thông và thực hiện định hướng dạy học tích hợp của Bộ GD-ĐT, chúng tôi đã tiến hành xây dựng và triển khai dự án vẽ tranh về chủ đề biến đổi khí hậu ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Dự án là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền về biến đổi khí hậu thông qua hình thức sáng tạo nghệ thuật của học sinh. Bài viết là sự tổng hợp về cách thức xây dựng, triển khai cũng như những kết quả đạt được của dự án.

61. Xây dựng các chủ đề quy tụ để tích hợp giáo dục môi trường và biến đổi khí hậu trong dạy học sinh học cấp trung học phổ thông ở Việt Nam

61. Xây dựng các chủ đề quy tụ để tích hợp giáo dục môi trường và biến đổi khí hậu trong dạy học sinh học cấp trung học phổ thông ở Việt Nam

 14:46 04/04/2017

Xu hướng chủ đề quy tụ qua việc xây dựng chủ đề là cần thiết. Nó không chỉ giảm thời gian trình bày nhiều môn kiến thức, mà quan trọng hơn là học sinh làm thế nào nhắc lại kiến thức chung dùng vào trong thực tiễn, vì để giải quyết vấn đề thực tiễn thường phải huy động kiến thức của nhiều chủ đề.

52. Xây dựng các chủ đề tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trong dạy học phần “Sinh học và môi trường” (Sinh học 9)

52. Xây dựng các chủ đề tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trong dạy học phần “Sinh học và môi trường” (Sinh học 9)

 10:06 13/03/2017

Bài báo trình bày một số khái niệm về chủ đề, tích hợp, dạy học tích hợp, môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường; biến đổi khí hậu và giáo dục biến đổi khí hậu; xây dựng các chuyên đề tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trong dạy học phần “Sinh học và môi trường” (Sinh học 9).

9. Xây dựng chương trình giáo dục biến đổi khí hậu ở Việt Nam-đề xuất đổi mới theo cách nhìn của giáo dục

9. Xây dựng chương trình giáo dục biến đổi khí hậu ở Việt Nam-đề xuất đổi mới theo cách nhìn của giáo dục

 14:43 26/10/2016

Bài báo trình bày về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó tới Việt Nam, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và công nghệ giáo dục với giáo dục biến đổi khí hậu.

16. Nội dung và hình thức tổ chức giáo dục kiến thức biến đổi khí  hậu toàn cầu trong dạy Địa lí ở trường trung học phổ thông

16. Nội dung và hình thức tổ chức giáo dục kiến thức biến đổi khí hậu toàn cầu trong dạy Địa lí ở trường trung học phổ thông

 16:56 24/10/2016

Bài báo trình bày các vấn đề về biến đổi khí hậu, các bài học có khả năng giáo dục kiến thức biến đổi khí hậu và một số hình thức giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy Địa lí ở trường trung học phổ thông.

17. Giáo dục về biến đổi khí hậu cho sinh viên ban Địa trường Cao đẳng bằng phương pháp Webquest

17. Giáo dục về biến đổi khí hậu cho sinh viên ban Địa trường Cao đẳng bằng phương pháp Webquest

 15:40 24/10/2016

Bài báo giới thiệu về Webquest, đặc điểm học tập với Webquest, quy trình thiết kế Webquest và tiến trình thực hiện Webquest giúp sinh viên khám phá kiến thức, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo, nâng cao hiệu quả giáo dục.

20. Giáo dục lồng ghép khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu qua môn Địa lí ở trường trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng

20. Giáo dục lồng ghép khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu qua môn Địa lí ở trường trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng

 16:57 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đánh giá cơ sở khoa học và thực tiễn của việc thực hiện giáo dục lồng ghép khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu qua môn Địa lí ở trường trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng cùng với những kiểm chứng qua thực tiễn.
Từ khóa: giáo dục lồng ghép, biến đổi khí hậu, Địa lí, Đà Nẵng.

8. Vấn đề giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong khối các trường cao đẳng cộng đồng Việt Nam

8. Vấn đề giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong khối các trường cao đẳng cộng đồng Việt Nam

 10:27 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề xuất một số giải pháp cho khối trường cao đẳng cộng đồng ở Việt Nam trong tổ chức triển khai giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng ứng phó về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.
Từ khóa: giáo dục ứng phó, biến đổi khí hậu, trường cao đẳng cộng đồng.

11. Xây dựng chương trình giáo dục biến đổi khí hậu cho các trường sư phạm theo quan điểm giáo dục hiện đại

11. Xây dựng chương trình giáo dục biến đổi khí hậu cho các trường sư phạm theo quan điểm giáo dục hiện đại

 15:46 15/09/2016

Tóm tắt: Bài viết là cái nhìn tổng quan về giáo dục biến đổi khí hậu trên thế giới; các chương trình giáo dục biến đổi khí hậu ở bậc đại học và cao đẳng trên thế giới; qua đó đề xuất xây dựng chương trình biến đổi khí hậu cho các trường sư phạm Việt Nam
Từ khóa: giáo dục, biến đổi khí hậu, trường sư phạm, giáo dục hiện đại.

21. Sử dụng các bài tập tương tác vào giáo dục biến đổi khí hậu trong chương trình Địa lí ở trung học cơ sở

21. Sử dụng các bài tập tương tác vào giáo dục biến đổi khí hậu trong chương trình Địa lí ở trung học cơ sở

 11:32 15/09/2016

Bài viết đề cập sử dụng các bài tập tương tác vào giáo dục biến đổi khí hậu trong chương trình Địa lí ở trung học cơ sở, trong đó tập trung làm rõ các nội dung chủ yếu như: thống kê các bài học trong chương trình Địa lí ở trung học cơ sở thực hiện tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu; sử dụng các dạng bài tập tương tác để giáo dục biến đổi khí hậu trong chương trình Địa lí ở trung học cơ sở.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây