34.	GIÁO DỤC Ý THỨC CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH QUA DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1954-2000 [LỊCH SỬ 12]

34. GIÁO DỤC Ý THỨC CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH QUA DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1954-2000 [LỊCH SỬ 12]

 14:28 24/04/2017

Bình Định là tỉnh duyên hải với nhiều lợi thế về biển, đảo và biển, đảo đã thực sự trở thành ưu thế phát triển của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Đứng trước bối cảnh chủ quyền biển, đảo bị xâm phạm, việc giáo dục ý thức chủ quyền biển, đảo cho thế hệ trẻ đang học tập trong trường phổ thông là một nhiệm vụ quan trọng. Để nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức chủ quyền biển, đảo cho học sinh tỉnh Bình Định qua dạy học lịch sử, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp dạy học, đồng thời kêu gọi sự chung tay góp sức của các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội cho nhiệm vụ chính trị cấp thiết này.

19. Giáo dục môi trường biển đảo cho sinh viên ngành sư phạm địa lí ở Trường Đại học Vinh

19. Giáo dục môi trường biển đảo cho sinh viên ngành sư phạm địa lí ở Trường Đại học Vinh

 10:29 31/10/2016

Bài báo trình bày phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường biển, đảo trong một số học phần của chương trình đào tạo cử nhân ngành sư phạm và các hình thức giáo dục bảo vệ môi trường biển, đảo cho sinh viên ngành sư phạm địa lí ở Trường Đại học Vinh.

11. Nội dung biên giới, biển đảo trong chương trình, sách giáo khoa Lịch sử trung học phổ thông

11. Nội dung biên giới, biển đảo trong chương trình, sách giáo khoa Lịch sử trung học phổ thông

 10:47 24/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày: - Nội dung về biên giới, biển đảo trong chương trình, sách giáo khoa Lịch sử trung học phổ thông, phần Lịch sử Việt Nam; - Một số đề xuất đưa nội dung biên giới, biển đảo vào chương trình, sách giáo khoa Lịch sử trung học phổ thông sau năm 2015.
Từ khoá: biên giới, biển đảo, sách giáo khoa, Lịch sử, trung học phổ thông.

18. Sử dụng tài liệu về biển đảo trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông

18. Sử dụng tài liệu về biển đảo trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông

 14:31 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về ý nghĩa của việc sử dụng tài liệu về biển đảo; một số yêu cầu khi sử dụng tài liệu về biển đảo trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: tài liệu, biển đảo, dạy học, Lịch sử, trung học phổ thông.

11. Một số suy nghĩ về dạy học nội dung biển đảo trong môn Lịch sử ở trường phổ thông

11. Một số suy nghĩ về dạy học nội dung biển đảo trong môn Lịch sử ở trường phổ thông

 11:32 13/08/2016

Bài báo trình bày một số ý kiến về nội dung, kiến thức cần trang bị cho học sinh và cá hình thức tổ chức dạy học cần vận dụng trong quá trình dạy học một số nội dung về biển đảo cho học sinh phổ thông.

12. Tích hợp kiến thức về chủ quyền biển đảo trong dạy học Lịch sử thế giới lớp 12 trung học phổ thông

12. Tích hợp kiến thức về chủ quyền biển đảo trong dạy học Lịch sử thế giới lớp 12 trung học phổ thông

 02:37 15/07/2016

Bài báo trình bày vai trò, ý nghĩa của việc tích hợp kiến thức về biển đảo trong dạy học lịch sử thế giới; một số đề xuất cụ thể về việc tích hợp nội dung, kiến thức biển đảo trong quá trình dạy học và đánh giá phần lịch sử thế giới (Lịch sử 12).

6. Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh sinh viên trong giai đoạn hiện nay

6. Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh sinh viên trong giai đoạn hiện nay

 19:41 07/07/2016

Bài viết trình bày ý nghĩa của việc giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay; một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh, sinh viên: giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc; giáo dục ý thức, trách nhiệm cho công dân Việt Nam nói chung, cho học sinh, sinh viên nói riêng trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây