7. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI HIỆN NAY

7. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI HIỆN NAY

 14:47 19/04/2021

Tóm tắt: Quản lí hoạt động tự học được xem là một trong những nội dung quan trọng của quá trình dạy học và quản lí trường đại học. Với mong muốn thực hiện quá trình quản lí hoạt động tự học hướng tới giúp sinh viên cải thiện và phát huy tính tự học cho sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở nghiên cứu lí luận và với quan điểm coi quá trình đào tạo là một chu trình kín với nhiều thành tố tác động kép, bài báo đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động tự học của sinh viên. Các biện pháp này góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo của sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
Từ khóa: Biện pháp, quản lí, hoạt động tự học, sinh viên

39. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHE, NÓI CHO HỌC SINH CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

39. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHE, NÓI CHO HỌC SINH CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Câu lạc bộ Tiếng Anh là nơi học sinh cảm thấy tự do thể hiện quan điểm của mình, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động vui nhộn với các bạn của mình. Nghiên cứu đã đánh giá việc áp dụng các biện pháp trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả việc rèn luyện kĩ năng nghe, nói của học sinh. Kết quả là phần lớn học sinh (82,5%) và giáo viên, cán bộ quản lí (75%) đã cho phản hồi rất tích cực về các biện pháp áp dụng trong câu lạc bộ Tiếng Anh. Điểm bài kiểm tra kĩ năng nghe, nói của học sinh đều tăng, lần lượt là tăng 9,1% và 10,7% đối với học sinh lớp 7 và 8,7% và 10,6% đối với học sinh lớp 8. Như vậy, hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh với các biện pháp chuyên môn đã có hiệu quả cao trong việc nâng cao kĩ năng nghe, nói của học sinh. Vì vậy, các trường THCS cần tổ chức định kì các câu lạc bộ Tiếng Anh có áp dụng những biện pháp chuyên môn đã nêu.
Từ khóa: biện pháp, kĩ năng nghe nói, câu lạc bộ tiếng Anh, học sinh trung học cơ sở, thành phố Thái Bình

4. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

4. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Trên cơ sở thực trạng của vấn đề nghiên cứu, bài viết đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, bắt kịp với xu thế hội nhập quốc tế của thế hệ trẻ trong tương lai. Sự phối hợp các biện pháp trong mối quan hệ tổng thể sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động này.
Từ khóa: Biện pháp, quản lí, giáo dục hướng nghiệp, trường trung học phổ thông.

9. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC DINH DƯỠNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 4-5 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ THẾ GIỚI THỰC VẬT

9. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC DINH DƯỠNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 4-5 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ THẾ GIỚI THỰC VẬT

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Giáo dục dinh dưỡng là một nhiệm vụ quan trọng để giúp trẻ mẫu giáo được cung cấp các kiến thức, kĩ năng tiền khoa học về vấn đề này. Ở trường mầm non, hoạt động khám phá thế giới thực vật được coi là một trong những hoạt động thiết thực nhất và giúp phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi. Bài viết trình bày biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi thông qua hoạt động khám phá thế giới thực vật. Nâng cao hiệu quả giáo dục dinh dưỡng ở trường mầm non hiện nay giúp trẻ lĩnh hội thêm nhiều kiến thức về thế giới xung quanh, từ đó có nhận thức, thái độ đúng đắn và biết tự giác thực hiện vấn đề ăn uống, chăm lo cho sức khỏe của bản thân.
Từ khóa: Giáo dục dinh dưỡng, Trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi, Hoạt động khám phá thế giới thực vật, Biện pháp.

43. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM MÁC-XÍT VÀO VIỆC GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

43. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM MÁC-XÍT VÀO VIỆC GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

 17:01 29/07/2020

Tóm tắt: Tư tưởng về quyền con người gắn với sự hình thành, phát triển lâu dài của xã hội loài người và được nhiều nhà tư nhà triết học trong lịch sử bàn đến, việc nghiên cứu vấn đề bảo đảm lí luận và thực tiễn có ý nghĩa đối với việc giảng dạy cho sinh viên các trường đại học hiện nay. Bài viết vận dụng quan điểm của vận dụng quan điểm mác-xít vào việc giáo dục quyền con người cho sinh viên các trường đại học hiện nay. Việc nhận thức đúng về quyền con người theo quan điểm mác-xít đối với sinh viên đại học góp phần quan trọng trong việc phát triển con người toàn diện, được Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng.
Từ khóa: Chủ nghĩa Mác - Lênin, nhân quyền, giáo dục, biện pháp, sinh viên đại học.

6. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

6. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

 15:02 29/07/2020

Tóm tắt: Hiện nay, hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm cho học sinh ở các trường trung học cơ sở chưa thực sự cao; do đó, cần phải tăng cường hiệu quả tổ chức thông qua quản lí của các cán bộ quản lí. Bài viết dựa trên nghiên cứu lí luận và thực trạng quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đề xuất 6 biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng quản lí hoạt động này. Các biện pháp này được thực hiện đồng bộ sẽ góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: Hoạt động ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm, quản lí, biện pháp, trung học cơ sở

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC DINH DƯỠNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 4-5 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ THẾ GIỚI THỰC VẬT

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC DINH DƯỠNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 4-5 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ THẾ GIỚI THỰC VẬT

 18:17 30/06/2020

Tóm tắt: Giáo dục dinh dưỡng là một nhiệm vụ quan trọng để giúp trẻ mẫu giáo được cung cấp các kiến thức, kĩ năng tiền khoa học về vấn đề này. Ở trường mầm non, hoạt động khám phá thế giới thực vật được coi là một trong những hoạt động thiết thực nhất và giúp phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi. Bài viết trình bày biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi thông qua hoạt động khám phá thế giới thực vật. Nâng cao hiệu quả giáo dục dinh dưỡng ở trường mầm non hiện nay giúp trẻ lĩnh hội thêm nhiều kiến thức về thế giới xung quanh, từ đó có nhận thức, thái độ đúng đắn và biết tự giác thực hiện vấn đề ăn uống, chăm lo cho sức khỏe của bản thân.
Từ khóa: Giáo dục dinh dưỡng, trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi, hoạt động khám phá, thế giới thực vật, biện pháp.

11. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

11. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

 16:28 22/05/2020

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lí hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường trung học cơ sở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các trường trung học cơ sở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Biện pháp, quản lí, bồi dưỡng học sinh giỏi, trường trung học cơ sở.

12. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM TÍCH CỰC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

12. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM TÍCH CỰC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

 16:28 22/05/2020

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lí xây dựng môi trường sư phạm tích cực ở các trường trung học cơ sở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí hoạt động này đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Biện pháp, quản lí, môi trường sư phạm tích cực, trường trung học cơ sở.

06. Một số biện pháp phát triển năng lực tư duy phản biện trong dạy học - đọc hiểu văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

06. Một số biện pháp phát triển năng lực tư duy phản biện trong dạy học - đọc hiểu văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

 14:26 14/04/2020

Tóm tắt: Năng lực tư duy phản biện là năng lực quan trọng giúp học sinh tư duy và hình thành được những phương pháp, kĩ năng học tập. Có được năng lực tư duy phản biện, học sinh có phương pháp tư duy độc lập, từ đó đưa ra những nhận định và phán đoán đúng đắn.
Bài viết này nêumột số biện pháp vào dạy học đọc hiểu văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” theo hướng phát triển năng lực tư duy phản biện bao gồm: Biện pháp đọc suy luận, biện pháp tranh biện, biện pháp cuộc giao tiếp văn học. Mục đích cuối cùng của việc đưa ra những biện pháp trên là tạo hứng thú học tập, đồng thời phát triển năng lực tư duy phản biện khi phân tích tác phẩm này, từ đó hình thành và phát triển năng lực tư duy phản biện của các em khi vận dụng vào cuộc sống.
Từ khóa: năng lực tư duy phản biện, văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa”, biện pháp.

09. Một số biện pháp hỗ trợ nhận thức cho học sinh đầu cấp tiểu học trong dạy học toán

09. Một số biện pháp hỗ trợ nhận thức cho học sinh đầu cấp tiểu học trong dạy học toán

 19:09 08/03/2020

Tóm tắt: Tâm lí học sư phạm đã khẳng định sự phát triển tâm lí của con người trải qua nhiều giai đoạn. Các giai đoạn đó gắn liền với sự phát triển hoạt động của con người. Đối với trẻ mẫu giáo, vui chơi là hoạt động chủ đạo. Đối với học sinh đầu cấp tiểu học, hoạt động học lại là hoạt động chủ đạo. Khi trẻ em chuyển từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác bao giờ cũng xuất hiện những cấu tạo tâm lí mới chưa từng có trong thời kì trước. Những cấu tạo mới này làm biến đổi chính tiến trình phát triển nhận thức của trẻ, gây khó khăn trong hoạt động nhận thức, đặc biệt trong học Toán. Do vậy, cần có những tác động sư phạm vào hoạt động nhận thức cho học sinh đầu cấp tiểu học để giúp các em khắc phục những khó khăn tâm lí có thể gặp phải. Bài viết đưa ra một số biện pháp hỗ trợ hoạt động nhận thức cho học sinh đầu cấp tiểu học trong dạy học môn Toán.
Từ khóa: biện pháp, hoạt động nhận thức, học sinh, đầu cấp tiểu học.

11. Một số biện pháp phát triển từ vựng hình học cho học sinh qua dạy học môn toán tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

11. Một số biện pháp phát triển từ vựng hình học cho học sinh qua dạy học môn toán tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

 11:28 20/01/2020

Tóm tắt: Mạch nội dung Hình học và Đo lường trong Chương trình môn Toán tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới chỉ chiếm 23% thời lượng. Thời lượng ít lại nhiều từ ngữ hình học HS không thường xuyên sử dụng trong ngôn ngữ tự nhiên nên cần thiết phải có biện pháp dạy học giúp HS ghi nhớ từ vựng và ngữ nghĩa của chúng, giúp HS biết sử dụng đúng trong học tập và đời sống. Bài viết tổng hợp các từ vựng hình học tối thiểu mà HS cần học tập trong chương trình môn Toán tiểu học mới, giới thiệu một số biện pháp phát triển từ vựng trong dạy học Hình học cho HS.
Từ khoá: Biện pháp, sử dụng, từ vựng, hình học, tiểu học.

01. Một số biện pháp định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự cho giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội

01. Một số biện pháp định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự cho giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội

 15:23 05/01/2020

Tóm tắt: Định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự là việc làm rất cần thiết nhằm giáo dục, định hướng phẩm chất, nhân cách của giảng viên trẻ. Nó có vai trò rất quan trọng, chi phối nhận thức, thái độ, hoạt động và sự thành đạt trong nghề nghiệp của giảng viên trẻ. Trên cơ sở khái quát thực trạng và nguyên nhân của vấn đề, bài viết đề xuất các biện pháp định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự cho giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay.
Từ khóa: Biện pháp, định hướng giá trị; nghề nghiệp sư phạm quân sự, giảng viên trẻ.

08. Phát triển kĩ năng tự nhận thức cho học sinh trung học cơ sở qua trải nghiệm tình huống trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự

08. Phát triển kĩ năng tự nhận thức cho học sinh trung học cơ sở qua trải nghiệm tình huống trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự

 23:10 04/01/2020

Tóm tắt: Trong xã hội hiện đại, giáo dục kĩ năng tự nhận thức cho học sinh là rất quan trọng, trong đó có phát triển kĩ năng tự nhận thức cho học sinh trung học cơ sở từ văn bản tự sự. Vì vậy, để góp phần nâng cao hiệu quả dạy - học cũng như giúp học sinh yêu thích các tác phẩm tự sự, bài viết đề cập đến việc phát triển kĩ năng tự nhận thức cho học sinh trung học cơ sở qua trải nghiệm tình huống trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự.
Từ khóa: Kĩ năng sống, kĩ năng tự nhận thức, biện pháp, văn bản tự sự.

07. Một số biện pháp khai thác, sử dụng máy tính cầm tay trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông

07. Một số biện pháp khai thác, sử dụng máy tính cầm tay trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông

 15:07 04/01/2020

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã xác định một trong những năng lực chung cần có ở học sinh đó là năng lực sử dụng công cụ tính toán, trong đó có máy tính cầm tay. Yêu cầu đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở là sử dụng được máy tính cầm tay với những chức năng tính toán đơn giản trong học tập và cuộc sống; đối với học sinh trung học phổ thông, cần sử dụng hiệu quả máy tính cầm tay với các chức năng tính toán tương đối phức tạp. Để khai thác, sử dụng máy tính cầm tay có hiệu quả, gắn với yêu cầu của giáo dục toán học trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới, bài viết đề xuất một số biện pháp khai thác, sử dụng máy tính cầm tay trong dạy học Toán ở trường phổ thông.
Từ khóa: máy tính cầm tay, dạy học môn Toán, biện pháp.

02. Biện pháp quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực của học sinh ở các trường tiểu học quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

02. Biện pháp quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực của học sinh ở các trường tiểu học quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

 10:42 19/12/2019

Tóm tắt: Quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết của hiệu trưởng các trường tiểu học. Quản lí tốt hoạt động đổi mới phương pháp dạy học sẽ góp phần hiện đại hóa hoạt động dạy học, giúp nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển đội ngũ giáo viên. Dựa trên cơ sở lí luận và kết quả khảo sát thực trạng công tác quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực của học sinh ở các trường tiểu học quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết đề xuất 05 biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này.
Từ khóa: biện pháp, đổi mới phương pháp dạy học, tiếp cận năng lực của học sinh, trường tiểu học.

16. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN THỐT NỐT, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

16. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN THỐT NỐT, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 18:44 28/10/2019

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên là một vấn đề được cả xã hội quan tâm. Giáo dục đạo đức là một trong những điểm giữ vị trí chủ đạo trong toàn bộ quá trình giáo dục nhân cách học sinh, đặc biệt đối với học sinh lứa tuổi thiếu niên. Bài viết trình bày thực trạng và biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ hiện nay.
Từ khóa: thực trạng, biện pháp, giáo dục, đạo đức, học sinh.

18. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU

18. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU

 18:44 28/10/2019

Tóm tắt: Dạy học là hoạt động trọng tâm ở nhà trường, quản lí tốt hoạt động dạy học sẽ nâng cao chất lượng giáo dục và sự phát triển của nhà trường. Bài viết đề cập thực trạng về quản lí hoạt động dạy học ở các trường THPT huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.
Từ khóa: Dạy học, quản lí, quản lí hoạt động dạy học, biện pháp.

9. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

9. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 18:31 28/10/2019

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng quản lí hoạt động đánh giá theo định hướng năng lực học sinh trung học cơ sở trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lí luận và kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan bao gồm học sinh, giáo viên, cán bộ quản lí các trường trung học cơ sở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc quản lí hoạt động đánh giá được thực hiện khoa học, hiệu quả, đáp ứng các nguyên tắc của đánh giá theo định hướng năng lực. Tuy nhiên, việc tổ chức hoạt động đánh giá vẫn còn nhiều tồn tại như việc chuẩn bị kế hoạch đánh giá chưa được quan tâm đúng mức, mục đích đánh giá thường xuyên và giữa kì chưa rõ ràng, nguồn nhân lực hạn chế, hệ thống văn bản hướng dẫn ban hành thiếu và không kịp thời...
Từ khóa: Quản lí, đánh giá, năng lực, học sinh trung học cơ sở, biện pháp.

13. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KIỆN KHÊ, HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM

13. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KIỆN KHÊ, HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM

 18:31 28/10/2019

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm là một trong các hoạt động giáo dục mà hiện nay đang được các nhà trường rất quan tâm. Có thể nói, trải nghiệm là hình thức duy nhất để phát triển phẩm chất và năng lực cho người học. Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường sẽ giúp thúc đẩy những hành vi mang tính xã hội tích cực cho người học; đồng thời, tạo những tác động tốt đối với các mối quan hệ giữa thầy và trò, giữa trò và trò, giúp tạo nên hứng thú học tập cho trẻ. Bài viết đề xuất biện pháp quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại Trường trung học cơ sở Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, quản lí, biện pháp, trung học cơ sở.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây