53. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC SINH VIÊN NHẬN DIỆN, ĐẤU TRANH  VỚI THÔNG TIN SAI TRÁI TRÊN MẠNG INTERNET HIỆN NAY

53. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC SINH VIÊN NHẬN DIỆN, ĐẤU TRANH VỚI THÔNG TIN SAI TRÁI TRÊN MẠNG INTERNET HIỆN NAY

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: Internet ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của nhân loại. Cùng với những đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước ta trong thời gian vừa qua, Internet cũng là môi trường để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng hòng thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam. Một trong những mục tiêu mà các thế lực thù địch hướng tới là sinh viên - một lực lượng người trẻ tuổi, tràn đầy năng lượng để hiện thực hóa mưu đồ đen tối. Bài viết góp phần định hướng nhận thức để sinh viên có thể nhận diện và đấu tranh đối với thông tin sai trái trên mạng Internet, góp phần đập tan và làm thất bại mưu đồ chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta của các thế lực thù địch.
Từ khóa: Biện pháp giáo dục, Internet, nhận diện, đấu tranh, thông tin sai trái, sinh viên.

12. Giáo dục nếp sống, hành vi văn minh đô thị cho học sinh thành phố Hồ Chí Minh

12. Giáo dục nếp sống, hành vi văn minh đô thị cho học sinh thành phố Hồ Chí Minh

 15:51 04/01/2017

Bài báo trình bày sự thể hiện hành vi văn minh đô thị của học sinh, sự lựa chọn hành vi, những yếu tố tác động đến việc thực hiện hành vi văn minh đô thị; nguyên nhân và biện pháp giáo dục thực hiện nếp sống, hành vi văn minh đô thị cho học sinh thành phố Hồ Chí Minh.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây