3. PHÂN TÍCH SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN  VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  TRONG THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM

3. PHÂN TÍCH SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 17:00 04/01/2019

Tóm tắt: Bài viết đã tập trung làm rõ sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin về bảo vệ Tổ quốc của Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở xã hội và điều kiện thực tiễn của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong xác định thời gian và khẳng định tính chất chính nghĩa của quá trình bảo vệ Tổ quốc; lựa chọn, phân hóa và ngăn chặn âm mưu kẻ thù; phương thức tiến hành bảo vệ Tổ quốc; trong xây dựng quân đội cách mạng; tập hợp lực lượng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Những sáng tạo của Người đã góp phần bổ sung, phát triển lí luận Mác - Lênin về bảo vệ Tổ quốc và được thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định là đúng đắn.
Từ khóa: Bảo vệ, vận dụng sáng tạo, cách mạng, thực tiễn cách mạng.

16. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thương binh, liệt sĩ, người có công đối với Tổ quốc và cách mạng trong giai đoạn hiện nay

16. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thương binh, liệt sĩ, người có công đối với Tổ quốc và cách mạng trong giai đoạn hiện nay

 10:05 22/08/2017

Tóm tắt: Trong không khí nhân dân cả nước đã, đang và sẽ có nhiều hoạt động thiết thực để kỉ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) nhằm tri ân, đền ơn, đáp nghĩa các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và gia đình có công với Tổ quốc và cách mạng, mỗi một chúng ta có trách nhiệm nghiên cứu, hiểu rõ hơn nữa hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của Ngày Thương binh, Liệt sĩ.
Từ khóa: Ngày Thương binh, liệt sĩ, cách mạng.

1. Cách mạng công nghệ cho giáo dục hòa nhập và yếu tố quan trọng trong đào tạo giáo viên – lí thuyết và thực hành công nghệ giáo dục AAC

1. Cách mạng công nghệ cho giáo dục hòa nhập và yếu tố quan trọng trong đào tạo giáo viên – lí thuyết và thực hành công nghệ giáo dục AAC

 08:36 21/07/2017

Bài báo trình bày về việc sử dụng công nghệ thông tin trong giáo dục trẻ khuyết tật những năm gần đây. Các kĩ thuật ACC đã dạng, kĩ thuật hỗ trợ giao tiếp sử dụng tia nhìn đã được trình bày rất cụ thể, chi tiết. Ngoài ra bài báo còn đề cập đến tầm quan trọng của đào tạo giáo viên về ICT để phổ cập một cách hiệu quả ICT trong giáo dục trẻ khuyết tật.

7.  Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh - yếu tố cơ bản trong nhân cách trí thức Việt Nam hiện nay

7. Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh - yếu tố cơ bản trong nhân cách trí thức Việt Nam hiện nay

 19:43 07/07/2016

Bài báo trình bày về đạo đức, đạo đức cách mạng và đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh; vai trò của đạo đức cách mạng trong nhân cách trí thức Việt Nam hiện nay: giúp hình thành và phát triển lối sống thẳng thắn, trung thực, khiêm tốn, thật thà; góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với lợi ích của nhân dân; chống chủ nghĩa cá nhân; góp phần chống lười biếng, bê trễ công việc; giúp trí thức tự hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Mời quảng cáo
Mời quảng cáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây