18. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP CƠ SỞ  Ở KHU VỰC TÂY BẮC HIỆN NAY

18. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP CƠ SỞ Ở KHU VỰC TÂY BẮC HIỆN NAY

 10:55 11/04/2019

Tóm tắt: Khu vực Tây Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh. Để khu vực này phát triển nhanh, bền vững, hoà nhập với sự phát triển chung của kinh tế cả nước, thì việc nâng cao năng lực của cán bộ, đặc biệt là cán bộ dân tộc thiểu số cấp cơ sở, càng trở nên cấp thiết. Trong đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số cấp cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lí của họ.
Từ khoá: Tây Bắc, cán bộ cơ sở, dân tộc thiểu số, đào tạo, bồi dưỡng.

29. Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực quản lí cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

29. Tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực quản lí cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

 18:12 09/07/2017

Tóm tắt: Trong hệ thống chính trị ở nước ta, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở còn có vai trò huy động mọi khả năng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc sống cho cộng đồng dân cư. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở xã, phường, thị trấn là một trong ba vấn đề cơ bản và bức xúc cần tập trung giải quyết; trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực tổ chức, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp nhân dân, trẻ hóa đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lí và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ sở.
Từ khóa: Năng lực, cán bộ chủ chốt, năng lực quản lí, cán bộ cơ sở.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây