22. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÍ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở NƯƠC TA HIỆN NAY

22. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÍ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở NƯƠC TA HIỆN NAY

 23:14 01/10/2017

Tóm tắt: Quản lí Nhà nước là một hoạt động phức tạp, Nhà nước là cơ quan quyền lực của quốc gia. Vì vậy, đòi hỏi nâng cao năng lực quản lí cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vừa mang tính khách quan tất yếu cũng là yêu cầu của thời đại. Ngày nay, đất nước đang bước vào một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự do, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Điều này đòi hỏi cán bộ chủ chốt cấp cơ sở phải nỗ lực phấn đấu đem hết tài năng, sức lực phục vụ Tổ quốc. Muốn vậy phải có một đội ngũ cán bộ công chức có trình độ cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, năng động sáng tạo, có khả năng hội nhập cao. Do vậy, nâng cao năng lực quả lí cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở là một vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết.
Từ khóa: Năng lực, năng lực quản lí, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.

28. Tầm quan trọng và nội dung cơ bản của giáo dục đạo đức mới cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở nước ta hiện nay

28. Tầm quan trọng và nội dung cơ bản của giáo dục đạo đức mới cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở nước ta hiện nay

 18:12 09/07/2017

Tóm tắt: Trong giai đoạn hiện nay, đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của quá trình toàn cầu hóa và kinh tế thị trường, đòi hỏi phải có một nền đạo đức mới cho phù hợp. Vì vậy, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, cần chủ động xây dựng và giáo dục đạo đức mới cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cấp cơ sở. Nội hàm của đạo đức mới rất phong phú, ở mức độ khái quát nhất, chúng ta cần giáo dục cho cán bộ nói chung và cán bộ chủ chốt nói riêng một số nội dung cơ bản.
Từ khóa: giáo dục đạo đức, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây