01. Phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh - một số nội dung cần rèn luyện cho cán bộ lãnh đạo, quản lí hiện nay

01. Phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh - một số nội dung cần rèn luyện cho cán bộ lãnh đạo, quản lí hiện nay

 21:48 11/11/2018

Tóm tắt: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở nhận thức mà quan trọng hơn là mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lí phải không ngừng rèn luyện tác phong làm việc theo phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó đặc biệt quan trọng là rèn luyện tác phong làm việc dân chủ. Bài viết trình bày những nội dung rèn luyện tác phong làm việc theo phong cách dân chủ Hồ Chí Minh cho cán bộ lãnh đạo, quản lí hiện nay.
Từ khóa: Tác phong làm việc, phong cách dân chủ, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lí.

12. NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN  CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÍ TRẺ TUỔI

12. NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÍ TRẺ TUỔI

 09:13 23/08/2017

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng và quy định của pháp luật liên quan đến công tác đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức; trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng và Chính quyền trên cả nước đã và đang thực hiện việc đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lí trẻ tuổi. Tuy nhiên, trước yêu cầu của thời kỳ mới, công tác đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lí trẻ tuổi cần được tiếp tục đổi mới, phát huy những ưu điểm, khắc phục những mặt hạn chế; đặc biệt là phải chú trọng việc hoàn thiện hơn nữa các quy định của pháp luật về vấn đề này.

13. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG  CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÍ TRẺ TUỔI SAU ĐÀO TẠO NGUỒN

13. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÍ TRẺ TUỔI SAU ĐÀO TẠO NGUỒN

 09:13 23/08/2017

Hoạt động đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lí trẻ tuổi sẽ không đạt mục đích nếu như việc sử dụng sau đào tạo nguồn không hiệu quả. Vì thế, việc tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lí trẻ tuổi là việc làm quan trọng và cần thiết.

02. Những vấn đề đặt ra trong việc thực hiên bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí người dân tộc thiểu số ở Hà Giang

02. Những vấn đề đặt ra trong việc thực hiên bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí người dân tộc thiểu số ở Hà Giang

 17:08 06/06/2017

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả đi sâu nghiên cứu và chỉ ra ba mâu thuẫn chủ yếu trong Bồi dưỡng năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ LĐ, QL cấp huyện là người dân tộc thiểu số Hà Giang hiện nay. Trên cơ sở chỉ ra những mâu thuẫn cơ bản đó, người viết nêu ra một số đề và giải pháp cơ bản góp phần Bồi dưỡng năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ LĐ, QL cấp huyện là người dân tộc thiểu số Hà Giang.
Từ khóa: bồi dưỡng năng lực thực hiện, cán bộ lãnh đạo, dân tộc thiểu số.

5. Những biện pháp nâng cao kĩ năng giao tiếp cho cán bộ lãnh đạo, quản lí giáo dục

5. Những biện pháp nâng cao kĩ năng giao tiếp cho cán bộ lãnh đạo, quản lí giáo dục

 14:50 13/01/2017

Bài báo trình bày kĩ năng giao tiếp và một vài biện pháp nâng cao kĩ năng giao tiếp cho cán bộ lãnh đạo, quản lí giáo dục để đảm đương trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

1. Đặc điểm hoạt động và những yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo trong xã hội hiện nay

1. Đặc điểm hoạt động và những yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo trong xã hội hiện nay

 09:18 01/12/2016

Bài báo trình bày những đặc điểm hoạt động và những yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, vị trí của cán bộ lãnh đạo trong sự vận động phát triển của đời sống chính trị - xã hội nước ta hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây