03. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí các trường trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Long nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

03. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí các trường trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Long nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

 17:07 06/03/2019

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Xác định được tầm quan trọng đó, bài viết góp phần đánh giá thực trạng cán bộ quản lí trường trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Long về quy mô; chất lượng; cơ cấu độ tuổi, giới tính và dân tộc, trình độ đào tạo; từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: cán bộ quản lí, cán bộ quản lí trường trung học phổ thông, cán bộ quản lí giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

13. Phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục ở Đại học Quốc gia Lào đáp ứng nhu cầu hội nhập hiện nay

13. Phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục ở Đại học Quốc gia Lào đáp ứng nhu cầu hội nhập hiện nay

 17:22 10/01/2019

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng giáo dục, việc đầu tư, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, mà bước đầu tiên là cần xác định được chiến lược quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chí xây dựng đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục một cách phù hợp, thiết thực. Nếu có đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng thì công tác giáo dục sẽ tăng cường, chất lượng giáo dục sẽ cải thiện. Bài viết này đề cập việc phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục ở đại học Quốc gia Lào trong bối cảnh hội nhập.
Từ khoá: Phát triển giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục, hội nhập quốc tế.

02. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp và chính sách đặc thù trong đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục vùng Tây Bắc

02. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp và chính sách đặc thù trong đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục vùng Tây Bắc

 21:48 11/11/2018

Tóm tắt: Chất lượng giáo dục ở vùng Tây Bắc hiện nay còn thấp so với yêu cầu phát triển ngày càng gia tăng của đất nước và so với các vùng khác. Việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí là yếu tố then chốt trong trong phát triển giáo dục và đào tạo vùng Tây Bắc giúp nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng. Bài báo đề cập đến vấn đề đề xuất một số giải pháp và chính sách đặc thù trong đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục vùng Tây Bắc.
Từ khóa: Giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục, vùng Tây Bắc, chính sách, giải pháp đặc thù.

03. Quản lí minh triết và năng lực quản lí minh triết của cán bộ quản lí giáo dục

03. Quản lí minh triết và năng lực quản lí minh triết của cán bộ quản lí giáo dục

 08:20 07/03/2018

Tóm tắt: Bài viết nêu một số nội hàm về quản lí minh triết - sự cần thiết đối với người cán bộ quản lí để có hiệu quả. Từ thực tiễn quản lí, với yêu cầu quản lí minh triết, nhóm tác giả trình bày các năng lực cốt lõi của cán bộ quản lí giáo dục với 3 tầng năng lực, bao gồm 10 năng lực cụ thể.
Từ khóa: cán bộ quản lí giáo dục, năng lực quản lí, quản lí minh triết.

4.	Giải pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lí giáo dục ở các trường tiểu học huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu hiện nay

4. Giải pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lí giáo dục ở các trường tiểu học huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu hiện nay

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng giáo dục tiểu học huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; một số đánh giá bước đầu về thực trạng; một số giải pháp cơ bản trong tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lí giáo dục ở các trường tiểu học huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

17. Một số nội dung về chẩn hóa năng lực cán bộ quản lí giáo dục ở các trường đại học quân sự đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay

17. Một số nội dung về chẩn hóa năng lực cán bộ quản lí giáo dục ở các trường đại học quân sự đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay

 16:27 19/04/2017

Bài báo đề xuất một số nội dung chuẩn hóa năng lực cán bộ quản lí giáo dục để cung cấp nền tảng cho việc cải thiện năng lực cán bộ quản lí giáo dục ở các trường đại học quân sự đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay.

7. Tạp chí Giáo dục – người bạn đồng hành cùng cán bộ quản lí giáo dục Việt Nam

7. Tạp chí Giáo dục – người bạn đồng hành cùng cán bộ quản lí giáo dục Việt Nam

 14:59 09/02/2017

Bài báo trình bày những thành tựu và vai trò cơ bản củaTạp chí Giáo dục trong công tác quản lí, giảng dạy và nghiên cứu khoa học như người bạn đồng hành cùng cán bộ quản lí giáo dục.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây