29. THIẾT KẾ CÂU HỎI RÈN LUYỆN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “SINH THÁI HỌC” (SINH HỌC 12)

29. THIẾT KẾ CÂU HỎI RÈN LUYỆN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “SINH THÁI HỌC” (SINH HỌC 12)

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Việc rèn luyện các kĩ năng tư duy, trong đó có tư duy phản biện cho học sinh là cần thiết, phù hợp với yêu cầu của việc đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Vì vậy, sử dụng câu hỏi rèn luyện tư duy phản biện trong dạy học là một trong những biện pháp phát triển các năng lực cốt lõi của học sinh như năng lực sinh học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Bài viết đề xuất quy trình thiết kế câu hỏi rèn luyện tư duy phản biện. Vận dụng quy trình đó, xây dựng các dạng câu hỏi rèn luyện tư duy phản biện trong dạy học bài Diễn thế sinh thái, chủ đề Hệ sinh thái, phần Sinh thái học (Sinh học 12).
Từ khóa: câu hỏi, kĩ năng, năng lực, tư duy phản biện, sinh thái học.

28.	Một số loại câu hỏi trong giờ trẻ mẫu giáo làm quen với tác phẩm văn học

28. Một số loại câu hỏi trong giờ trẻ mẫu giáo làm quen với tác phẩm văn học

 16:50 23/07/2017

Các câu hỏi cho trẻ mầm non để làm quen các tác phẩm văn học không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn tạo ra cơ hội cho trẻ thể hiện cảm xúc của mình về các tác phẩm văn học. Tác giả đề xuất năm loại câu hỏi để giúp trẻ em tiếp cận với các tác phẩm văn học, cụ thể là các câu hỏi kinh nghiệm, các câu hỏi tình cảm, các câu hỏi tưởng tượng, các câu hỏi toàn diện và được ghi nhớ và các câu hỏi giáo dục.

02. Đánh giá định kì theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT

02. Đánh giá định kì theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT

 16:49 11/05/2017

Tóm tắt: Đến nay, đa số giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục tiểu học đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT/BGDĐT ngày 28/8/2014, trong đó về cơ bản đã hiểu và nhận thức đúng về việc đánh giá định kì. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ quản lí, giáo viên khá lúng túng trong việc tổng hợp đánh giá thường xuyên sau mỗi giai đoạn học tập của học sinh theo các mức độ đánh giá và cách xây dựng, rà soát đề bài kiểm tra định kì. Do vậy, bài viết hướng đến một số vấn đề về đánh giá định kì, giúp giáo viên hiểu cách thực hiện và củng cố năng lực xây dựng đề bài kiểm tra định kì nhằm thu được kết quả đánh giá chính xác về quá trình học tập thường xuyên của học sinh.
Từ khóa: Thông tư, kiểm tra định kì, đề bài kiểm tra định kì, câu hỏi, đánh giá thường xuyên.

57. Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực qua học phần “Sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học” cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

57. Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực qua học phần “Sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học” cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

 10:07 13/03/2017

Bài báo trình bày vấn đề đánh giá năng lực; đặc điểm của câu hỏi, bài tập và quy trình xây dựng câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực; hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực qua học phần “Sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học” cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

49. Sử dụng câu hỏi trong dạy học giải thuật Heuristic

49. Sử dụng câu hỏi trong dạy học giải thuật Heuristic

 09:53 13/03/2017

Bài báo trình bày về câu hỏi trong dạy học; sử dụng câu hỏi trong dạy học giải thuật Heuristic thông qua ví dụ cụ thể (bài toán rót nước).

41. Vận dụng các dạng câu hỏi của bài thi TOEFL trong xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin

41. Vận dụng các dạng câu hỏi của bài thi TOEFL trong xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin

 15:23 01/03/2017

Phần thi TOEFL có khoảng 11 dạng câu hỏi khác nhau, tuy nhiên do đặc thù của học phần tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin nên không thể áp dụng cả 11 dạng câu hỏi đó để xây dựng ngân hàng câu hỏi cho học phần Tiếng Anh chuyên ngành. Qua bài báo này, tác giả trình bày cách vận dụng 6 trong số 11 dạng câu hỏi của phần thi đọc TOEFL để xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.

23. Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng lực đọc hiểu văn bản kí trung đại Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông

23. Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng lực đọc hiểu văn bản kí trung đại Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông

 14:52 01/03/2017

Năng lực đọc hiểu là một trong ba năng lực quan trọng nhất để đánh giá học sinh, từ đó đánh giá tính hiệu quả, chất lượng của một hệ thống giáo dục. Bài báo trình bày về việc xây dựng hệ thống câu hỏi đọc hiểu văn bản kí trung đại Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông. Đây là hoạt động có ý nghĩa vô cùng thiết thực, là cơ sở để quá trình tổ chức đọc hiểu trên lớp hiệu quả hơn, tăng cường tính chủ động, tích cực của người học và nâng cao, hoàn thiện năng lực của người học trong đọc hiểu văn bản kí trung đại nói riêng và đọc hiểu văn bản nói chung.

23. Nâng cao tính tích cực học tập trong dạy học Sinh học phổ thông bằng phương pháp sử dụng câu hỏi, bài tập

23. Nâng cao tính tích cực học tập trong dạy học Sinh học phổ thông bằng phương pháp sử dụng câu hỏi, bài tập

 16:14 13/02/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luận của việc sử dụng câu hỏi, bài tập trong dạy học sinh học và nâng cao tính tích cực học tập trong dạy học Sinh học phổ thông bằng phương pháp sử dụng câu hỏi, bài tập.

22. Cơ sở phân loại câu hỏi, bài tập trong dạy học Sinh thái học ở phổ thông

22. Cơ sở phân loại câu hỏi, bài tập trong dạy học Sinh thái học ở phổ thông

 15:19 13/01/2017

Bài báo trình bày cơ sở phân loại câu hỏi, bài tập trong dạy học Sinh thái học ở phổ thông dựa vào yêu cầu năng lực nhận thức của học sinh và mục đích lí luận dạy học nhằm định hướng tốt hơn quá trình dạy và học phần Sinh thái học trung học phổ thông.

21. Thực trạng sử dụng câu hỏi, bài tập trong dạy học Sinh học ở một số trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp

21. Thực trạng sử dụng câu hỏi, bài tập trong dạy học Sinh học ở một số trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp

 17:03 11/01/2017

Bài báo trình bày nhận thức của giáo viên về phương pháp dạy học tích cực, vai trò ý nghĩa của câu hỏi, bài tập trong dạy học Sinh học ở một số trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp.

20. Rèn luyện kĩ năng đặt câu hỏi trong dạy học toán cho sinh viên sư phạm

20. Rèn luyện kĩ năng đặt câu hỏi trong dạy học toán cho sinh viên sư phạm

 16:00 10/01/2017

: Bài báo trình bày kĩ năng đặt câu hỏi, quy trình rèn luyện kĩ năng đặt câu hỏi trong dạy học toán cho sinh viên sư phạm nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy.

15. Thiết kế câu hỏi, bài tập để đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học trong dạy học sinh học 11 trung học phổ thông

15. Thiết kế câu hỏi, bài tập để đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học trong dạy học sinh học 11 trung học phổ thông

 11:58 10/09/2016

Bài viết trình bày khái niệm năng lực và năng lực nghiên cứu khoa học, đánh giá năng lực; thiết kế một số câu hỏi, bài tập để đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học trong dạy học Sinh học 11 với các bước: xác định các thành tố cấu thành năng lực nghiên cứu khoa học; thiết kế câu hỏi, bài tập để đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học trong dạy học sinh học 11; bước đầu thực nghiệm đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của người học.

13. Xây dựng câu hỏi, bài tập dùng để kiểm tra, đánh giá trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực

13. Xây dựng câu hỏi, bài tập dùng để kiểm tra, đánh giá trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực

 20:58 03/09/2016

Bài báo trình bày quy trình xây dựng câu hỏi, bài tập trong kiểm tra, đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực của người học; ví dụ minh hoạ về câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực chương Halogen (Hoá học 10).

15. Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông qua hệ thống câu hỏi và bài tập hóa học về các nguyên tố nhóm oxi – lưu huỳnh (hóa học 10)

15. Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông qua hệ thống câu hỏi và bài tập hóa học về các nguyên tố nhóm oxi – lưu huỳnh (hóa học 10)

 16:17 03/09/2016

Bài báo trình bày những kiến thức về phát triển năng lực tư duy hóa học cho học sinh trong dạy học môn hóa học. Về cách xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học theo các mức độ nhận thức: biết, hiểu, vận dụng trong dạy học nhóm oxi – lưu huỳnh nhằm giúp học sinh phát triển năng lực tư duy góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học.

18. Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

18. Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 10:55 29/08/2016

Bài báo trình bày một số đặc điểm chung của môn giáo dục học và vấn đề đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội; quy trình xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đánh giá kết quả học tập; một ví dụ về quy trình xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phần II-Lí luận dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

15. Sử dụng dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng sử dụng câu hỏi cho sinh viên sư phạm Hóa học

15. Sử dụng dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng sử dụng câu hỏi cho sinh viên sư phạm Hóa học

 14:28 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm về dạy học vi mô, quy trình áp dụng dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng sử dụng câu hỏi cho sinh viên; quy trình và kĩ thuật sử dụng câu hỏi; kết quả thực nghiệm sư phạm và một số đánh giá bước đầu về hiệu quả của việc sử dụng dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng sử dụng câu hỏi cho sinh viên.
Từ khóa: dạy học vi mô, rèn luyện, kĩ năng, câu hỏi, sinh viên, sư phạm, hóa học.

13. Vận dụng phương pháp dạy học phân hoá vào dạy học Toán ở Trung học phổ thông

13. Vận dụng phương pháp dạy học phân hoá vào dạy học Toán ở Trung học phổ thông

 23:47 14/07/2016

Bài báo trình bày tóm lược về dạy học phân hoá, câu hỏi và bài tập phân hoá trong dạy học Toán ở trường trung học phổ thông (vai trò, nguyên tắc xây dựng, quy trình xây dựng). Tiếp đó, tác giả trình bày một số ví dụ về xây dựng câu hỏi và bài tập phân hoá trong dạy học Toán ở trường trung học phổ thông: về hệ thống câu hỏi và bài tập phân hoá; các câu hỏi và bài tập phân hoá với hình thức khác nhau; có tác dụng cho nhiều đối tượng học sinh; đảm bảo sự phân loại theo mức độ tư duy).

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây