11. Thiết kế website hỗ trợ dạy học Thanh nhạc trong Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang

11. Thiết kế website hỗ trợ dạy học Thanh nhạc trong Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang

 06:22 01/03/2020

Tóm tắt: Dạy học kết hợp là hình thức dạy học có nhiều ưu điểm, đã được nghiên cứu triển khai rộng rãi trên thế giới và khá phù hợp với dạy học ở bậc cao đẳng, đại học trong thời đại kỉ nguyên số hiện nay. Bài viết đề cập đến vấn đề thiết kế website hỗ trợ giảng viên trong việc trao đổi, thảo luận, hướng dẫn và quản lí hoạt động tự học Thanh nhạc của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang.
Từ khóa: Trang web, thanh nhạc, dạy học kết hợp, tự học, công nghệ thông tin.

61. DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN

61. DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN

 06:50 04/09/2019

Tóm tắt: Từ thực trạng sử dụng công nghệ thông tin, bài viết đề cập vấn đề hình thành, phát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An hiện nay.
Từ khóa: dạy học, năng lực, công nghệ thông tin, Webquest, dự án.

47. SỬ DỤNG GOOGLE FORMS TRONG DẠY HỌC TIẾNG ANH  CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN NGỮ  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

47. SỬ DỤNG GOOGLE FORMS TRONG DẠY HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

 06:20 04/09/2019

Tóm tắt: Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy là thiết yếu đối với mỗi giảng viên. Công nghệ thông tin đã góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp dạy học; tạo môi trường rộng mở cho việc học tập và từ đó nâng cao chất lượng dạy học. Bài viết giới thiệu tính năng và hiệu quả của Google Forms (còn gọi là Google Biểu mẫu) trong giảng dạy tiếng Anh tại một lớp học cụ thể ở Trường Đại học Hoa Lư. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng Google Forms đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.
Từ khoá: Google Forms, dạy học, tiếng Anh, công nghệ thông tin, Trường Đại học Hoa Lư.

10. Một số kĩ năng cần thiết đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

10. Một số kĩ năng cần thiết đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

 23:00 07/07/2019

Tóm tắt: Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ trên toàn cầu và được phát triển trên nền tảng kết hợp nhiều công nghệ, trong đó công nghệ thông tin giữ vai trò cốt lõi. Nhu cầu nhân lực có trình độ chuyên môn cao có xu hướng tăng dần. Chính vì vậy, sinh viên ngành Công nghệ thông tin ngoài trình độ chuyên môn cần phát triển những kĩ năng cần thiết khác để có thể hòa nhập và thành công. Bài viết trình bày một số các tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến sinh viên ngành Công nghệ thông tin; những kĩ năng cần thiết đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
Từ khóa: Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, kĩ năng, SV, công nghệ thông tin.

11. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong huấn luyện các môn quân sự ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay

11. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong huấn luyện các môn quân sự ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay

 23:00 07/07/2019

Tóm tắt: Trong lĩnh vực huấn luyện quân sự việc ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp trong mô phỏng các hình thức tác chiến sát với thực tiễn chiến đấu sẽ giúp người học viên quan sát trực quan, sinh động, dễ lĩnh hội kiến thức. Ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang là nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả của nhiệm vụ giảng dạy, huấn luyện các môn quân sự ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay.
Từ khóa: Công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng, huấn luyện các môn quân sự, Trường Sĩ quan Chính trị.

33. XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU TỰ HỌC TRỰC TUYẾN THEO MÔ ĐUN HỌC PHẦN “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN”

33. XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU TỰ HỌC TRỰC TUYẾN THEO MÔ ĐUN HỌC PHẦN “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN”

 00:19 11/04/2019

Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi trình bày việc xây dựng tài liệu tự học trực tuyến theo mô đun học phần “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán” cho sinh viên ngành Sư phạm Toán học ở Trường Đại học Đồng Tháp, đồng thời nêu ra các hình thức sử dụng tài liệu tự học trực tuyến theo mô đun cho sinh viên khi học học phần “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán”. Với tài liệu tự học trực tuyến theo mô đun sẽ tạo cho sinh viên tính tích cực, chủ động, tương tác trực tiếp với nội dung học tập, hình thành phương pháp tự học.
Từ khóa: Tự học, mô đun, công nghệ thông tin, học trực tuyến.

03. Một số biện pháp tăng cường quản lí hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

03. Một số biện pháp tăng cường quản lí hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

 05:54 06/03/2019

Tóm tắt: Việc quản lí hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Đông Hà còn chưa được thực hiện thường xuyên, thiếu những biện pháp cụ thể, chưa tạo được động lực trong việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin. Chính vì vậy, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của đội ngũ cán bộ, giáo viên còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục và đào tạo hiện nay. Trước thực tiễn này, bài viết nêu lên thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm quản lí hoạt động tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của các trường trung học cơ sở ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Quản lí, ứng dụng, công nghệ thông tin, dạy học, trung học cơ sở, tỉnh Quảng Trị.

55. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC  Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU  CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

55. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

 06:12 04/01/2019

Tóm tắt: Ứng dụng cộng nghệ thông tin trong dạy học là một giải pháp quan trọng để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như đáp ứng những yêu cầu mới của quá trình giáo dục. Để thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin ở các nhà trường phổ thông hiện nay, cần quan tâm tới một số các biện pháp như: mỗi nhà trường phổ thông, mỗi giáo viên cần xác định rõ những nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học; làm tốt công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về kiến thức, kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; xây dựng môi trường thuận lợi, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho quá trình dạy học. Bài viết đề cập một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Từ khóa: Công nghệ thông tin, dạy học, trường phổ thông, công nghiệp 4.0.

44. Phần mềm mã nguồn mở - sự lựa chọn phù hợp cho hệ thống mạng của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

44. Phần mềm mã nguồn mở - sự lựa chọn phù hợp cho hệ thống mạng của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

 10:52 26/10/2018

Tóm tắt: Trong điều kiện kinh phí hoạt động hạn chế, việc sớm nghiên cứu và triển khai ứng dụng phần mềm mã nguồn mở vào công tác giảng dạy, học tập và quản lí đã giúp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tránh vi phạm luật sở hữu trí tuệ nhưng vẫn đảm bảo được mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời giúp phát triển kĩ năng của người dạy, người học trong đào tạo nhân lực công nghệ thông tin. Nổi bật nhất trong hướng nghiên cứu và triển khai ứng dụng này là hệ điều hành mã nguồn mở cho máy chủ và các ứng dụng mã nguồn mở cho hệ thống mạng đã thay thế cho các hệ điều hành và ứng dụng trên nền tảng Microsoft Windows một cách có hiệu quả.
Từ khoá: Phần mềm mã nguồn mở, hệ điều hành mã nguồn mở, công nghệ thông tin, giáo dục.

45. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí, đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình

45. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí, đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình

 10:52 26/10/2018

Tóm tắt: Bài báo trình bày sơ lược về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Thái Bình. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp quản lí việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lí, đào tạo của Nhà trường.
Từ khóa: quản lí, dạy học, Trường Đại học Thái Bình, công nghệ thông tin.

10. ĐỊNH HƯỚNG DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO  HỌC SINH ĐIẾC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

10. ĐỊNH HƯỚNG DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO HỌC SINH ĐIẾC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 02:51 06/12/2017

Tóm tắt: Công nghệ thông tin với những ứng dụng tiện ích của máy tính và mạng máy tính đã và đang thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong hầu hết các hoạt động của con người; tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống nhân loại. Với người khuyết tật, công nghệ thông tin càng trở nên có ý nghĩa khi giúp họ giải quyết được những khó khăn gặp phải trong học tập, lao động, sinh hoạt và tham gia vào các hoạt động xã hội. Chính vì thế, đào tạo nghề công nghệ thông tin cho người khuyết tật là việc làm cần thiết và phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giúp người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng. Bài viết này đưa ra định hướng dạy nghề công nghệ thông tin cho học sinh điếc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Từ khóa: Công nghệ thông tin, học sinh điếc, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

08. Quản trị trường đại học nhìn từ hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông 

08. Quản trị trường đại học nhìn từ hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông 

 23:50 04/10/2017

Tóm tắt: Bài viết hệ thống hóa các hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông liên quan tới quản lí các cơ sở giáo dục đại học, tập trung vào khía cạnh quản trị nhà trường, với mục đích là cung cấp cho các hoạch định chính sách và quản lí một cái nhìn tổng quan về công nghệ thông tin và truyền thông, cách thức sử dụng trong các phương diện khác nhau của các cơ sở giáo dục, cùng với một số khuyến nghị và đề xuất.
Từ khóa: công nghệ thông tin, truyền thông, giáo dục đại học.

62.	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

62. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

 09:01 23/07/2017

Công nghệ thông tin đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển nền giáo dục ngày nay. Để nâng cao chất lượng thông tin ứng dụng và công nghệ trong giảng dạy và đáp ứng nhu cầu cải cách giáo dục, một số vấn đề phải được các nhà quản lí và giáo viên xem xét, cụ thể là lựa chọn các chủ đề thích hợp, phác thảo nội dung trình bày, lựa chọn màn hình thích hợp như kích thước phông chữ, màu chữ, sơ đồ, bảng...

63.	Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục học sinh khuyết tật

63. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục học sinh khuyết tật

 09:01 23/07/2017

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật và giảm bớt những rào cản và khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục có chất lượng. Công nghệ thông tin giúp phát triển kĩ năng ngôn ngữ cho trẻ khuyết tật thông qua việc sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin mà những người khuyết tật có thể hòa nhập với cộng đồng như những người bình thường.

50. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra tin học tại Trường Đại học Hồng Đức

50. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra tin học tại Trường Đại học Hồng Đức

 04:36 19/07/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luận , thực tiễn của việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra Tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm tra, đánh giá đó.

28.	Bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường trung học phổ thông cho sinh viên sư phạm

28. Bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường trung học phổ thông cho sinh viên sư phạm

 21:44 13/07/2017

Bài viết trình bày về vấn đề kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông; các cấp độ ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh; một số biện pháp bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho sinh viên sư phạm ngành Toán để tập dượt đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh.

62. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay

62. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay

 04:07 13/07/2017

Bài viết trình bày những vấn đề cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

61.	Rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho giáo viên tiểu học dựa vào công nghệ thông tin

61. Rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho giáo viên tiểu học dựa vào công nghệ thông tin

 03:57 11/07/2017

Bài viết trình bày các nội dung nghiên cứu như: - Thiết kế môi trường bồi dưỡng; - Thiết kế nội dung trên môi trường bồi dưỡng; - Tổ chức rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho giáo viên tiểu học gồm: Xây dựng quy trình bồi dưỡng. Hướng dẩn thực hiện quy trình rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho giáo viên tiểu học. Nội dung đề xuất áp dụng quy trình bồi dưỡng.

68.	Bước đầu thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin hổ trợ đánh giá kết quả học phần thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học ở trường Đại học Đồng Tháp

68. Bước đầu thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin hổ trợ đánh giá kết quả học phần thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học ở trường Đại học Đồng Tháp

 03:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Thực trạng việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong học phần thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học ở trường Đại học Đồng Tháp; - Sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan kĩ năng thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học.

44. SỬ DỤNG VIDEO TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỘI NHẬP NGHỀ NGHIỆP

44. SỬ DỤNG VIDEO TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỘI NHẬP NGHỀ NGHIỆP

 05:53 11/05/2017

Nhằm cung cấp kĩ năng tìm kiếm việc làm cho SV pháp ngữ sắp ra trường, dưới hình thức "nghiên cứu dựa trên thực trạng", các clip quay SV Việt nam tham gia mô phỏng phỏng vấn tuyển dụng đã được sử dụng trong mô hình giảng dạy phối hợp tại chỗ và từ xa (hybride). Các hoạt động từ xa (trả lời các câu hỏi, tham gia thảo luận trên diễn đàn) và tại chỗ (thảo luận và mô phỏng) đã giúp các em tự chủ và tích cực hơn trong quá trình học tập. Khung lí thuyết của chương trình là “áp dụng công nghệ thông tin để giảng dạy và học tập" và “phân tích tự đối đầu” với điểm nhấn là sử dụng video.

46.	MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO SINH VIÊN HỆ SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

46. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO SINH VIÊN HỆ SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 03:45 24/04/2017

Ngày nay, Công nghệ thông tin (CNTT) này càng quan trọng trong tất cả lĩnh vực của cuộc sống. CNTT trở thành công cụ giúp phát triển kinh tế xã hội, đổi mới giáo dục và khoa học kỹ thuật. Bài viết này đề cập đến việc xây dựng một số phương pháp hình thành và phát triển kỹ năng CNTT cho sinh viên sư phạm tại trường Đại học Hồng Đức để cải thiện kết quả đào tạo của giáo viên tại trường đại học Hồng Đức, Thanh Hoá.

53.	Tổ chức hoạt động tự học của sinh viên cao đẳng theo đào tạo tín chỉ với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

53. Tổ chức hoạt động tự học của sinh viên cao đẳng theo đào tạo tín chỉ với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

 05:05 20/04/2017

Bài báo này trình bày các vấn đề tổ chức hoạt động tự học của sinh viên cao đẳng theo đào tạo tín chỉ với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.

5. QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO, BỒI  DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

5. QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 03:27 14/03/2017

Báo cáo này trình bày các kết quả của một nghiên cứu về quản lý Thông tin và công nghệ truyền thông (ICT) trong giáo dục và đào tạo lại cán bộ, công chức ở trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội, trên cơ sở phân tích những ưu và nhược điểm của việc quản lý ứng dụng CNTT trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả, phát huy nguồn lực CNTT trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở các trường chính trị tỉnh.

41. Vận dụng các dạng câu hỏi của bài thi TOEFL trong xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin

41. Vận dụng các dạng câu hỏi của bài thi TOEFL trong xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin

 03:23 01/03/2017

Phần thi TOEFL có khoảng 11 dạng câu hỏi khác nhau, tuy nhiên do đặc thù của học phần tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin nên không thể áp dụng cả 11 dạng câu hỏi đó để xây dựng ngân hàng câu hỏi cho học phần Tiếng Anh chuyên ngành. Qua bài báo này, tác giả trình bày cách vận dụng 6 trong số 11 dạng câu hỏi của phần thi đọc TOEFL để xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.

39. Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường dự bị đại học dân tộc

39. Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường dự bị đại học dân tộc

 02:52 01/03/2017

Bài báo trình bày về thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn (Thanh Hóa). Nhận thức được vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học trong việc phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng học tập của học sinh, tác giả đã đề xuất 6 biện pháp để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tại cơ sở.

40. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy ngoại ngữ ở trường cao đẳng cảnh sát nhân dân I

40. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy ngoại ngữ ở trường cao đẳng cảnh sát nhân dân I

 02:52 01/03/2017

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực nói chung, dạy ngoại ngữ nói riêng là một hướng công nghệ đào tạo mới tất yếu. Mặc dù vậy, nhưng việc ứng dụng cồng nghệ thông tin tại trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I vẫn còn nhiều hạn chế và khó khăn. Bài báo đã trình bày một cách cụ thể thực tế giảng dạy tại nhà trường đồng thời đưa ra một số đề xuất khắc phục những khó khăn trên để có thể nâng cao chất lượng giảng dạy hiệu quả nhất.

19. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học 9 ở các trường trung học cơ sở tỉnh Điện Biên

19. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học 9 ở các trường trung học cơ sở tỉnh Điện Biên

 04:28 22/02/2017

Bài báo đề cập thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học 9 ở các trường trung học cơ sở tỉnh Điện Biên và một số đề nghị góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy Sinh học ở trung học cơ sở.

20. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên

20. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên

 04:28 22/02/2017

Bài báo trình bày một số yếu tố cần chú ý khi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

23. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên trung học phổ thông

23. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên trung học phổ thông

 03:24 22/02/2017

Bài báo trình bày các kĩ năng cơ bản sử dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và sử dung giáo án điện tử nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên trung học phổ thông.

03. Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua hệ thống “trường học kết nối” ở trường phổ thông

03. Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua hệ thống “trường học kết nối” ở trường phổ thông

 02:54 21/02/2017

Tóm tắt: Trước nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và yêu cầu phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong xã hội nói chung và trong giáo dục nói riêng, sáng kiến “Trường học kết nối” để giúp cho việc bồi dưỡng giáo viên được triển khai một cách đồng bộ, giáo viên trên cả nước được tiếp cận với các chương trình phát triển nghề nghiệp. Đây là một trong những ý tưởng rất sáng tạo và kịp thời của Bộ Giáo dục và đào tạo. Từ năm học 2014-2015, Bộ Giáo dục và đào tạo đã triển khai hệ thống trường học kết nối, trong đó cho phép tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng internet. Bài viết trình bày một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua hệ thống trường học kết nối.
Từ khóa: Bồi dưỡng giáo viên, trường học kết nối, công nghệ thông tin.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây