48.	 Ứng dụng phần mềm nguồn mở Moodle xây dựng ngân hàng câu hỏi thi nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá ở các cơ sở giáo dục

48. Ứng dụng phần mềm nguồn mở Moodle xây dựng ngân hàng câu hỏi thi nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá ở các cơ sở giáo dục

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luân và thực tiễn của mã nguồn mở Moodle và ứng dụng mã nguồn mở này vào việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đáp ứng được việc kiểm tra, đánh giá trong các cơ sở giáo dục.

16. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH ĐẦU TƯ TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM

16. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH ĐẦU TƯ TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM

 22:37 10/07/2017

Từ phân tích đặc trưng của đại học nghiên cứu và bài học về đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới để xây dựng các trường đại học đẳng cấp thế giới, tác giả đề xuất quy trình đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học định hướng đại học nghiên cứu ở nước ta, nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ, đặc biệt là nâng cao hàm lượng nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, từ đó tạo vị thế, uy tín cho giáo dục đại học Việt Nam trên thế giới.

06. Mô hình đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục AUN và mối quan hệ với mô hình đảm bảo chất lượng trong của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam

06. Mô hình đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục AUN và mối quan hệ với mô hình đảm bảo chất lượng trong của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam

 16:25 21/02/2017

Tóm tắt: Mục tiêu của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT tiến đến kiểm định chất lượng theo định hướng của mô hình đảm bảo chất lượng AUN-QA. Việc phân tích ưu điểm và sự phù hợp của mô hình AUN-QA đối với thực trạng giáo dục Việt Nam là cơ hội để các cơ sở giáo dục trong nước tự đánh giá chất lượng và lựa chọn mô hình phù hợp cho công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường. Sự phù hợp giữa hai mô hình đã mang lại nhiều thuận lợi cho giáo dục đại học Việt Nam nói chung và các cơ sở giáo dục nói riêng.
Từ khóa: kiểm định chất lượng, mô hình, mạng lưới đảm bảo chất lượng, trường đại học Châu Á, đảm bảo chất lượng, cơ sở giáo dục.

8. Đưa công nghệ GIS vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

8. Đưa công nghệ GIS vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

 08:59 13/02/2017

Bài báo giới thiệu công nghệ GIS và hiệu quả từ những thí điểm ban đầu đưa công nghệ GIS vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục .

23. Về một số mô hình liên kết đào tạo nghề trên thế giới

23. Về một số mô hình liên kết đào tạo nghề trên thế giới

 16:18 04/01/2017

Bài báo giới thiệu một số mô hình liên kết đào tạo nghề trên thế giới và sự cần thiết thay đổi tư duy trong quá trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục và cơ sở sản xuất.

1. Phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục có thể giải quyết được nhiều vấn đề của giáo dục đại học

1. Phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục có thể giải quyết được nhiều vấn đề của giáo dục đại học

 16:46 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trao đổi một số ý kiến xung quanh vấn đề phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học (cơ sở giáo dục định hướng nghiên cứu; căn cứ xác định cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu; vai trò của kiểm định chất lượng giáo dục đại học; vai trò của các cơ sở giáo dục định hướng nghiên cứu và định hướng thực hành; tác động và hỗ trợ của Nhà nước trong phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học).
Từ khóa: phân tầng, xếp hạng, cơ sở giáo dục, giáo dục đại học.

2. Năng lực trưởng đoàn đánh giá ngoài trong kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông

2. Năng lực trưởng đoàn đánh giá ngoài trong kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông

 15:33 15/09/2016

Tóm tắt: Đánh giá ngoài là giai đoạn quan trọng trong quá trình kiểm định chất lượng giáo dục. Trong khâu đánh giá ngoài, năng lực đánh giá của đoàn đánh giá nói chung và của trưởng đoàn nói riêng là một trong những yếu tố quyết định thành công của công tác này.
Từ khóa: năng lực, trưởng đoàn, đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng, cơ sở giáo dục.

5. Bồi dưỡng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục tại các cơ sở đào tạo hiện nay

5. Bồi dưỡng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục tại các cơ sở đào tạo hiện nay

 14:18 15/09/2016

Bài viết đề cập bồi dưỡng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục tại các cơ sở đào tạo hiện nay. Trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản là: đề cao nhận thức, trách nhiệm trong bồi dưỡng phong cách làm việc cho cán bộ quản lí giáo dục; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch, nội dung, phương pháp bồi dưỡng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ quản lí; phát huy tính tích cực, chủ động trong tự bồi dưỡng, rèn luyện phong cách làm việc của bản thân từng cán bộ quản lí.

2. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lí trung học cơ sở, tiểu học và mầm non tỉnh Sơn La

2. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lí trung học cơ sở, tiểu học và mầm non tỉnh Sơn La

 16:42 14/09/2016

Tóm tắt: Công tác quản lí cơ sở giáo dục mầm non nói chung và quản lí cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nói riêng đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, nhưng trên thực tế, vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức trên bình diện vĩ mô và vi mô. Bài viết nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lí cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: thực trạng, giải pháp, quản lí, cơ sở giáo dục, mầm non ngoài công lập, hội nhập quốc tế.

2. Vai trò của Trường Đại học Tân Trào với nhiệm vụ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006-2012

2. Vai trò của Trường Đại học Tân Trào với nhiệm vụ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006-2012

 09:22 14/09/2016

So sánh số lượng sinh viên đã được nhà trường đào tạo giai đoạn 2006-2012 và số lượng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Tuyên Quang đã khẳng định vị trí và vai trò to lớp của nhà trường trong sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói riêng, khu vực Tây Bắc và cả nước nói chung. Bài viết về vai trò của Trường Đại học Tân Trào với nhiệm vụ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006-2012.

6. Thái độ của sinh viên năm thứ nhất, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đối với vấn nạn đạo văn trên mạng

6. Thái độ của sinh viên năm thứ nhất, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đối với vấn nạn đạo văn trên mạng

 10:28 03/08/2016

Tóm tắt: Đạo văn được xem là vấn nạn học đường. Bài viết trình bày kết quả khảo sát về thái độ của 120 sinh viên năm thứ nhất, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đối với vấn nạn đạo văn trên mạng: nói chung, thái độ bàng quan, thờ ơ với đạo văn, đạo văn hay không đạo văn không quan trọng. Điều này chứng tỏ sự nhận thức chưa đầy đủ cũng như tính thiếu nghiêm túc của sinh viên khi bàn đến hành vi đạo văn trong môi trường học thuật. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế vấn nạn này.
Từ khoá: Quản lí, liên kết đào tạo, cơ sở giáo dục.

6. Quản lí hoạt động liên kết đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học

6. Quản lí hoạt động liên kết đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học

 10:45 27/07/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số khái niệm cơ bản gồm:- Đào tạo, quá trình đào tạo, liên kết đào tạo; - Quản lí hoạt động liên kết đào tạo. Tiếp đó, tác giả định hướng nội dung quản lí hoạt động liên kết đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học góp phần nâng cao hiệu quả quá trình đào tạo tại các cơ sở liên kết.
Từ khoá: Quản lí, liên kết đào tạo, cơ sở giáo dục.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây