1. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÔNG QUA SỰ KẾT NỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÔNG QUA SỰ KẾT NỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 17:16 11/12/2020

Tóm tắt: Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên ở cấp xã được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân trong cộng đồng. Được thí điểm thành lập năm 1997, đến nay, có ở 10.917 Trung tâm học tập cộng đồng tại xã/phường/thị trấn của Việt Nam. Phát triển nhanh về số lượng nhưng chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân và cộng đồng, nhất là trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0. Nguyên nhân chính là do các nguồn lực và đội ngũ quản lí của Trung tâm còn rất hạn chế. Bài viết này nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp xây dựng sự kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học với các Trung tâm học tập cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
Từ khóa: Trung tâm học tập cộng đồng, hiệu quả hoạt động, cơ sở giáo dục đại học, kết nối

2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM:  SỬ DỤNG CHỈ SỐ Fa ̈RE-PRIMONT

2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM: SỬ DỤNG CHỈ SỐ Fa ̈RE-PRIMONT

 15:54 15/06/2020

Tóm tắt: Sử dụng chỉ số Fa ̈re-Primont với 102 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam giai đoạn 2013-2016, nghiên cứu này là giữa những nghiên cứu đầu tiên cung cấp những bằng chứng định lượng về hiệu quả tổng hợp và các thành tố của nó đối với các cơ sở giáo dục đại học. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả của cơ sở giáo dục đại học không có nhiều sự thay đổi mặc dù các chiến lược khích thích sự phát triển từ phía chính phủ trong suốt 3 thập kỷ gần đây. Nguyên nhân chính có thể là do việc thiếu sự phân quyền trong hệ thống giáo dục đại học. Do đó, nếu hệ thống giáo dục đại học không có sự thay đổi từ cách thức vận hành, như tăng cường quyền tự chủ hơn nữa cho các trường thì cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam tiếp tục hoạt động thiếu hiệu quả.
Từ khóa: hiệu quả kĩ thuật, DEA, Fa ̈re-primont, Cơ sở giáo dục đại học

11. Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học - nhìn nhận từ một trường đại học địa phương

11. Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học - nhìn nhận từ một trường đại học địa phương

 11:41 28/12/2019

Tóm tắt: Hiện nay, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng là một nhiệm vụ rất quan trọng đối với các tổ chức giáo dục đại học, bởi vì hoạt động đảm bảo chất lượng nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu của người học và cộng đồng về chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao vị thế của trường đại học. Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng đang được các trường đại học ở Việt Nam quan tâm. Nghiên cứu này trao đổi một số vấn đề về lí luận của đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng, mối quan hệ giữa đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng với mục tiêu, mức độ chất lượng và việc áp dụng của giáo dục đại học ở Việt Nam, mô hình đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng của một số nước trên thế giới, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị để giúp gia tăng việc áp dụng đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam nói chung, các trường đại học địa phương nói riêng.
Từ khóa: Kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, kiểm định, cơ sở giáo dục đại học, đại học địa phương.

18. Nâng cao chất lượng xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ở một số cơ sở giáo dục đại học nước ta

18. Nâng cao chất lượng xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ở một số cơ sở giáo dục đại học nước ta

 09:28 19/09/2018

Tóm tắt: Bài viết phân tích khái niệm chuẩn đầu ra; tình hình xây dựng chuẩn đầu ra một số chương trình đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học nước ta và đề xuất một vài giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng phát triển của giáo dục, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động xã hội hiện nay.
Từ khóa: chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, thị trường lao động xã hội.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây