56. Cơ sở lí luận của việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học - môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay

56. Cơ sở lí luận của việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học - môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay

 22:00 26/10/2018

Tóm tắt: Đánh giá có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình dạy học, là cơ sở đề điều chỉnh hoạt động của giảng viên và sinh viên nhằm đạt được mục tiêu dạy học; là khâu “đột phá” để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin là nội dung quan trọng trong hệ thống các môn Lí luận chính trị thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương bắt buộc trong chương trình đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng. Để nghiên cứu tốt vấn đề này, phải nghiên cứu cơ sở lí luận của việc đánh giá NL giải quyết vấn đề trong dạy học nói chung, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học, môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nói riêng, đề xuất được những biện pháp nâng cao hiệu quả việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề.
Từ khóa: Giải quyết vấn đề, năng lực, những nguyên lí cơ bản, Triết học, cơ sở lí luận.

39. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC "CHO TRẺ LỨA TUỔI MẦM NON LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH"

39. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC "CHO TRẺ LỨA TUỔI MẦM NON LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH"

 21:21 23/08/2017

Bắt đầu cho trẻ làm quen với tiếng Anh ở lứa tuổi mầm non đang trở thành một xu hướng ngày càng phát triển tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, vì là một xu hướng mới nên xoay quanh vấn đề này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều cũng như những hiểu biết chưa rõ ràng. Nghiên cứu này tập trung làm rõ một số vấn đề cơ bản về lí luận và thực tiễn chứng minh cho quan điểm "nên khuyến khích cho trẻ làm quen với tiếng Anh ngay từ trường mầm non". Nghiên cứu bao gồm ba nội dung chính: Giải thích lí do "nên bắt đầu cho trẻ làm quen tiếng Anh từ nhỏ", làm rõ hơn về phương pháp giới thiệu tiếng Anh cho trẻ mầm non và đề xuất một số hướng thực hiện cho việc giúp trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh ở Việt Nam.

11. Cơ sở lí luận về việc quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường dạy nghề

11. Cơ sở lí luận về việc quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường dạy nghề

 09:02 26/10/2016

Bài báo trình bày mục tiêu, đặc điểm, các biện pháp và nội dung quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường dạy nghề.

4. Cơ sở lí luận về quản lí công tác học sinh, sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

4. Cơ sở lí luận về quản lí công tác học sinh, sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 10:51 28/09/2016

Tóm tắt: Từ tổng quan nghiên cứu vấn đề quản lí công tác học sinh, sinh viên trong và ngoài nước, bài viết phân tích nội dung, quy trình tiếp cận nội dung công tác học sinh, sinh viên và những yếu tố tác động đến quản lí công tác này. Quản lí công tác học sinh, sinh viên tại các trường cao đẳng cộng đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Từ khóa: quản lí công tác học sinh, sinh viên, cơ sở lí luận, trường cao đẳng cộng đồng, Đồng bằng sông Cửu Long, đổi mới giáo dục

8. Cơ sở lí luận và thực tiễn về đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay

8. Cơ sở lí luận và thực tiễn về đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay

 15:18 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày cơ sở lí luận của vấn đề đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội của giáo dục đại học; cơ sở thực tiễn của vấn đề đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; ý nghĩa của việc đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: cơ sở lí luận, thực tiễn, đào tạo, nhu cầu xã hội, giáo dục đại học.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Mời quảng cáo
Mời quảng cáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây