2. ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN VỀ THƯ VIỆN, CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

2. ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN VỀ THƯ VIỆN, CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

 16:22 15/06/2020

Tóm tắt: Đội ngũ giảng viên, nội dung chương trình là điều kiện cần để phát huy chất lượng giáo dục thì hệ thống thư viện, cơ sở vật chất nhà trường cũng góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Để đáp ứng tốt nhu cầu học tập hiện nay, sinh viên phải có đầy đủ nguồn tài liệu học tập, nghiên cứu trước khi tham gia các tiết học trên lớp. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ quá trình học tập, nghiên cứu cũng cần được hoàn thiện, nâng cao. Vì vậy, việc nghiên cứu về thực trạng và những đánh giá của giảng viên, sinh viên về thư viện, cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên là rất cần thiết.
Từ khóa: Đánh giá, thư viện, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.

27. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NGHIỆP VỤ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP

27. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NGHIỆP VỤ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP

 22:57 24/06/2019

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lí các điều kiện vật chất, trang bị phương tiện thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy học nghiệp vụ theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp ở Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, bài viết đề xuất một số biện pháp bảo đảm điều kiện vật chất, trang bị phương tiện thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động dạy học nghiệp vụ ở Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp.
Từ khóa: cơ sở vật chất, trang bị phương tiện thiết bị, dạy học nghiệp vụ, quản lí hoạt động dạy học nghiệp vụ, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phát triển năng lực nghề nghiệp.

11.	Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động học tập của sinh viên các trường cao đẳng đào tạo theo hệ thống tín chỉ

11. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động học tập của sinh viên các trường cao đẳng đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 16:04 23/07/2017

Hệ thống tín chỉ yêu cầu trang thiết bị vật liệu như tài liệu tham khảo, thiết bị thị giác, internet,... để sinh viên thực hiện nhiệm vụ học tập vì thời gian học tập, tự học. Ở Việt Nam, hệ thống tín chỉ đã được thực hiện tại nhiều trường cao đẳng, nhưng cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu, do đó trong bài viết này đề xuất các giải pháp trang bị cơ sở vật chất cho hoạt động học tập của sinh viên trong hệ thống tín chỉ đại học.

2. Những nội dung quản lí cơ sở vật chất giáo dục ở các trường mầm non quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

2. Những nội dung quản lí cơ sở vật chất giáo dục ở các trường mầm non quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 15:18 27/02/2017

Bài báo trình bày về vấn đề đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ của quản lí cơ sở vật chất giáo dục ở các trường mầm non và các nội dung của nó: quản lí kế hoạch hoá, quản lí thực hiện mục tiêu, chức năng khai thác các loại hình quản lí vật chất giáo dục, quản lí khai thác, sử dụng và bảo quản, kiểm tra đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất giáo dục.

12. Tăng cường quản lí cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu dạy học theo quan điểm phân hóa

12. Tăng cường quản lí cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu dạy học theo quan điểm phân hóa

 10:10 10/01/2017

Bài báo trình bày biện pháp tăng cường quản lí cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu dạy học theo quan điểm phân hóa rút ra từ những biện pháp được đề xuất từ kết qủa nghiên cứu thực trạng dạy học và quản lí dạy học theo quan điểm phân hóa ở trường trung học phổ thông hiện nay.

8. Cơ sở vật chất của các trường đại học thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ - thực trạng và giải pháp

8. Cơ sở vật chất của các trường đại học thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ - thực trạng và giải pháp

 15:40 24/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học, một số giải pháp quản lí cơ sở vật chất cần thực hiện song song với đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học nhằm đảm bảo điều kiện thực hiện đào tạo theo hệ thống tin chỉ.

4. Cải thiện cơ sở vật chất, cảnh quan và không gian kiến trúc góp phần xây dựng môi trường văn hóa thẩm mĩ trong các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay

4. Cải thiện cơ sở vật chất, cảnh quan và không gian kiến trúc góp phần xây dựng môi trường văn hóa thẩm mĩ trong các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay

 10:15 14/09/2016

Bài viết trình bày khái niệm và thực trạng về cảnh quan và không gian kiến trúc trong nhà trường, cơ sở vật chất của nhà trường; từ đó đề xuất một số biện pháp về đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng môi trường văn hóa thẩm mĩ trong các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay.

7. Một số giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo dục quốc phòng và an ninh

7. Một số giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo dục quốc phòng và an ninh

 13:38 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo dục quốc phòng - an ninh.
Từ khóa: giải pháp, đảm bảo, cơ sở vật chất, giáo dục quốc phòng - an ninh.

6. Quản lí cơ sở vật chất và thiết bị trường học trong trường cao đẳng

6. Quản lí cơ sở vật chất và thiết bị trường học trong trường cao đẳng

 10:11 05/08/2016

Bài viết trình bày về quản lí trường học; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; nguyên tắc, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và yêu cầu cụ thể đối với công tác quản lí lĩnh vực cơ sở vật chất trong nhà trường.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây