2. TƯ TƯỞNG CẢI CÁCH GIÁO DỤC CỦA NGUYỄN TRƯỜNG TỘ  VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI GIÁO DỤC  Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

2. TƯ TƯỞNG CẢI CÁCH GIÁO DỤC CỦA NGUYỄN TRƯỜNG TỘ VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 18:20 28/10/2019

Tóm tắt: Nguyễn Trường Tộ là một trong những người mở đầu cho xu hướng cải cách đất nước ở nước ta cuối thế kỉ XIX. Những đề nghị cải cách của Ông có hệ thống và toàn diện bao gồm tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; trong đó, lĩnh vực ông quan tâm nhiều là cải cách giáo dục. Những tư tưởng cải cách của ông thể hiện một tầm nhìn và tư duy mới nhằm đáp ứng yêu cầu của lịch sử dân tộc, bảo về chủ quyền và phát triển đất nước. Bài viết làm rõ nội dung tư tưởng cải cách giáo dục của Nguyễn Trường Tộ, từ đó rút ra một số ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục ở nước ta giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Nguyễn Trường Tộ, cải cách, cải cách giáo dục.

62.	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

62. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

 20:01 23/07/2017

Công nghệ thông tin đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển nền giáo dục ngày nay. Để nâng cao chất lượng thông tin ứng dụng và công nghệ trong giảng dạy và đáp ứng nhu cầu cải cách giáo dục, một số vấn đề phải được các nhà quản lí và giáo viên xem xét, cụ thể là lựa chọn các chủ đề thích hợp, phác thảo nội dung trình bày, lựa chọn màn hình thích hợp như kích thước phông chữ, màu chữ, sơ đồ, bảng...

2.	Vai trò của cán bộ quản lí giáo dục đối với đổi mới và phát triển toàn diện giáo dục

2. Vai trò của cán bộ quản lí giáo dục đối với đổi mới và phát triển toàn diện giáo dục

 15:54 23/07/2017

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực cho giáo dục trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hóa, cải cách giáo dục là vấn đề bức thiết. Mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và để đạt được mục tiêu này, đội ngũ giáo viên đóng vai trò chủ chốt, đặc biệt là các nhà quản lí giáo dục. Bài viết phân tích vai trò của đội ngũ giáo dục đối với cải cách giáo dục toàn diện.

82.	Cải cách giáo dục và một số kinh nghiệm về quản lí và phát triển giáo dục ở Hàn Quốc

82. Cải cách giáo dục và một số kinh nghiệm về quản lí và phát triển giáo dục ở Hàn Quốc

 15:20 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Chính sách giáo dục của Hàn Quốc; - Cải cách giáo dục ở Hàn Quốc; - Một số kinh nghiệm về quản lí và phát triển giáo dục của Hàn Quốc.

51.	Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn trung học cơ sở tại Thành phố Hải Phòng theo tiếp cận phát triển năng lực người học

51. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn trung học cơ sở tại Thành phố Hải Phòng theo tiếp cận phát triển năng lực người học

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Dạy học môn ngữ văn theo tiếp cận phát triển năng lực người học; - Thực trạng dạy học môn ngữ văn tại một số trường Trung học Cơ sở Thành phố Hải Phòng hiện nay; - Yêu cầu dạy học môn ngữ văn ở một số trường Trung học Cơ sở theo tiếp cận phát triển năng lực người học; - Một số giải pháp quản lí hoạt động dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thành phố Hải Phòng theo tiếp cận phát triển năng lực người học.

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo của trường Cao đẳng Sư phạm Bắc ninh đáp ứng yêu cầu đổ mới giáo dục phổ thông

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo của trường Cao đẳng Sư phạm Bắc ninh đáp ứng yêu cầu đổ mới giáo dục phổ thông

 16:21 04/04/2017

Cải cách giáo dục hiện nay đã đưa ra yêu cầu cấp bách cho những trường đào tạo giáo viên, bắt buộc các đơn vị phải đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp. Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đang chỉ đạo cải cách đào tạo cơ bản và toàn diện để phù hợp với xu hướng chung. Từ góc độ của người quản lí, bài báo đưa ra một số giải pháp để cải thiện hiệu quả giảng dạy của trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh nhằm đáp ứng yêu cầu của cải cách giáo dục chung.

2. Xu thế đổi mới giáo dục ở một số quốc gia và Việt Nam trước bối cảnh hiện nay

2. Xu thế đổi mới giáo dục ở một số quốc gia và Việt Nam trước bối cảnh hiện nay

 15:56 13/02/2017

Bài báo trình bày xu thế đổi mới giáo dục ở một số quốc gia trên thế giới; thành tựu cải cách giáo dục ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra trước bối cảnh hiện nay.

22. Khái quát về các xu hướng cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới

22. Khái quát về các xu hướng cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới

 15:51 04/01/2017

Bài báo giới thiệu ba xu hướng cải cách giáo dục tiêu biểu đã làm thay đổi toàn diện nền giáo dục trên thế giới đồng thời ảnh hưởng mạnh mẽ đến hệ thống giáo dục Việt Nam.

17. Vài nét khái quát về tài liệu dạy học môn Ngữ văn ở Việt Nam từ năm 1945 đến trước cải cách giáo dục lần thứ 2 năm 1956

17. Vài nét khái quát về tài liệu dạy học môn Ngữ văn ở Việt Nam từ năm 1945 đến trước cải cách giáo dục lần thứ 2 năm 1956

 10:36 19/09/2016

Tóm tắt: Năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đứng trước vô vàn khó khăn và thử thách về mọi mặt: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Để diệt giặc dốt, nâng cao dân trí và cải thiện nền giáo dục, Chính phủ Việt Nam mới đã tiến hành đồng thời hai việc lớn là phát động phong trào bình dân học vụ và tiến hành biên soạn sách giáo khoa phục vụ cho nền giáo dục của nước Việt Nam mới. Bài viết khái quát vài nét về tài liệu dạy học môn Ngữ văn ở Việt Nam từ năm 1945 đến trước cải cách giáo dục lần thứ 2 năm 1956.
Từ khóa: tài liệu dạy học, Ngữ văn, 1945, cải cách giáo dục, 1956.

3. Tư tưởng cải cách giáo dục của Phan Châu Trinh

3. Tư tưởng cải cách giáo dục của Phan Châu Trinh

 13:23 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về tính tất yếu của việc cải cách giáo dục Việt Nam cuối thế kỉ XIX; phê phán nền giáo dục phong kiến - thực dân; tư tưởng cải cách giáo dục của Phan Châu Trinh và những bài học kinh nghiệm.
Từ khóa: tư tưởng, cải cách giáo dục, Phan Châu Trinh.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây