44. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY HỌC  CHO GIÁO VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP TIỂU HỌC TỈNH HÒA BÌNH HƯỚNG TỚI ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

44. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO GIÁO VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP TIỂU HỌC TỈNH HÒA BÌNH HƯỚNG TỚI ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

 10:09 23/08/2017

Năng lực giảng dạy của giáo viên là một trong những điều kiện tiên quyết để thực hiện hiệu quả sự đổi mới trong giáo dục. Tuy nhiên, hiện nay giáo dục của tỉnh Hòa Bình đang phải đối mặt với những thách thức về năng lực giảng dạy, đặc biệt là giáo viên người dân tộc thiểu số. Bài viết này đã kiểm tra năng lực giảng dạy của các giáo viên người dân tộc thiểu số Thái, H’Mông, Dao, Tày ở các trường tiểu học và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên. Kết quả cho thấy, giáo viên người dân tộc thiểu số thường gặp khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động giảng dạy, sử dụng phương pháp giảng dạy và cơ sở vật chất giảng dạy, kiến thức về các môn học và sử dụng tiếng Việt. Bài viết đề xuất các giải pháp thích hợp với mục tiêu thay đổi tình hình hiện tại của địa phương.

17. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các buổi thảo luận ở Trường Chính trị tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay

17. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các buổi thảo luận ở Trường Chính trị tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay

 10:52 07/08/2017

Tóm tắt: Nhiệm vụ trọng tâm của các trường chính trị đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lí luận chính trị - hành chính đội ngũ cán bộ chủ chốt cho địa phương. Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở Trường Chính trị cần đổi mới phương pháp giảng dạy, trong đó thảo luận là một giải pháp tích cực. Trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ tình hình hiện nay của các cuộc thảo luận tại Trường Chính trị tỉnh Thái Bình trong thời gian hiện tại, trên cơ sở đó, một số giải pháp đề xuất.
Từ khoá: giải pháp, cải tiến, hiệu quả, thảo luận, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình.

44.	 Thử nghiệm và cải tiến một số thí nghiệm trong chương “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” và chương “Cảm ứng” (Sinh học 11)

44. Thử nghiệm và cải tiến một số thí nghiệm trong chương “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” và chương “Cảm ứng” (Sinh học 11)

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày của thực hành, thí nghiệm trong Sinh học, tác giả đưa ra nguyên tắc thử nghiệm và cải tiến các thí nghiệm, quy trình thử nghiệm và cải tiến thí nghiệm.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây