43. XÂY DỰNG CẤU TRÚC VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC THEO TIẾP CẬN CẤU TRÚC

43. XÂY DỰNG CẤU TRÚC VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC THEO TIẾP CẬN CẤU TRÚC

 06:19 04/09/2019

Tóm tắt: Xây dựng được bảng “Cấu trúc và các tiêu chí đánh giá năng lực của HS” có ý nghĩa rất quan trọng trong dạy học. Đây là cơ sở để GV có định hướng đúng trong thiết kế các hoạt động dạy - học. Nội dung bài viết này của tác giả muốn chia sẻ với các bạn đồng nghiệp về việc xây dựng bảng “Cấu trúc và tiêu chí đánh giá năng lực của HS” theo tiếp cận cấu trúc trong dạy học môn Sinh học ở trường phổ thông.
Từ khóa: Tiêu chí, năng lực, cấu trúc.

08. Nghiên cứu đề xuất cấu trúc năng lực thực hiện của giáo viên toán

08. Nghiên cứu đề xuất cấu trúc năng lực thực hiện của giáo viên toán

 08:58 21/04/2019

Tóm tắt: Tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên là một xu hướng phổ biến hiện nay. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu lí luận về năng lực thực hiện để đề xuất cấu trúc năng lực thực hiện của giáo viên toán. Từ kết quả khảo sát các giảng viên đang đào tạo giáo viên Toán, thuộc 8 trường đại học ở Việt Nam, bài báo đưa ra cấu trúc của năng lực thực hiện của giáo viên toán dựa trên các kĩ năng chỉ báo, gồm có hai nhóm cơ bản là Kĩ năng phân tích chương trình và thiết kế tài liệu học tập và kĩ năng dạy học.
Từ khóa: năng lực thực hiện, giáo viên, Toán, kĩ năng, cấu trúc.

57. ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC  VÀ NGÔN NGỮ TRONG CÁC ĐOẠN PHIM QUẢNG CÁO CỦA MĨ VÀ VIỆT NAM  VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI,  KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

57. ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ NGÔN NGỮ TRONG CÁC ĐOẠN PHIM QUẢNG CÁO CỦA MĨ VÀ VIỆT NAM VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI, KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 06:12 04/01/2019

Tóm tắt: Quảng cáo phim truyện ngày nay là một phương tiện quảng cáo quan trọng và thông dụng trong ngành công nghiệp điện ảnh. Một diễn ngôn quảng cáo phim tốt có thể thu hút số lượng lớn khán giả đến rạp. Để nâng cao hiệu quả của quảng cáo phim truyện, cấu trúc và ngôn ngữ sử dụng trong đó cần được lựa chọn một cách kĩ càng. Việc phân tích diễn ngôn quảng cáo có thể nói là một lĩnh vực quan trọng của TEFL (Dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ), ESP (tiếng Anh chuyên ngành) và văn hóa ngôn ngữ nói riêng, chuyên ngành Ngôn ngữ học nói chung. Bài viết nhận diện, tìm hiểu, so sánh diễn ngôn quảng cáo phim truyện của Mĩ và Việt Nam để thấy được những khác biệt về cấu trúc diễn ngôn và đặc điểm ngôn ngữ, qua đó cung cấp kiến giải, góp phần vào việc nghiên cứu ngôn ngữ và giảng dạy.
Từ khóa: Quảng cáo phim truyện, so sánh đối chiếu, cấu trúc, từ vựng, tu từ.

16. Chương trình và sách giáo khoa ngôn ngữ cấp tiểu học của một số nước trên thế giới và đề xuất về cấu trúc sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học trong giai đoạn mới

16. Chương trình và sách giáo khoa ngôn ngữ cấp tiểu học của một số nước trên thế giới và đề xuất về cấu trúc sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học trong giai đoạn mới

 06:46 06/04/2018

Tóm tắt: Việc nghiên cứu và đề xuất mô hình sách giáo khoa đáp ứng chủ trương đổi mới giáo dục, phù hợp với chương trình giáo dục phát triển năng lực là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Bài viết đã mô tả, phân tích sách giáo khoa ngôn ngữ cấp tiểu học của Hoa Kì, Pháp, Nga; trên cơ sở đó đề xuất cấu trúc sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học trong giai đoạn mới.
Từ khoá: Sách giáo khoa, sách giáo khoa Tiếng Việt, cấu trúc, giáo dục phổ thông.

80.	Thực trạng đội ngũ giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

80. Thực trạng đội ngũ giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

 11:42 23/07/2017

Bài báo phân tích tình hình đội ngũ cán bộ giảng dạy tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ về số lượng, cơ cấu, trình độ đào tạo, đánh giá những thuận lợi và bất lợi đối với phát triển giáo dục. Thực trạng này là cơ sở để các nhà quản lí tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của Trường.

1. Tìm hiểu cấu trúc và tính chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

1. Tìm hiểu cấu trúc và tính chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

 22:12 12/02/2017

Bài báo trình bày một số suy nghĩ bước đầu về tìm hiểu cấu trúc, nội dung và tính chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh hiện tại và tương lai.

17. Một số vấn đề về cấu trúc lại hệ thống giáo dục theo hướng “mở, liên thông” đáp ứng nhu cầu người học và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội

17. Một số vấn đề về cấu trúc lại hệ thống giáo dục theo hướng “mở, liên thông” đáp ứng nhu cầu người học và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội

 06:28 07/02/2017

Tóm tắt: Bài báo trình bày các nguyên tắc cấu trúc lại hệ thống giáo dục; đề xuất biên pháp cấu trúc lại hệ thống giáo dục và cách thực hiện các biện pháp đó nhằm đưa hệ thống giáo dục theo hướng mở, liên thông theo định hướng nhu cầu người học nhu cầu xã hội và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Từ khóa: Cấu trúc, hệ thống giáo dục, nhu cầu người học.

17. Cấu trúc lại nội dung và một số đề xuất trong dạy học  bài “Phản ứng oxi hóa –khử” nhằm phát triển tư duy cho học sinh phổ thông

17. Cấu trúc lại nội dung và một số đề xuất trong dạy học bài “Phản ứng oxi hóa –khử” nhằm phát triển tư duy cho học sinh phổ thông

 03:43 26/10/2016

Bài báo giới thiệu một số đề xuất trong dạy học bài “Phản ứng oxi hóa –khử” trong sắp xếp lại nội dung bài và một số kiến thức nâng cao nhằm phát triển tư duy cho học sinh phổ thông.

13. Tìm hiểu cấu trúc ngôn ngữ phủ định theo dạng “có mà không” trong thơ văn Nguyễn Khuyến

13. Tìm hiểu cấu trúc ngôn ngữ phủ định theo dạng “có mà không” trong thơ văn Nguyễn Khuyến

 05:20 24/10/2016

Bài báo trình bày phương thức tiếp cận cấu trúc ngôn ngữ giúp người đọc nắm bắt được chủ đề tư tưởng và thủ pháp nghệ thuật, ý nghĩa cơ bản của tác phẩm văn học qua cấu trúc ngôn ngữ phủ định theo dạng “có mà không” trong thơ văn Nguyễn Khuyến.

14. Cấu trúc bài “Cách mạng công nghiệp ở châu Âu” trong sách giáo khoa Lịch sử trung học phổ thông của Pháp và Việt Nam - Những điểm tương đồng và khác biệt

14. Cấu trúc bài “Cách mạng công nghiệp ở châu Âu” trong sách giáo khoa Lịch sử trung học phổ thông của Pháp và Việt Nam - Những điểm tương đồng và khác biệt

 05:48 19/09/2016

Một trong những biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học Lịch sử chính là việc biên soạn, xây dựng lại chương trình và sách giáo khoa. Trong bối cảnh chúng ta đang xem xét xây dựng, biên soạn chương trình và sách giáo khoa mới, việc học hỏi kinh nghiệm của các nước có nền giáo dục phát triển, trong đó có Cộng hòa Pháp là điều hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nền giáo dục nước nhà. Bài viết đề cập đến vấn đề này.

18. Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần Di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên

18. Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần Di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên

 04:48 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm năng lực; vấn đề và năng lực giải quyết vấn đề; một số nghiên cứu về năng lực giải quyết vấn đề; cấu trúc của năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học Di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên; ví dụ minh họa về sự biểu hiện của các kĩ năng trong năng lực giải quyết vấn đề ứng với các loại tình huống khác nhau.
Từ khóa: cấu trúc, năng lực giải quyết vấn đề, dạy học, Di truyền học, trung học phổ thông chuyên.

2. Bàn về cấu trúc nội dung môn Công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015

2. Bàn về cấu trúc nội dung môn Công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015

 04:06 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày mục tiêu của giáo dục phổ thông; khái niệm về kĩ thuật, công nghệ; xây dựng cấu trúc nội dung chương trình môn Công nghệ.
Từ khóa: cấu trúc, nội dung, Công nghệ, chương trình, giáo dục, phổ thông, sau 2015.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây