16. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

16. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 05:06 08/07/2019

Tóm tắt: Cố vấn học tập đóng vai trò quan trọng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Ở Trường Đại học Vinh, vai trò và nhiệm vụ của cố vấn học tập đã được quan tâm bởi chúng là chìa khóa dẫn tới thành công trong tiến trình đào tạo. Bài viết trình bày thực trạng hoạt động của cố vấn học tập ở Trường Đại học Vinh, chỉ ra những vấn đề đang còn tồn tại và nguyên nhân của nó trong hoạt động cố vấn học tập tại Trường Đại học Vinh. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cố vấn học tập ở Trường Đại học Vinh.
Từ khóa: Cố vấn học tập, hoạt động cố vấn học tập.

13. VAI TRÒ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

13. VAI TRÒ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 23:25 10/04/2019

Tóm tắt: Trong hình thức đào tạo theo tín chỉ, cố vấn học tập có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sinh viên khi học tập tại trường đại học. Bài viết đề cập đến các mô hình cố vấn học tập đã và đang áp dụng tại trường Đại học Đồng Tháp và những ảnh hưởng của mô hình, hoạt động cố vấn đến chất lượng học tập của sinh viên, đồng thời phân tích ưu và nhược điểm từ những mô hình cố vấn học tập; từ đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên từ công tác cố vấn học tập tại trường.
Từ khóa: cố vấn học tập, nâng cao, chất lượng học tập của sinh viên.

59.	 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thông qua công tác giáo viên chủ nhiệm – cố vấn học tập ở các trường đại học

59. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thông qua công tác giáo viên chủ nhiệm – cố vấn học tập ở các trường đại học

 04:41 19/07/2017

Bài báo trình bày về vai trò của giáo viên chủ nhiệm – cố vấn học tập ở trường đại học và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học thông qua công tác GVCN – CVHT.

24.	Thực trạng và giải pháp quản lí đội ngũ cố vấn học tập tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

24. Thực trạng và giải pháp quản lí đội ngũ cố vấn học tập tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

 23:34 13/07/2017

Bài viết trình bày thực trạng quản lí đội ngũ cố vấn học tập tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ; từ đó trình bày một số giải pháp quản lí đội ngũ cố vấn học tập tại nhà Trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

71. Phát triển mô hình cố vấn học tập ở trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay

71. Phát triển mô hình cố vấn học tập ở trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay

 04:07 13/07/2017

Bài viết trình bày về cố vấn học tập và nhiệm vụ cơ bản của cố vấn học tập; kết quả thực hiện công tác cố vấn học tập tại trường Đại học Đồng Tháp trong năm học 2015-2016; từ đó đưa ra một số kết luận và khuyến nghị về việc phát triển mô hình cố vấn học tập tại nhà trường.

10. Một số nội dung của công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ Hoa kì và kinh nghiệm đối với Việt Nam

10. Một số nội dung của công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ Hoa kì và kinh nghiệm đối với Việt Nam

 20:46 19/02/2017

Bài báo trình bày một số nội dung của công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ Hoa Kì, thực trạng công tác cố vấn học tập và kinh nghiệm đối với các trường đại học Việt Nam.

13. Đẩy mạnh công tác cố vấn học tập và tư vấn sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường đại học theo học chế tín chỉ

13. Đẩy mạnh công tác cố vấn học tập và tư vấn sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường đại học theo học chế tín chỉ

 03:04 04/01/2017

Bài báo trình bày phát triển công tác cố vấn học tập và một số yêu cầu đặt ra đối với công tác công tác cố vấn học tập ở trường đại học cùng những khó khăn của các trường đại học nước ta và một số gợi mở cho công tác tư vấn sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường đại học theo học chế tín chỉ.

6. Một số vấn đề lí luận về hoạt động tư vấn học tập cho sinh viên của cố vấn học tập ở các trường đại học

6. Một số vấn đề lí luận về hoạt động tư vấn học tập cho sinh viên của cố vấn học tập ở các trường đại học

 04:42 29/09/2016

Tóm tắt: Xuất phát từ thực tế trong các trường đại học hiện nay, cố vấn học tập còn lúng túng khi trợ giúp sinh viên trong quá trình học tập, bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động tư vấn học tập cho sinh viên của cố vấn học tập và tập trung phân tích 4 nội dung cố vấn học tập cần tư vấn cho sinh viên, đó là: xây dựng kế hoạch học tập, phương pháp học theo học chế tín chỉ, hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn hướng nghiệp và việc làm và các yêu cầu đối với một cố vấn học tập để hoạt động tư vấn đạt hiệu quả.
Từ khóa: tư vấn học tập, sinh viên, cố vấn học tập, trường đại học

2. Nâng cao vai trò của cố vấn học tập trong các trường cao đẳng học chế tín chỉ học chế tín chỉ

2. Nâng cao vai trò của cố vấn học tập trong các trường cao đẳng học chế tín chỉ học chế tín chỉ

 23:40 28/08/2016

Bài báo trình bày những phân tích về hoạt động học tập của sinh viên các trường cd sư phạm theo học chế tín chỉ; cố vấn học tập và vai trò của cố vấn học tập đối với hoạt động học tập của sinh viên; một số biện pháp nâng cao vai trò của cố vấn học tập trong quản lí học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây