09. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

09. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

 11:19 20/01/2020

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường sư phạm nói chung và sinh viên chuyên ngành Giáo dục mầm non nói riêng luôn được coi trọng, bởi nghề dạy học là nghề “dùng nhân cách để giáo dục nhân cách”. Bài viết trình bày đặc thù của nghề giáo viên mầm non, tìm hiểu thực trạng đạo đức của giáo viên mầm non; từ đó, đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên trong thời gian tới.
Từ khóa: Đạo đức, nghề nghiệp, sinh viên, sư phạm, Mầm non, Cao đẳng sư phạm, Điện Biên.

11. Kết quả của việc thực hiện các biện pháp phối hợp nhằm đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

11. Kết quả của việc thực hiện các biện pháp phối hợp nhằm đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

 15:53 05/01/2020

Tóm tắt: Nhằm tăng cường các hoạt động bổ trợ, nâng cao kĩ năng hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội, năm học 2017 - 2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã tổ chức đào tạo theo các biện pháp phối hợp và tiến hành tổng kết đánh giá chất lượng khóa đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên theo hình thức phối hợp.
Từ khóa: Kĩ năng mềm, kết quả, biện pháp phối hợp, cao đẳng sư phạm.

46. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC PHÂN HÓA VÀO DẠY HỌC HỌC PHẦN “ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM 1” Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

46. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC PHÂN HÓA VÀO DẠY HỌC HỌC PHẦN “ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM 1” Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 13:06 30/06/2018

Tóm tắt: Dạy học phân hóa là một quan điểm dạy học được sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây. Áp dụng quan điểm dạy học phân hóa vào việc giảng dạy cho sinh viên ngành Địa lí trong trường Cao đẳng sư phạm là điều rất cần thiết. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến các hình thức dạy học phân hóa trong bộ môn Địa lí tự nhiên Việt Nam 1 ở trường CĐSP Hà Tây như dạy học theo nhóm, dạy học dự án, dạy học theo hợp đồng…
Từ khóa: Dạy học phân hóa, Cao đẳng Sư phạm, Địa lí tự nhiên Việt Nam 1.

34. DẠY HỌC TOÁN CƠ BẢN THEO HƯỚNG LIÊN MÔN GIÚP SINH VIÊN  VẬN DỤNG, GẮN KẾT KIẾN THỨC MÔN HỌC VỚI CÁC MÔN HỌC KHÁC THÔNG QUA CÁC BÀI TOÁN THỰC TIỄN

34. DẠY HỌC TOÁN CƠ BẢN THEO HƯỚNG LIÊN MÔN GIÚP SINH VIÊN VẬN DỤNG, GẮN KẾT KIẾN THỨC MÔN HỌC VỚI CÁC MÔN HỌC KHÁC THÔNG QUA CÁC BÀI TOÁN THỰC TIỄN

 09:45 23/08/2017

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất biện pháp tác động vào quá trình dạy học một số môn Toán cơ bản theo hướng vận dụng Toán học vào thực tiễn thông qua dạy học liên môn, nhằm giúp sinh viên đạt được mục tiêu “kép”: sinh viên biết vận dụng kiến thức Toán cơ bản vào thực tiễn cuộc sống và thực tiễn dạy cho học sinh trung học cơ sở theo hướng này.

54.	Xây dựng chủ đề tích hợp khoa học tự nhiên trong dạy học ở trường trung học cơ sở cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

54. Xây dựng chủ đề tích hợp khoa học tự nhiên trong dạy học ở trường trung học cơ sở cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

 11:01 14/07/2017

Bài viết trình bày một số phân tích về tích hợp; nguyên tắc xây dựng chuyên đề tích hợp; quy trình xây dựng chuyên đề tích hợp.

64.	Dạy học Toán cơ bản ở trường Cao đẳng Sư phạm theo hướng tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn

64. Dạy học Toán cơ bản ở trường Cao đẳng Sư phạm theo hướng tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Một số khái niệm và quy trình vận dụng toán học vào thực tiễn; - Một số biện pháp sư phạm tác động vào quá trình dạy học Toán theo hướng tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn; - Một số minh họa biện pháp: Bài toán thực tiễn được xây dựng nhằm gợi động cơ cho sinh viên trong học tập. Bài toán thực tiễn được xây dựng trong giai đoạn xây dựng lí thuyết của bài học. Bài toán thực tiễn được xây dựng trong giai đoạn củng cố bài học.

25. Một số biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong giai đoạn hiện nay

25. Một số biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong giai đoạn hiện nay

 08:25 28/02/2017

Bài báo trình bày về một số biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong giai đoạn hiện nay: lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong dạy học; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; rèn luyện nội quy, quy chế sinh hoạt học tập.

17. Tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học cho sinh viên ngành Toán ở các trường cao đẳng sư phạm

17. Tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học cho sinh viên ngành Toán ở các trường cao đẳng sư phạm

 15:16 22/02/2017

Bài báo định hướng tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học cho sinh viên ngành Toán ở các trường cao đẳng sư phạm và đề xuất một số tình huống phát triển thành các bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học toán cho sinh viên ở các trường cao đẳng.

6. Tìm hiểu kĩ năng giao tiếp sư phạm của sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Tuyên Quang

6. Tìm hiểu kĩ năng giao tiếp sư phạm của sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Tuyên Quang

 15:44 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng và giải pháp rèn luyện kĩ năng giao tiếp sư phạm của sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Tuyên Quang.

4. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho cán bộ, giảng viên Trường cao đẳng sư phạm trung ương

4. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho cán bộ, giảng viên Trường cao đẳng sư phạm trung ương

 14:12 17/02/2017

Bài báo trình bày mục đích, nội dung biện pháp tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho cán bộ, giảng viên Trường cao đẳng sư phạm trung ương.

5. Sử dụng phương pháp dạy và học tích cực nhằm giáo dục tính kỉ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm

5. Sử dụng phương pháp dạy và học tích cực nhằm giáo dục tính kỉ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm

 15:04 04/01/2017

Bài báo giới thiệu phương pháp dạy và học tích cực, tính kỷ luật học tập và một số kĩ thuật dạy và học tích cực nhằm giáo dục tính kỉ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm.

16. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm

16. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm

 09:00 01/11/2016

Bài báo trình bày Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên theo học chế tín chỉ qua phát huy tính tích cực, sáng tạo và hứng thú của sinh viên.

16. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm

16. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm

 09:00 01/11/2016

Bài báo trình bày Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên theo học chế tín chỉ qua phát huy tính tích cực, sáng tạo và hứng thú của sinh viên.

6. Giải pháp đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm Quảng Trị theo hướng tiếp cận thực tiễn

6. Giải pháp đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm Quảng Trị theo hướng tiếp cận thực tiễn

 15:09 03/10/2016

Bài viết trình bày thực tiễn về việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở trường cao đẳng sư phạm Quảng Trị; đề xuất một số giải pháp rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo hướng tiếp cận thực tiễn.

9. Thực trạng vận dụng các phương pháp dạy học theo dự án vào môn Giáo dục học trong các trường cao đẳng sư phạm hiện nay

9. Thực trạng vận dụng các phương pháp dạy học theo dự án vào môn Giáo dục học trong các trường cao đẳng sư phạm hiện nay

 16:57 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày và đánh giá thực trạng vận dụng các phương pháp dạy học theo dự án vào dạy học môn Giáo dục học ở một số trường cao đẳng sư phạm hiện nay, về: nhận thức và đánh giá về phương pháp dạy học theo dự án trong môn Giáo dục học của giảng viên; những khó khăn giảng viên thường gặp khi vận dụng phương pháp này vào dạy môn học; đánh giá của giảng viên về thái độ học tập của sinh viên khi vận dụng các phương pháp dạy học theo dự án vào dạy học.
Từ khóa: phương pháp dạy học theo dự án, môn Giáo dục học, cao đẳng sư phạm

19. Thực nghiệm sư phạm về việc vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học giải tích ở trường cao đẳng sư phạm nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

19. Thực nghiệm sư phạm về việc vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học giải tích ở trường cao đẳng sư phạm nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

 08:54 27/09/2016

Bài viết đề cập mục đích và nội dung thực nghiệm sư phạm về việc vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học giải tích ở các trường cao đẳng sư phạm nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; đánh giá hiệu quả thực nghiệm sư phạm, cũng như rút ra một số kết luận về việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong tình hình hiện nay.

11. Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn giáo dục học tại các trường cao đẳng sư phạm hiện nay

11. Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn giáo dục học tại các trường cao đẳng sư phạm hiện nay

 08:37 27/09/2016

Phương pháp thảo luận nhóm là một trong những phương pháp dạy học tích cực, phát huy được tính chủ động, sáng tạo cho học sinh, sinh viên. Từ việc phân tích thực trạng dạy và học môn Giáo dục học ở các trường sư phạm, bài viết đề xuất quy trình cũng như chỉ rõ những điều kiện để thực hiện phương pháp thảo luận nhóm một cách có hiệu quả trong dạy học môn Giáo dục học ở các trường cao đẳng sư phạm hiện nay.

11. Năng lực thiết kế giáo án bài giảng theo hướng tích hợp của sinh viên cao đẳng sư phạm

11. Năng lực thiết kế giáo án bài giảng theo hướng tích hợp của sinh viên cao đẳng sư phạm

 10:31 19/09/2016

Tóm tắt: Đào tạo giáo viên trung học cơ sở theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện, trong đó năng lực dạy học tích hợp được xem là một trong những năng lực không thể thiếu cần hình thành ở sinh viên, nhằm đáp ứng đòi hỏi tất yếu của thực tiễn dạy học ở trung học cơ sở hiện nay và trong những năm tới.
Từ khóa: năng lực, thiết kế giáo án, bài giảng, tích hợp, sinh viên, cao đẳng sư phạm.

15. Dạy và học đánh giá môn học “ Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” theo hướng gắn với kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non ở Trường Cao đẳng Hải Dương

15. Dạy và học đánh giá môn học “ Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” theo hướng gắn với kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non ở Trường Cao đẳng Hải Dương

 10:29 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến yêu cầu tăng cường kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng; thực trạng dạy, học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; thực hiện việc dạy học, đánh giá môn học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo hướng gắn với kĩ năng nghề nghiệp.
Từ khóa: đánh giá, Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, kĩ năng nghề nghiệp, cao đẳng sư phạm, mầm non, Trường Cao đẳng Hải Dương.

14. Xây dựng tâm thế học hợp tác trong dạy học Ngữ Văn ở cao đẳng sư phạm xuất phát từ đặc trưng bộ môn

14. Xây dựng tâm thế học hợp tác trong dạy học Ngữ Văn ở cao đẳng sư phạm xuất phát từ đặc trưng bộ môn

 22:36 15/09/2016

Kĩ năng học hợp tác là một trong những kĩ năng học tập quan trọng, phù hợp với yêu cầu và phương thức đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng hiện nay. Người học phải tham gia trực tiếp vào hoạt động học tập bằng cách thảo luận, hỗ trợ, thuyết phục, phản biện, bảo vệ ý kiến của mình trước tập thể. Bài viết đề cập việc xây dựng tâm thế học hợp tác trong dạy học Ngữ Văn ở cao đẳng sư phạm xuất phát từ đặc trưng bộ môn với các nội dung chính như: xuất phát từ tính nghệ thuật của môn học; xuất phát từ yêu cầu đảm bảo tính khoa học của môn học.

18. Rèn luyện kĩ năng phản biện cho sinh viên ngành Văn ở trường cao đẳng sư phạm trong giờ làm việc nhóm

18. Rèn luyện kĩ năng phản biện cho sinh viên ngành Văn ở trường cao đẳng sư phạm trong giờ làm việc nhóm

 22:13 13/09/2016

Bài viết trình bày sự cần thiết của năng lực phản biện đối với sinh viên ngành Văn; xác định những vấn đề rèn luyện kĩ năng phản biện tích cực cho sinh viên ngành Văn hệ cao đẳng sư phạm: phải xây dựng được các nguyên tắc triển khai làm việc nhóm; thống nhất cụ thể về quy trình, các yêu cầu làm việc nhóm; sinh viên chú ý lắng nghe ý kiến tranh luận từ các nhóm; sinh viên cần có kĩ năng đặt câu hỏi; sinh viên phải có kĩ năng trình bày quan điểm.

23. Thực trạng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng sư phạm Luông Nặm Thà và hướng xây dựng quy hoạch phát triển đến năm 2020

23. Thực trạng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng sư phạm Luông Nặm Thà và hướng xây dựng quy hoạch phát triển đến năm 2020

 17:40 12/09/2016

Bài viết nêu lên thực trạng đội ngũ giảng viên cao đẳng sư phạm Luông Nặm Thà, tỉnh Luông Nặm Thà, Lào và đưa ra các giải pháp xây quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của này đến năm 2020.

7. Thực trạng kĩ năng giao tiếp của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Thái Bình

7. Thực trạng kĩ năng giao tiếp của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Thái Bình

 17:21 12/09/2016

Bài viết trình bày kết quả khảo sát 320 sinh viên năm thứ ba của trường cao đẳng sư phạm Thái Bình vào năm 2014 về những vấn đề: sinh viên tự đánh giá kĩ năng giao tiếp của bản thân; nội dung giao tiếp và kĩ năng giao tiếp. Từ đó rút ra một số kết luận định hướng cho việc đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao kĩ năng giao tiếp của sinh viên.

18. Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo để thiết kế hệ thống học trực tuyến học phần “Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non” cho sinh viên hệ cao đẳng sư phạm mầm non

18. Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo để thiết kế hệ thống học trực tuyến học phần “Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non” cho sinh viên hệ cao đẳng sư phạm mầm non

 10:52 28/08/2016

Bài viết trình bày: - Mạng xã hội học tập Edomodo gồm: Ưu điểm nổi bật của Edmodo, các tính năng của Edmodo, Edmodo giúp đẩy mạnh hoạt động dạy và học, Edmodo góp phần đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá; - Thực trạng dạy học học phần “Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non” của sinh viên hệ Cao đẳng sư phạm mầm non ở Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên; - Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo vào tổ chức dạy học học phần “Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non” cho sinh viên hệ Cao đẳng sư phạm mầm non Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên như: Mô hình của hệ thống học trực tuyến.

7. Những yêu cầu đặt ra đối với việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong nền kinh tế hội nhập và toàn cầu hóa

7. Những yêu cầu đặt ra đối với việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong nền kinh tế hội nhập và toàn cầu hóa

 10:50 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày quan điểm về những phẩm chất cơ bản của đạo đức nghề nghiệp giáo viên: thế giới quan khoa học, lí tưởng nghề nghiệp; lòng yêu nghề, lòng yêu trẻ, lòng nhân ái, vị tha của thầy giáo, thái độ tôn trọng nhân cách học sinh; trung thực và thẳng thắn; tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ của thầy giáo.
Từ khóa: đạo đức nghề nghiệp, giáo viên, cao đẳng sư phạm.

10. Yêu cầu về năng lực nghiệp vụ của giáo viên ở các trường cao đẳng sư phạm miền núi

10. Yêu cầu về năng lực nghiệp vụ của giáo viên ở các trường cao đẳng sư phạm miền núi

 15:37 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày quan niệm về năng lực dạy học và một số hoạt động góp phần phát triển năng lực dạy học; năng lực thực hành nghề nghiệp; năng lực tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện; năng lực xây dựng và phát triển chương trình; năng lực phát triển nghề nghiệp. Từ sự phân tích đó sẽ góp phần định hướng cho hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên của các trường cao đẳng sư phạm miền núi.
Từ khóa: yêu cầu, năng lực nghề nghiệp, giáo viên, cao đẳng sư phạm.

10. Những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng phương pháp dạy học vi mô ở một số trường cao đẳng sư phạm

10. Những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng phương pháp dạy học vi mô ở một số trường cao đẳng sư phạm

 08:17 22/08/2016

Dạy học vi mô cho phép rèn luyện các năng lực dạy học, giáo dục thông qua các bài học vi mô được thiết kế chu đáo, tiến hành dưới sự kiểm soát của giảng viên. Bài báo trình bày kết quả khảo sát những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng dạy học vi mô ở các trường cao đẳng sư phạm.

10. Sử dụng phiếu học tập trong tổ chức dạy học seminar học phần Lí luận văn học ở trường Cao đẳng Sư phạm nhằm phát huy năng lực tự học cho sinh viên

10. Sử dụng phiếu học tập trong tổ chức dạy học seminar học phần Lí luận văn học ở trường Cao đẳng Sư phạm nhằm phát huy năng lực tự học cho sinh viên

 11:31 13/08/2016

Bài báo trình bày năng lực tự học; sử dụng phiếu học tập khi tiến hành seminar trong quá trình dạy học học phần Lí luận văn học ở trường cao đẳng sư phạm nhằm phát huy năng lực tự học cho sinh viên.

10. Thực trạng và giải pháp dạy học thơ trữ tình trung đại Việt Nam ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

10. Thực trạng và giải pháp dạy học thơ trữ tình trung đại Việt Nam ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 19:48 07/07/2016

Bài báo trình bày thực trạng dạy học thơ trữ tình trung đại Việt Nam tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. Từ sự phân tích các kết quả khảo sát thực trạng, tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm hạn chế khoảng cách tiếp nhận, nâng cao hiệu quả dạy học văn học trung đại Việt Nam.

3. Tăng cường hợp tác quốc tế - Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành Tiếng Trung Quốc ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

3. Tăng cường hợp tác quốc tế - Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành Tiếng Trung Quốc ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 16:04 07/07/2016

Bài báo trình bày thực trạng liên kết đào tạo sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc ở trường CĐSP Lạng Sơn (xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo; tổ chức hoạt động đào tạo; một số thuận lợi và khó khăn). Từ đó, tác giả trình bày những đánh giá về chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc tại trường.

Từ khoá: đào tạo, sinh viên, tiếng Trung Quốc, cao đẳng sư phạm, Lạng Sơn

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây