16.	Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên ở trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên dạy học theo mô hình trường học mới ở trung học cơ sở hiện nay

16. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên ở trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên dạy học theo mô hình trường học mới ở trung học cơ sở hiện nay

 10:28 14/07/2017

Bài báo trình bày về mô hình trường học mới và những yêu cầu đặt ra tại các cơ sở đào tạo giáo viên nói chung và Trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn nói riêng; một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn nhằm đáp ứng thực tiễn đào tạo giáo viên dạy học theo mô hình trường học mới ở trung học cơ sở hiện nay.

17.	Một số biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng của cán bộ, giảng viên trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn

17. Một số biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng của cán bộ, giảng viên trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn

 10:28 14/07/2017

Bài viết trình bày một số vấn đề về thuật ngữ “nghiên cứu khoa học ứng dụng”; thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng của cán bộ, giảng viên trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn; một số biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của cán bộ, giảng viên nhà trường.

9. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

9. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

 16:08 03/05/2017

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn là một trong những cơ sở đào tạo thực hiện chuyển đổi dạy và học theo hệ thống tín chỉ. Sau một thời gian đầu tổ chức, thực hiện, chúng tôi nhận thấy một số vấn đề và bài viết này tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn cũng như đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường này.

7. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC – ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

7. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC – ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

 14:27 14/03/2017

7. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC – ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

6. Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong đào tạo giáo viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

6. Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong đào tạo giáo viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 11:12 04/09/2016

Bài báo trình bày một số biện pháp nâng cao hiệu quả vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong đào tạo giáo viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; một số hiệu quả vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong quá trình thực nghiệm đào tạo giáo viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

19. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giờ tập thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

19. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giờ tập thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 16:17 03/09/2016

Bài báo trình bày một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ tập ngoại khóa thể dục thể thao cho sinh viên trường Cao đẳng Lạng Sơn như: nâng cao nhận thức cho sinh viên về giờ tập thể dục thể thao ngoại khóa, kết hợp thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy nội khóa và ngoại khóa, tăng cường cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ giờ tập, vv….và những kết quả đạt được.

13. Tổ chức dạy học sưu tầm qua môn Văn học dân gian cho sinh viên ngành Việt Nam học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

13. Tổ chức dạy học sưu tầm qua môn Văn học dân gian cho sinh viên ngành Việt Nam học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 15:25 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về dạy học sưu tầm, điền dã; đặc điểm dạy học sưu tầm; các bước dạy học sưu tầm và một số kết quả thực nghiệm sư phạm.
Từ khóa: dạy học, sưu tầm, văn học dân gian, sinh viên, Việt Nam học, Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây