64. KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO TRONG CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

64. KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO TRONG CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

 15:02 19/12/2017

Tóm tắt: Trần Hưng Đạo nhà quân sự thiên tài, anh hùng kiệt xuất của dân tộc, tên tuổi của ông đã đi vào lịch sử nhân loại như một huyền thoại. Tài năng quân sự kiệt xuất của ông đã trực tiếp góp phần làm nên thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên thế kỉ XIII, đồng thời còn đặt cơ sở, nền móng cho việc xây dựng nền khoa học quân sự Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Bài viết này đề cập việc kế thừa và phát huy tư tưởng quân sự của Trần Hưng Đạo trong chính sách Giáo dục quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước ta.
Từ khóa: Tư tưởng quân sự Trần Hưng Đạo, chính sách giáo dục, quốc phòng an ninh.

78. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC TIẾNG MẸ ĐẺ  TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở ANH

78. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC TIẾNG MẸ ĐẺ TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở ANH

 09:43 11/07/2017

Bài viết này tập trung vào việc phân tích tiến trình phát triển của chính sách GD ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ trong các trường phổ thông tại Anh. Sử dụng phương pháp phân tích văn bản, bài viết khảo sát bốn giai đoạn phát triển kể từ năm 1870. Mỗi giai đoạn đều có những đặc trưng và sự kiện nổi bật. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tiếng Anh, với tư cách là ngôn ngữ mẹ đẻ trong các trường phổ thông ở Anh, đã phải trải qua rất nhiều trở lực để có được địa vị của một môn học nòng cốt trong chương trình GD của Anh hiện nay.

15. Sự phát triển của giáo dục đại học ngoài công lập cần những tư duy mới

15. Sự phát triển của giáo dục đại học ngoài công lập cần những tư duy mới

 10:34 26/05/2017

Tóm tắt: Hơn 20 năm phát triển giáo dục đại học ngoài công lập đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên tư duy quản lí nhà nước đã không phản ánh kịp sự phát triển nhanh, đa dạng của giáo dục đại học ngoài công lập đến nay đã vượt ra ngoài các khuôn khổ chính sách, thiếu hành lang pháp lý đang là điểm nghẽn của đại học ngoài công lập. Để giáo dục đại học ngoài công lập tiếp tục phát triển đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, rất cần những tư duy mới phù hợp với quy luật và xu hướng quốc tế.
Từ khóa: giáo dục đại học, ngoài công lập, giáo dục, chính sách giáo dục, tư duy giáo dục.

20. Khảo sát quá trình xây dựng và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo đối với đồng bào Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

20. Khảo sát quá trình xây dựng và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo đối với đồng bào Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

 14:38 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, khảo sát quá trình xây dựng và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo đối với đồng bào Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay; những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo đối với đồng bào Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó, tác giả đưa ra những kiến nghị nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo đối với đồng bào Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khóa: xây dựng, thực hiện, chính sách giáo dục, đào tạo, đồng bào Khmer, Đồng bằng sông Cửu Long.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây