63. THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN  GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

63. THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 18:21 04/01/2019

Tóm tắt: Chính sách có vai trò như những giải pháp, phương thức nhằm giải quyết vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển của xã hội, trong đó có giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, khi nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn như hiện nay thì giáo dục và đào tạo trở thành một vấn đề được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Bởi vậy, chính sách xã hội về giáo dục và đào tạo cũng ngày càng nhiều, ngày càng quan tâm đến việc đổi mới hệ thống giáo dục và tính công bằng xã hội. Bài viết tập trung phân tích những kết quả đạt được trong việc phát huy vai trò của chính sách xã hội đối với phát triển giáo dục và đào tạo ở TP. Hồ Chí Minh.
Từ khóa: vai trò, chính sách xã hội, giáo dục và đào tạo, TP. Hồ Chí Minh.

67. Tăng cường giáo dục đề nâng cao nhận thức cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức về chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay

67. Tăng cường giáo dục đề nâng cao nhận thức cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức về chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay

 15:07 13/07/2017

Bài viết trình bày về các chính sách xã hội dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên đang thực hiện tại trường Đại học Hồng Đức; thực trạng nhận thức và một số biện pháp tăng cường giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên trường Đại học Hồng Đức về chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

03. Hồ Chí Minh với việc thiết kế hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách xã hội

03. Hồ Chí Minh với việc thiết kế hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách xã hội

 14:11 09/07/2017

Tóm tắt: Xây dựng hệ thống chính trị cùng với việc thực hiện chính sách xã hội là vấn đề cơ bản, nhất quán, xuyên suốt trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết làm sáng tỏ vai trò của Người với việc thiết kế hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách xã hội gắn liền với những giai đoạn cơ bản của cách mạng Việt Nam: từ 1911 - 1920; từ 1920 - 1930; từ 1930 - 1945; từ 1945 - 1946; từ 1946 - 1969.
Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh, hệ thống chính trị, chính sách xã hội.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây