01. Một số nội dung về quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ của hiệu trưởng các trường mầm non huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

01. Một số nội dung về quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ của hiệu trưởng các trường mầm non huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 14:47 12/06/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến những nội dung chính trong quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non, bao gồm 06 nội dung: 1) Xây dựng kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng; 2) Tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng; 3) Quản lí các nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng; 4) Tổ chức bồi dưỡng giáo viên và nhân viên kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng; 5) Xây dựng môi trường chăm sóc, nuôi dưỡng; 6) Kiểm tra hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non.
Từ khóa: Chăm sóc, nuôi dưỡng, trẻ từ 3 tháng đến 5 tuổi, quản lí.

06. Thực trạng hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên tại một số trường mầm non ở Hà Nội

06. Thực trạng hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên tại một số trường mầm non ở Hà Nội

 19:53 21/04/2019

Tóm tắt Tác giả nghiên cứu thực trạng hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên mầm non tại một số trường mầm non Hà Nội về các vấn đề liên quan, đó là: nhận thức của giáo viên về hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm, quá trình tổ chức và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả viết sáng kiến kinh nhiệm của giáo viên. Từ đó, đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
Từ khóa: Sáng kiến kinh nghiệm, biện pháp, trường mầm non, chăm sóc, giáo dục trẻ.

9. KĨ NĂNG PHỐI HỢP CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON VỚI PHỤ HUYNH  TRONG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ

9. KĨ NĂNG PHỐI HỢP CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON VỚI PHỤ HUYNH TRONG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ

 09:07 16/11/2017

Tóm tắt: Đối với giáo dục mầm non, việc hợp tác với phụ huynh trong chăm sóc và giáo dục trẻ có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Tạo sự liên kết và thống nhất giữa trường mầm non và gia đình về nội dung, hình thức, phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của trẻ về các mặt thể chất, nhận thức, tình cảm, thẩm mĩ, góp phần thực hiện tốt Chương trình Giáo dục Mầm non. Đồng thời, làm cho phụ huynh, cộng đồng hiểu biết về Giáo dục Mầm non, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Từ khóa: Giáo viên mầm non, phối hợp, giáo dục trẻ, chăm sóc.

2.	Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục nhóm trẻ độc lập tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh

2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục nhóm trẻ độc lập tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh

 10:15 14/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng nhóm trẻ tư thục của thành phố Hồ Chí Minh; từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục nhóm trẻ tư thục: công tác kiểm tra giám sát; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác xây dựng trường lớp; công tác mở rộng mạng lưới nhóm trẻ và huy động các lực lượng xã hội tham gia giám sát hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhóm trẻ tư thục.

3.	Một số vấn đề về chăm sóc, giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi theo hướng lồng ghép-chi phí thấp tại Việt Nam

3. Một số vấn đề về chăm sóc, giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi theo hướng lồng ghép-chi phí thấp tại Việt Nam

 10:15 14/07/2017

Bài báo trình bày đôi nét về thực trạng chăm sóc, giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi ở Việt Nam; một số bài học kinh nghiệm tổ chức mô hình chăm sóc, giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi ở thành phố Lubbock, Texas, Hoa Kì và một số khuyến nghị cho Việt Nam.

5. Một số biện pháp quản lí hoạt động chăm sóc học sinh bán trú của hiệu trưởng các trường tiểu học công lập

5. Một số biện pháp quản lí hoạt động chăm sóc học sinh bán trú của hiệu trưởng các trường tiểu học công lập

 09:13 19/09/2016

Bài viết đề cập một số biện pháp quản lí hoạt động chăm sóc học sinh bán trú của hiệu trưởng các trường tiểu học công lập, với các nội dung chính như: nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí và giáo viên, nhân viên về công tác chăm sóc học sinh bán trú; tăng cường chỉ đạo các lực lượng trong nhà trường nâng chất lượng chăm sóc học sinh bán trú; tăng cường quản lí cơ sở vật chất; tuyên truyền phới hợp với cha mẹ học sinh, thực hiện công tác phối hợp liên ngành; đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác chăm sóc học sinh bán trú.

4. Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc học sinh bán trú trong các trường tiểu học công lập quận Cầu Giấy (Hà Nội)

4. Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc học sinh bán trú trong các trường tiểu học công lập quận Cầu Giấy (Hà Nội)

 10:01 29/08/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động chăm sóc học sinh bán trú của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội và một số giải pháp quản lí hoạt động chăm sóc học sinh bán trú tại các trường công lập trên địa bàn.

8. Nhu cầu tư vấn, chăm sóc tâm lí của học sinh trung học cơ sở

8. Nhu cầu tư vấn, chăm sóc tâm lí của học sinh trung học cơ sở

 13:38 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về tính cấp thiết và nhu cầu thực tiễn về tư vấn, chăm sóc tâm lí của học sinh trung học cơ sở; thực trạng đáp ứng nhu cầu chăm sóc tâm lí cho học sinh trung học cơ sở hiện nay.
Từ khóa: thực trạng, nhu cầu, tư vấn, chăm sóc, tâm lí, học sinh, trung học cơ sở.

3. Một số biện pháp quản lí hoạt động chăm sóc-giáo dục trẻ em ở các trường mầm non huyện Bình Chánh-Thành phố Hồ Chí Minh

3. Một số biện pháp quản lí hoạt động chăm sóc-giáo dục trẻ em ở các trường mầm non huyện Bình Chánh-Thành phố Hồ Chí Minh

 02:16 15/07/2016

Bài báo trình bày một số biện pháp quản lí nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở cá trường mầm non huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh: - Tăng cường quản lí hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ thông qua việc kiểm tra, đánh giá các hoạt động cụ thể của độ ngũ giáo viên; - Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên; - Tăng cường nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; - Thực hiện tốt chế độ chính sách, động viên khuyến khích đối với độ ngũ cán bộ, giáo viên; - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây