7. QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DẠY HỌC MỘT CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC NGỮ VĂN LỚP 6 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

7. QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DẠY HỌC MỘT CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC NGỮ VĂN LỚP 6 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 15:21 11/12/2020

Tóm tắt: Nội dung bài viết tập trung trình bày những điểm mới về quan niệm chủ đề/bài học, yêu cầu tổ chức dạy học và rubric câu hỏi kiểm tra, đánh giá phát triển năng lực theo một chủ đề/bài học. Nội dung đó được làm sáng tỏ qua việc phân tích quy trình thiết kế kế hoạch dạy học một chủ đề/bài học trong chương trình Ngữ văn 6. Quy trình này đáp ứng đúng mục tiêu Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Phân giải hệ thống yêu cầu cần đạt/mạch nội dung của chương trình lớp 6 cũng như đề xuất cách xây dựng rubric đánh giá câu hỏi trong dạy học một chủ đề/bài học là đóng góp của bài viết này.
Từ khóa: quy trình thiết kế, kế hoạch dạy học, chủ đề, bài học, ngữ văn 6, chương trình giáo dục phổ thông 2018

16. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT  VÀ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG VIỆT 1  THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

16. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT VÀ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG VIỆT 1 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 15:31 29/07/2020

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cùng với nhiều bộ sách giáo khoa Tiếng Việt 1 ra đời đang đặt ra rất nhiều sự quan tâm đặc biệt của đội ngũ giáo viên tiểu học đang trực tiếp giảng dạy cũng như sinh viên đang theo học ngành Giáo dục tiểu học ở trường đại học và toàn xã hội. Bài viết chỉ ra một số điểm mới về Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Việt 2018 và phân tích cấu trúc của các loại bài trong sách giáo khoa Tiếng Việt 1, là cơ sở định hướng cách dạy môn Tiếng Việt 1 cho giáo viên tiểu học khi thực hiện chương trình này. Việc hiểu được yếu tố cốt lõi của chương trình 2018 và sách giáo khoa Tiếng Việt 1 là điều kiện căn bản để dạy tốt môn Tiếng Việt ở tiểu học.
Từ khóa: Chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Tiếng Việt, sách giáo khoa môn Tiếng Việt 1

2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP  CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA  KHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA KHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 15:02 29/07/2020

Tóm tắt: Để thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao năng lực nghề nghiệp của giáo viên nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục. Bài viết đề cập đến một số vấn đề chung về thực trạng của đội ngũ giáo viên tiểu học; từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học ở địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Những giải pháp này nếu được thực hiện một cách đồng bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học nhằm thực hiệu hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Từ khóa: giải pháp, nâng cao, năng lực nghề nghiệp, giáo viên tiểu học, Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

30. MỘT SỐ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ DẠY HỌC  MÔN NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ  THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

30. MỘT SỐ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

 16:50 26/05/2020

Tóm tắt: Bài viết đề xuất hướng thiết kế dạy học môn Ngữ văn cấp trung học cơ sở: xác định các mục tiêu năng lực cần đạt cụ thể trong bài học, tiết học; xác định các nội dung kiến thức học sinh cần chiếm lĩnh; xác định quy trình dạy học; các hình thức tổ chức hoạt động học cho học sinh; lựa chọn các phương pháp và kĩ thuật dạy học nhằm đạt được các mục tiêu năng lực đã xác định. Việc lựa chọn các phương tiện và đồ dùng dạy học, môi trường học tập cũng rất quan trọng để hỗ trợ cho việc phát triển năng lực của học sinh.
Từ khóa: thiết kế dạy học, môn Ngữ văn, trung học cơ sở, chương trình giáo dục phổ thông 2018, phát triển năng lực.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây