20. TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - YẾU TỐ CĂN BẢN      NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

20. TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - YẾU TỐ CĂN BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

 11:07 23/06/2019

Tóm tắt: Tự do học thuật nói chung, tự chủ về chương trình đào tạo nói riêng là một đặc trưng không thể thiếu ở các trường đại học. Trong tự chủ chương trình, giảng viên được quyền thiết kế, xây dựng và thực thi chương trình đáp ứng được nhu cầu của xã hội cũng như năng lực của sinh viên. Người học và người dạy được quyền quyết định nội dung dạy và học, được tự do khám phá, trải nghiệm và sáng tạo. Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng tự chủ chương trình trên thế giới và trong nước; từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp cho việc tự chủ chương trình đào tạo đang còn tồn tại ở Việt Nam.
Từ khoá: Tự chủ, tự chủ chương trình, phát triển chương trình, chất lượng đào tạo.

05. Mô hình đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành quốc tế học tại Việt Nam

05. Mô hình đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành quốc tế học tại Việt Nam

 16:48 26/11/2018

Tóm tắt: Mục tiêu của giáo dục Việt Nam là chủ động hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo. Việc xây dựng mô hình đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên là cơ sở để điều chỉnh chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Năng lực đầu ra của sinh viên phản ánh hiện thực quá trình giáo dục và đào tạo của nhà trường. Trong xu thế cạnh tranh toàn cầu, các trường đại học chú trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có khả năng cạnh tranh và đủ năng lực tham gia vào thị trường lao động quốc tế. Sinh viên ngành Quốc tế học được đào tạo về các lĩnh vực quốc tế vì vậy việc đánh giá năng lực đầu ra là tiền đề nhằm khẳng định vị thế chất lượng của nguồn nhân lực từ ngành đào tạo này.
Từ khóa: Mô hình đánh giá, năng lực đầu ra, Quốc tế học, đánh giá năng lực, chất lượng đào tạo.

8. LIÊN KẾT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP - PHƯƠNG THỨC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

8. LIÊN KẾT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP - PHƯƠNG THỨC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

 14:42 28/06/2018

Tóm tắt: Mối quan hệ liên kết, hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Liên kết không những mang lại giá trị cho trường đại học, doanh nghiệp, người học mà còn là cơ sở để xây dựng mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng. Tuy nhiên, hiện nay liên kết này còn chưa chặt chẽ, nảy sinh nhiều bất cập. Bài viết trình bày định nghĩa, nội dung, vai trò của việc liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp, một số hạn chế và đề xuất biện pháp để thực hiện liên kết hiệu quả hơn.
Từ khóa: trường đại học, doanh nghiệp, liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp, chất lượng đào tạo, đào tạo định hướng ứng dụng.

06. Một số giải pháp nâng cao chất lượng và số lượng đầu vào của sinh viên tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội hiện nay

06. Một số giải pháp nâng cao chất lượng và số lượng đầu vào của sinh viên tại Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội hiện nay

 16:28 22/05/2018

Tóm tắt: Trong thời gian gần đây, các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam ngày càng nhiều và đa dạng. Tuy nhiên, số lượng học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có xu hướng giảm dần. Cạnh tranh thí sinh nhập học giữa các trường đại học trong và ngoài nước trở nên khốc liệt hơn. Trong bối cảnh đó, việc thu hút SV vào các trường đại học gặp nhiều khó khăn, nhất là với các trường không thuộc “top” đầu. Bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm thu hút sinh viên tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở đề xuất: nâng cao chất lượng đào tạo, tạo dựng thương hiệu; tăng cường công tác truyền thông, quảng cáo; duy trì và mở rộng chính sách học bổng; nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo; làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp…
Từ khóa: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, thu hút sinh viên, chất lượng đào tạo.

27. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

27. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

 23:14 01/10/2017

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học theo hướng chuẩn đầu ra là một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay. Trường Đại học Kĩ thuật - Công nghệ Cần Thơ đang hướng đến đào tạo nhân lực kĩ thuật chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của thành phố Cần Thơ nói riêng và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Để đạt được mục tiêu này, Trường Đại học Kĩ thuật - Công nghệ Cần Thơ cần có những định hướng, giải pháp tăng cường công tác quản lí nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường trong điều kiện cả nước thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đại học hiện nay. Bài viết phản ánh cơ sở lí luận, phân tích thực trạng công tác quản lí chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Kĩ thuật - Công nghệ Cần Thơ và đề xuất một số giải pháp đổi mới quản lí chất lượng giáo dục khả thi cho Trường.
Từ khóa: Chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra, Trường Đại học Kĩ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

59.	 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thông qua công tác giáo viên chủ nhiệm – cố vấn học tập ở các trường đại học

59. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thông qua công tác giáo viên chủ nhiệm – cố vấn học tập ở các trường đại học

 15:41 19/07/2017

Bài báo trình bày về vai trò của giáo viên chủ nhiệm – cố vấn học tập ở trường đại học và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học thông qua công tác GVCN – CVHT.

20.	Quản lí chất lượng đào tạo sinh viên khoa kiến trúc quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội theo tiếp cận CIPO

20. Quản lí chất lượng đào tạo sinh viên khoa kiến trúc quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội theo tiếp cận CIPO

 14:33 11/07/2017

Bài báo trình bày về khái niệm, thực trạng quản lí chất lượng đào tạo theo mô hình CIPO của UNESCO; một số kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa kiến trúc quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội theo tiếp cận CIPO.

23.	Nâng cao hiệu quả công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại cơ sở giáo dục Đại học

23. Nâng cao hiệu quả công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại cơ sở giáo dục Đại học

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: Kết quả nghiên cứu và thảo luận “hoạt động thu thập ý kiến phản hồi từ người học” gồm: Một số khó khăn của công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học; - Tác động tích cực của việc lấy ý kiến phản hồi tới công tác giảng dạy của giảng viên; - Kết luận việc lấy ý kiến phản hồi từ người học.

15.	Đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho người học ở khoa giáo dục chính trị các trường đại học hiện nay

15. Đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho người học ở khoa giáo dục chính trị các trường đại học hiện nay

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về vấn đề xác định mục tiêu đào tạo; xây dựng chương trình, nội dung đào tạo; phương pháp và hình thức tổ chức đào tạo; đổi mới hình thức tổ chức đánh giá để nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho người học ở khoa giáo dục chính trị các trường đại học hiện nay.

10. Đào tạo và đảm bảo chất lượng hoạt động đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng

10. Đào tạo và đảm bảo chất lượng hoạt động đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng

 16:49 26/06/2017

Tóm tắt: Đối với giáo dục đại học, hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục ở nước ta đã kế thừa, phát triển và vận dụng có hiệu quả các nội dung cơ bản của từng mô hình quản lí vào trong điều kiện thực tiễn, cũng như phù hợp với đường lối phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng ta. Bài viết đi sâu phân tích quan niệm về hoạt động đào tạo và quản lí hoạt động đào tạo, quan niệm về chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: hoạt động đào tạo, quản lí, chất lượng đào tạo, đại học, cao đẳng.

58. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

58. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

 16:53 11/05/2017

Bài viết đi sâu phân tích thực trạng quản lí hoạt động đào tạo ở các trường cao đẳng cộng đồng khu vực đồng bằng Bắc bộ theo tiếp cận đảm bảo chất lượng hiện nay. Tác giả đã chỉ ra những điểm còn hạn chế, yếu kém trong công tác quản lí hoạt động đào tạo này. Từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục trong những phần nghiên cứu tiếp theo.

8. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Đăk Lắk

8. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Đăk Lắk

 14:56 03/04/2017

Trường trung cấp chuyên nghiệp có nhiệm vụ tổng thể đào tạo lực lượng lao động trung gian có cả kiến thức và những kĩ năng nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung. Đánh giá chất lượng và tìm kiếm những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và đào tạo nghề luôn luôn là những vấn đề phải đối mặt của nhiều nước. Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, việc phát triển các tiêu chuẩn giáo dục nghề nên được khuyến khích.Một trong những tiêu chuẩn quan trọng là chuẩn trong chương trình đào tạo, tài năng của giáo viên, nhân viên quản lí và thúc đẩy sự hợp tác giữa trường trung cấp chuyên nghiệp và doanh nghiệp. Đồng thời, chất lượng của đào tạo nghề nên được thiết lập trong nhà trường do đó mỗi thành viên phải nhận thức được trách nhiệm của chính họ đối với chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo bởi nhà trường, dẫn đến nhận thức vào sự tin tưởng về chất lượng.

77. Các thành tố cơ bản của chất lượng đào tạo các ngành sư phạm ở các trường đại học nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

77. Các thành tố cơ bản của chất lượng đào tạo các ngành sư phạm ở các trường đại học nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

 15:58 31/03/2017

Bài báo này xác định vai trò quan trọng cảu chất lượng đào tạo các ngành sư phạm tại các trường đại học Lào; phân tích những nhân tố cần thiết, bao gồm: tổ chức và quản lí; nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục và hợp tác quốc tế; chương trình đào tạo; những hoạt động đào tạo; đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên; sinh viên.

17. Các giải pháp và bộ tiêu chí đánh giá quản lí chất lượng đào tạo cao đẳng công nghệ thông tin theo tiếp cận TQM

17. Các giải pháp và bộ tiêu chí đánh giá quản lí chất lượng đào tạo cao đẳng công nghệ thông tin theo tiếp cận TQM

 16:21 30/03/2017

Bài báo này đưa ra một xu hướng quản lý chất lượng cao đẳng công nghệ thông tin theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể (TQM). Nhằm đưa ra các giải pháp và bộ tiêu chí để đánh giá hiệu quả quản lý chất lượng đào tạo ngành công nghệ thông tin theo tiếp cận TQM.

18. Hệ thống quản lí chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục theo quan điểm quản lí chất lượng tổng thể (TQM).

18. Hệ thống quản lí chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục theo quan điểm quản lí chất lượng tổng thể (TQM).

 16:21 30/03/2017

Bài báo này phân tích sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống quản lí đào tạo tại trường đại học tư thục theo quan điểm TQM cho việc đảm bảo chất lượng đào tạo. Bài báo phân tích những điểm đặc biệt, nội dung, lợi ích của việc quản lí chất lượng đào tạo bởi TQM.Trình bày cơ cấu, cơ chế và các mối quan hệ trong hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tại trường đại học tư thục.

19. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học theo mô hình đảm bảo chất lượng

19. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học theo mô hình đảm bảo chất lượng

 16:21 30/03/2017

Chất lượng đào tạo đại học đang rất được quan tâm của xã hội.Nhiều người nói rằng chất lượng đào tạo đại học tại Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế. Do đó, nâng cao chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam là một vấn đề vô cùng cấp bách. Bài báo này sẽ đưa ra định nghĩa về chất lượng đào tạo đại học, phân tích một số mô hình quản lí chất lượng hiện nay đang được phát triển tại các trường đại học ở Việt Nam và trên thế giới, và khuyến nghị một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam theo mô hình đảm bảo chất lượng.

69. Một số vấn đề về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xuất phát từ nhu cầu thực tế hiện nay

69. Một số vấn đề về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xuất phát từ nhu cầu thực tế hiện nay

 16:29 13/03/2017

Bài báo trình bày về sự cần thiết của việc đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu; những vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xuất phát từ nhu cầu thực tế hiện nay.

3. Nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trung ương

3. Nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trung ương

 09:58 20/02/2017

Bài báo trình bày một số giải pháp quan trọng nằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trung ương.

4. Vận dụng thuyết quản lí chất lượng tổng thể vào quản lí chất lượng đào tạo tại trường Đại học kĩ thuật – hậu cần công an nhân dân

4. Vận dụng thuyết quản lí chất lượng tổng thể vào quản lí chất lượng đào tạo tại trường Đại học kĩ thuật – hậu cần công an nhân dân

 16:07 17/02/2017

Bài báo giới thiệu thuyết quản lí chất lượng tổng thể và áp dụng thuyết quản lí chất lượng tổng thể vào giáo dục đại học và vận dụng vào quản lí chất lượng đào tạo tại trường Đại học kĩ thuật – hậu cần công an nhân dân.

5. Kiểm định chất lượng đào tạo các trường trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

5. Kiểm định chất lượng đào tạo các trường trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

 15:56 13/02/2017

Bài báo trình bày vai trò của công tác kiểm định trong quản lí chất lượng đào tạo các trường trung cấp chuyên nghiệp; hạn chế và nguyên nhân cùng những đề xuất nhằm phát huy vai trò công tác kiểm định để đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh.

5. Đẩy mạnh liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp hướng tới đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch

5. Đẩy mạnh liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp hướng tới đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch

 14:55 13/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng phối hợp và đề xuất giải pháp đẩy mạnh liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp hướng tới đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

11. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo của giáo dục chuyên nghiệp

11. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo của giáo dục chuyên nghiệp

 14:44 09/02/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo của giáo dục chuyên nghiệp: sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, dạy học tích hợp, phối hợp giữa dạy học truyền thống với dạy học hiện đại.

15. Về xây dựng chuẩn đầu ra ở Trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành

15. Về xây dựng chuẩn đầu ra ở Trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành

 11:04 17/01/2017

Bài báo trình bày quan niệm về chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra, quá trình xây dựng chuẩn đầu ra ở Trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành.

22. Nâng cao chất lượng đào tạo ở Khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên

22. Nâng cao chất lượng đào tạo ở Khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên

 01:08 08/01/2017

Bài báo trình bày hoàn thiện mô hình đào tạo từ đội ngũ giảng viên, nghiên cứu khoa học, nội dung chương trình và phương hướng đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở Khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

10. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên – Huế

10. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên – Huế

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày kết quả áp dụng một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên – Huế.

3. Nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa

3. Nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa

 15:04 04/01/2017

Bài báo trình bày những khó khăn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề của Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa.

7. Sử dụng mô hình Servperf đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo và đề xuất các giải pháp thúc đẩy sinh viên học tập tốt

7. Sử dụng mô hình Servperf đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo và đề xuất các giải pháp thúc đẩy sinh viên học tập tốt

 14:20 01/12/2016

Bài báo trình bày mô hình Servperf và mô hình Servperf đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên tại trường đại học Nha Trang về chất lượng đào tạo làm cơ sở đề xuất các giải pháp thúc đẩy sinh viên học tập tốt.

8. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Hà Tĩnh

8. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Hà Tĩnh

 14:20 01/12/2016

Bài báo trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn đổi mới kiểm tra đánh giá trong đào tạo; công tác kiểm tra, đánh giá và các biện pháp chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá ở trường đại học Hà Tĩnh nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng dạy và học.

3. Giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng đào tạo học sinh dân tộc miền núi ở Trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai

3. Giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng đào tạo học sinh dân tộc miền núi ở Trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai

 09:18 01/12/2016

Bài báo trình bày thực trạng chất lượng đào tạo học sinh dân tộc miền núi tác giả đề xuất 6 giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên dân tộc tại trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai.

1. Mức độ đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp với nhu cầu xã hội về kiến thức và kĩ năng - một tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo đại học

1. Mức độ đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp với nhu cầu xã hội về kiến thức và kĩ năng - một tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo đại học

 16:12 31/10/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về sự phù hợp chuyên môn đào tạo với công việc hiện tại và mức độ cần thiết của kiến thức, kĩ năng với khả năng đáp ứng của nó trong chương trình đào tạo.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây