5. XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÍ HIỆU QUẢ  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO

5. XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÍ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO

 04:35 11/09/2020

TÓM TẮT: Bên cạnh các chương trình đạo tạo cử nhân theo chuẩn thì đào tạo cử nhân chất lượng cao là một phương thức đào tạo đặc biệt nhằm tiếp cận chuẩn mực chất lượng khu vực, quốc tế đối với các sinh viên giỏi trong một số ngành đào tạo mũi nhọn ở trường đại học. Bài viết trình bày cách xây dựng và quản lí chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao: đề xuất cách thức quản lí một cách hiệu quả mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung, phương thức thực hiện chương trình, đồng thời chỉ ra cách thức xây dựng tham chiếu cho từng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và cách thực hiện các tham chiếu hiệu quả. Trong thời đại Cách mạng công nghệ 4.0 với sự phát triển siêu tốc của khoa học công nghệ và cạnh tranh quyết liệt trong môi trường toàn cầu hóa, việc xây dựng và áp dụng chương trình chất lượng cao trong đào tạo cử nhân là việc làm thiết thực của các trường đại học trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Chương trình đào tạo, cử nhân, chất lượng cao, quản lí, đại học.

13. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO  CHO TỈNH ĐỒNG NAI

13. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO CHO TỈNH ĐỒNG NAI

 05:09 26/05/2020

TÓM TẮT: Bài viết đề cập đến thực trạng đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dựa trên nguồn số liệu của: Tổng cục du lịch Việt Nam; Viện nghiên cứu phát triển du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đồng Nai; Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai. Thực tế phát triển của ngành du lịch tỉnh Đồng Nai trong những năm gần đây cho thấy có sự gia tăng thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Mặc dù Tỉnh đã tiến hành công tác đầu tư về đào tạo, tuyển dụng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao tại tỉnh Đồng Nai.
Từ khóa: Tỉnh Đồng Nai, chất lượng cao, đào tạo, du lịch, nguồn nhân lực.

02. Giải pháp xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao trên địa bàn thành phố hà nội trong bối cảnh hiện nay

02. Giải pháp xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao trên địa bàn thành phố hà nội trong bối cảnh hiện nay

 02:09 13/12/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số nội dung về thực trạng xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội; trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp xây dựng loại hình trường học này. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho các nhà lãnh đạo, quản lí và nhà giáo dục thành phố Hà Nội vận dụng để thực hiện thành công mô hình trường trung học phổ thông chất lượng cao trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: giải pháp, trung học phổ thông, chất lượng cao, trung học phổ thông chất lượng cao.

13. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  CHẤT LƯỢNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

13. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHẤT LƯỢNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 05:06 08/07/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số vấn đề về xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay. Kết quả nghiên cứu là khung lí luận để các nhà quản lí giáo dục thiết kế các nội dung khảo sát thực trạng đối với từng địa phương, để từ đó đề xuất các giải pháp hiệu quả cho vấn đề này.
Từ khóa: trung học phổ thông, chất lượng cao, trung học phổ thông chất lượng cao.

10.  BIỆN PHÁP QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG TỰ CHỦ

10. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG TỰ CHỦ

 06:04 28/06/2018

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số biện pháp quản lí đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường tự chủ, gồm: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên theo tiêu chí trường chất lượng cao; Đề xuất tiêu chí đánh giá giáo viên phù hợp với mô hình trường chất lượng cao; Phân công, sử dụng giáo viên hợp lí, dựa trên kết quả đánh giá; Tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tạo lợi thế cạnh tranh cho trường tiểu học chất lượng cao; Hoàn thiện chế độ tiền lương cho giáo viên đảm bảo công bằng và tạo động lực làm việc.
Từ khóa: quản lí, chất lượng cao, trường tự chủ, trường tiểu học chất lượng cao.

03. Một số giải pháp cơ bản phát triển đội ngũ giảng viên khoa học quân sự chất lượng cao ở Trường Đại học Trần Quốc Tuấn trong giai đoạn hiện nay

03. Một số giải pháp cơ bản phát triển đội ngũ giảng viên khoa học quân sự chất lượng cao ở Trường Đại học Trần Quốc Tuấn trong giai đoạn hiện nay

 05:40 06/04/2018

Tóm tắt: Phát triển Khoa khoa học quân sự trong trường đại học chất lượng cao, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Bộ binh 1) luôn là một nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giáo dục và đào tạo. Để thực hiện tốt vấn đề này, các cấp ủy Đảng và lãnh đạo trường cần thực hiện đồng bộ các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của khoa học quân sự, xây dựng thực tế của học chính thức, sáng tạo, gương mẫu.
Từ khóa: Đại học Trần Quốc Tuấn, chất lượng cao, giảng viên khoa học quân sự.

41.	Xây dựng chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập

41. Xây dựng chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập

 06:14 17/07/2017

Bài viết trình bày yêu cầu chung về chương trình giáo dục chất lượng cao, việc xây dựng chương trình đào tạo giáo dục mầm non chất lượng cao trình độ cao đẳng, mục tiêu, nội dung, hình thức thiết kế chương trình và kế hoạch đào tạo.

15. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao-yêu cầu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh Sơn La hiện nay

15. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao-yêu cầu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh Sơn La hiện nay

 03:22 13/07/2017

Bài báo trình bày thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao-yêu cầu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh Sơn La hiện nay và vai trò của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Sơn La.

6. XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO  TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2020

6. XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2020

 05:15 10/05/2017

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang là đơn vị sự nghiệp giáo dục, cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng, không ngừng phấn đấu vì sức khỏe con người thông qua những nỗ lực nâng cao chất lượng trong đào tạo nguồn nhân lực y tế, trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh Tiền Giang và khu vực. Bài viết đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, xác định nội dung và giải pháp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của nhà trường trong giai đoạn 2016-2020.

2. Xây dựng trường mầm non chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

2. Xây dựng trường mầm non chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

 23:33 23/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày: - Một số khái niệm; - Yêu cầu đạt được như: yêu cầu chung, yêu cầu cụ thể; - Biện pháp xây dựng trường mầm non chất lượng cao như: xây dựng các tiêu chí, biện pháp tổ chức thực hiện và một số kiến nghị, đề xuất.
Từ khoá: trường mầm non, chất lượng cao, đổi mới, căn bản, toàn diện, kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

2. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020

2. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020

 05:02 07/07/2016

Bài báo trình bày thực trạng về nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Vĩnh Long, những kết quả đã đạt được và những hạn chế, bất cập. Từ đó, tác giả đề ra ba nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Vĩnh Long: Về đào tạo bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao; đổi mới quản lí nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nhóm giải pháp cơ chế chính sách.

Từ khoá: nguồn nhân lực, chất lượng cao, Vĩnh Long

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây